Τελευταία μηνύματα

Σελίδες: 1 [2] 3 4 ... 10
11
Εσχατολογικά / Απ: Η ΑΟΡΑΤΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ
« Τελευταίο μήνυμα από GALIS στις 05 Δεκεμβρίου, 2017, 09:58:28 μμ »
Επανερχομαστε  στο  πολυ  σημαντικο ακολουθο εδαφιο   ωστε  να  εξετασουμε  την  αξιοπιστια  των  πληροφοριων  που  μας παρεχει. Ειναι επιβεβλημενο  καθως  μπορει καποιοι   να  ισχυριστουν   οτι   η ακολουθη  αναφορα  ειναι  απλα  ενας  θρυλος,  μια παραδοση ,  χωρις  να  ανταποκρινεται  στην αληθεια.
Παράθεση
Β Μακ. 2,4         ἦν δὲν ἐν τῇ γραφῇ ὡς τὴν σκηνὴν καὶ τὴν κιβωτὸν ἐκέλευσεν ὁ προφήτης χρηματισμοῦ γενηθέντος αὐτῷ συνακολουθεῖν· ὡς δὲ ἐξῆλθεν εἰς τὸ ὄρος, οὗ ὁ Μωυσῆς ἀναβὰς ἐθεάσατο τὴν τοῦ Θεοῦ κληρονομίαν.
Β Μακ. 2,4               Υπάρχει ακόμη και τούτο γραμμένον εις τα αρχεία· ότι ο ίδιος ο προφήτης Ιερεμίας, κατόπιν διαταγής που εδόθη εις αυτόν από τον Θεόν, διέταξε να μεταφερθή μαζή του η Κιβωτός της Διαθήκης. Με τα ιερά αυτά κειμήλια έφθασεν στο όρος Ναβαύ, όπου είχεν ανεβή ο Μωϋσής και είχεν ίδει την γην της Επαγγελίας, την οποίαν ο Θεός εκληροδότησεν στους Ισραηλίτας.
Β Μακ. 2,5         καὶ ἐλθὼν ὁ Ἱερεμίας εὗρεν οἶκον ἀντρώδη καὶ τὴν σκηνὴν καὶ τὴν κιβωτὸν καὶ τὸ θυσιαστήριον τοῦ θυμιάματος εἰσήνεγκεν ἐκεῖ καὶ τὴν θύραν ἐνέφραξε.
Β Μακ. 2,5               Αφού έφθασεν εκεί ο Ιερεμίας, ευρήκεν οικίαν, η οποία είχε την μορφήν άντρου. Εις αυτήν εισήγαγε και απέθεσε την Κιβωτόν και το θυσιαστήριον του θυμιάματος. Κατόπιν δε έφραξε την θύραν.
Β Μακ. 2,6         καὶ προσελθόντες τινὲς τῶν συνακολουθούντων ὥστε ἐπισημήνασθαι τὴν ὁδὸν καὶ οὐκ ἠδυνήθησαν εὑρεῖν.
Β Μακ. 2,6               Μετά ταύτα μερικοί από τους συντρόφους του ήλθαν, δια να επισημάνουν με σημεία την οδόν, που ηκολούθησεν ο Ιερεμίας δια να κρύψη τα αντικείμενα αυτά, αλλά δεν την ευρήκαν.
Β Μακ. 2,7         ὡς δὲ ὁ Ἱερεμίας ἔγνω, μεμψάμενος αὐτοῖς εἶπεν ὅτι καὶ ἄγνωστος ὁ τόπος ἔσται, ἕως ἂν συναγάγῃ ὁ Θεὸς ἐπισυναγωγὴν τοῦ λαοῦ καὶ ἵλεως γένηται·
Β Μακ. 2,7               Οταν ο Ιερεμίας επληροφορήθη τούτο, τους ήλεγξε και είπεν· “ο τόπος αυτός θα μείνη άγνωστος, έως ότου ο Θεός γίνη ίλεως και επαναφέρη από την αιχμαλωσίαν ελεύθερον τον λαόν του.
Β Μακ. 2,8         καὶ τότε ὁ Κύριος ἀναδείξει ταῦτα, καὶ ὀφθήσεται ἡ δόξα τοῦ Κυρίου καὶ ἡ νεφέλη, ὡς καὶ ἐπὶ Μωυσῇ ἐδηλοῦτο, ὡς καὶ ὁ Σαλωμὼν ἠξίωσεν ἵνα ὁ τόπος καθαγιασθῇ μεγάλως.
Β Μακ. 2,8               Τοτε ο Κυριος θα αποκαλύψη τα ιερά αυτά αντικείμενα και θα φανή η δόξα του Κυρίου και η νεφέλη, όπως εφαίνετο επί της εποχής του Μωϋσέως και όπως εφάνη, όταν ο Σολομών έκαμε προσευχήν και παρεκάλεσε τον Θεόν, να καθαγιασθή ο ναός με μεγάλην δόξαν”.


Οι  ανωτερω  πληροφοριες  του  χωριου   ειναι  αληθεις  και  αξιοπιστες  για  τους ακολουθους  λογους.

1) Η  αγια   γραφη  δεν  περιεχει  μυθους. Περιεχει  αληθη  γεγονοτα. Δεν   ειναι εστια  παραπλανησης  αλλα  πηγη  αληθειας. Το  Αγιο  Πνευμα  που  ειναι  ο  εμπνευστης  της  Γραφης  δεν   μεταφερει  σε  αυτη  μυθους.

2) Η  ιστορικη  επιστημη   ομοφωνα  δεχεται   οτι  τα  ιχνη  της  κιβωτου  χαθηκαν  το 586π.χ.  κατα  τη  Βαβυλωνιακη  αιχμαλωσια. Το   γεγονος  αυτο  ειναι  σε  απολυτη  αρμονια   με   το   ανωτερω  χωριο Β  Μακαβαιων.  Ο   Ιερεμιας  ηταν   Λευιτης  με   καθηκοντα  στο  ναο . Κηρυξε  μετανοια  στο  λαο   και  προειδοποιησε   για  την  αιχμαλωσια  απο  τους  Βαβυλωνιους. Ειναι   μαλιστα  προφανες  οτι  τα  γεγονοτα  στο  ανωτερω  αποσπασμα λαμβανουν  χωρα  λιγο  πριν  την  επιθεση  των  Βαβυλωνιων  το  586 π.χ.,  τοτε  δηλαδη  οπου  ιστορικη  επιστημη  χανει  τα  ιχνη  της  κιβωτου.


3) Ο  μοναδικος  προφητης   της  Π.Δ.  που  κανει  αναφορα  για  τη  κιβωτο  ειναι  ο  Ιερεμιας. Προκειται  για  το  Ιερ.  γ  16  .  Μαλιστα  χρησιμοποιει  δυοφορες  την λεξη  ιλεως   

4)Τα  δυο  γεγονοτα   που  αναφερονται   στο  στοιχο  7   δηλαδη  ο  συνολικος  επαναπατρισμος  των  εβραιων   και   η   σπλαχνικοτητα  του  Θεου προς  αυτους  μαρτυρειται   σε πανω   απο  40 χωρια  της  παλαιας  διαθηκης. Μαλιστα   θεοπνευστα   το  γεγονος  το  ερμηνευει  ο  αποστολος  Παυλος   στη  προς  Ρωμαιους  επιστολη  οπου  επικαλειται    χωρια  του προφητου  Ησαια.

Παράθεση
Παράθεση
Ρωμ. 11,25         Οὐ γὰρ θέλω ὑμᾶς ἀγνοεῖν, ἀδελφοί, τὸ μυστήριον τοῦτο, ἵνα μὴ ἦτε παρ᾿ ἑαυτοῖς φρόνιμοι, ὅτι πώρωσις ἀπὸ μέρους τῷ Ἰσραὴλ γέγονεν ἄχρις οὗ τὸ πλήρωμα τῶν ἐθνῶν εἰσέλθῃ,
Ρωμ. 11,25                Σας τα λέγω αυτά, αδελφοί, διότι δεν θέλω να αγνοήτε αυτήν την κρυμμένην μέχρι σήμερον αλήθειαν, δια να μη θεωρήτε σστον ευατόν σας συνετόν και άγιον και περιφρονήτε τους Ισραηλίτας. Η αλήθεια δε αυτή είναι ότι εις ένα μεγάλο μέρος του Ισραηλιτικού λαού έχει γίνει σκλήρυνσις, μέχρις ότου το πλήθος των εθνικών, που έχει προγνωρίσει ο Θεός, εισέλθουν εις την βασιλείαν του Χριστού.
Ρωμ. 11,26         καὶ οὕτω πᾶς Ἰσραὴλ σωθήσεται, καθὼς γέγραπται· ἥξει ἐκ Σιὼν ὁ ῥυόμενος καὶ ἀποστρέψει ἀσεβείας ἀπὸ Ἰακώβ·
Ρωμ. 11,26                Και έτσι, όταν αυτό πραγματοποιηθή, όλος ο Ισραηλιτικός λαός θα σωθή, όπως άλλωστε είναι γραμμένον στον προφήτην Ησαΐαν· “θα έλθη από την Σιών ο υπερασπιστής και ελευθερωτής, ο οποίος θα αποβάλη και θα εξαλείψη τας ασεβείας και τας αμαρτίας από τους απογόνους του Ιακώβ.
Ρωμ. 11,27         καὶ αὕτη αὐτοῖς ἡ παρ᾿ ἐμοῦ διαθήκη, ὅταν ἀφέλωμαι τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν.
Ρωμ. 11,27                Και αυτή είναι η συμφωνία και η διαθήκη μου με αυτούς, όταν θα αφαιρέσω και θα εξαλείψω τας αμαρτίας των”.

Η   ανωτερω    ερμηνεια  του  απαοστολου  Παυλου   ερμηνευει  θεοπνευστα  τα  ακολουθα  χωρια  του  Ησαια


Παράθεση
Παράθεση
Ησ. 27,9            διὰ τοῦτο ἀφαιρεθήσεται ἡ ἀνομία Ἰακώβ, καὶ τοῦτό ἐστιν ἡ εὐλογία αὐτοῦ, ὅταν ἀφέλωμαι τὴν ἁμαρτίαν αὐτοῦ, ὅταν θῶσι πάντας τοὺς λίθους τῶν βωμῶν κατακεκομμένους ὡς κονίαν λεπτήν· καὶ οὐ μὴ μείνῃ τὰ δένδρα αὐτῶν, καὶ τὰ εἴδωλα αὐτῶν ἐκκεκομμένα ὥσπερ δρυμὸς μακράν.
Ησ. 27,9                    Με την τιμωρίαν όμως αυτήν θα αφαιρεθή η αμαρτία του ισραηλιτικού λαού· ευλογία δι' αυτόν θα είναι τούτο· Οταν δηλαδή εγώ εξαλείψω την αμαρτίαν του, όταν αυτοί κρημνίσουν και κατακάψουν τους λίθους των βωμών και τους μεταβάλουν εις λεπτήν κόνιν, τότε δεν θα μείνει κανένα από τα ιερά δένδρα των ειδωλολατρικών τόπων και τα είδωλα αυτών θα κατακομματιαστούν, όπως κόβεται πυκνόν δάσος εις μακρυνήν περιοχήν.
Παράθεση
Παράθεση
Ησ. 59,19          καὶ φοβηθήσονται οἱ ἀπὸ δυσμῶν τὸ ὄνομα Κυρίου καὶ οἱ ἀπ᾿ ἀνατολῶν ἡλίου τὸ ὄνομα τὸ ἔνδοξον· ἥξει γὰρ ὡς ποταμὸς βίαιος ἡ ὀργὴ παρὰ Κυρίου, ἥξει μετὰ θυμοῦ.
Ησ. 59,19                  Ετσι δε θα φοβηθούν το όνομα του Κυρίου οι εχθροί του, που ευρίσκονται προς δυσμάς, όπως επίσης και εκείνοι που ευρίσκονται προς ανατολάς, θα φοβηθούν τυ ένδοξον Ονομα του. Διύτι η οργή του Κυρίου θα επέλθη εναντίον των ως ορμητικός μεγάλος ποταμός· θα έλθη ο Κυριος με θυμόν εναντίον των.
Ησ. 59,20          καὶ ἥξει ἕνεκεν Σιὼν ὁ ῥυόμενος καὶ ἀποστρέψει ἀσεβείας ἀπὸ Ἰακώβ.
Ησ. 59,20                 Αλλα θα έλθη ως λυτρωτής ο Θεός, χάριν της Σιών, και θα εξαλείψη τας αμαρτίας των απογόνων του Ιακώβ.
Ησ. 59,21          καὶ αὕτη αὐτοῖς ἡ παρ᾿ ἐμοῦ διαθήκη, εἶπε Κύριος· τὸ πνεῦμα τὸ ἐμόν, ὅ ἐστιν ἐπὶ σοί, καὶ τὰ ῥήματα, ἃ ἔδωκα εἰς τὸ στόμα σου, οὐ μὴ ἐκλίπῃ ἐκ τοῦ στόματός σου καὶ ἐκ τοῦ στόματος τοῦ σπέρματός σου· εἶπε γὰρ Κύριος, ἀπὸ τοῦ νῦν καὶ εἰς τὸν αἰῶνα.
Ησ. 59,21                  Και αυτή θα είναι η νέα παρ' εμού διαθήκη προς αυτούς, είπεν ο Κυριος. Το ιδικόν μου πνεύμα, το οποίον θα είναι επάνω εις σέ, τον λυτρωμένον ισραηλιτικόν λαόν, και οι λόγοι, τους οποίους εγώ θα δώσω στο στόμα σου, δεν θα λείψουν ποτέ από τα χείλη σου και από το στόμα των απογόνων σου, από τώρα και στον αιώνα, διότι αυτό είπεν ο Κυριος.
 
  Συνεπως  το   αποσπασμα  απο  το  β  Μακαβαιων  ειναι  σε  απολυτη  συμφωνια   με  τις  θεοπνευστες  ερμηνειες  του  αποαστολου   Παυλου.


3) Επισης  το  αποσπασμα  ειναι  και  σε  απολυτη  συμφωνια με  το  Ησαιας  4,5

Παράθεση
Παράθεση
Ησ. 4,5              καὶ ἥξει, καὶ ἔσται πᾶς τόπος τοὺς ὄρους Σιὼν καὶ πάντα τὰ περικύκλῳ αὐτῆς σκιάσει νεφέλη ἡμέρας καὶ ὡς καπνοῦ καὶ ὡς φωτὸς πυρὸς καιομένου νυκτός, καὶ πάσῃ τῇ δόξῃ σκεπασθήσεται·
Ησ. 4,5                      Θα έλθη ο Κυριος, και τότε ολόκληρος ο τόπος του όρους της Σιών και όλα τα γύρω από την πόλιν Ιερουσαλήμ, θα σκιάζωνται από δροσεράν νεφέλην κατά το διάστημα της ημέρας, κατά δε την νύκτα θα φωτίζωνται ωσάν από φως πυρκαϊάς, που θα αντιφεγγίζεται από τον αναβαίνοντα καπνόν. Ολος αυτός ο τόπος θα σκεπασθή από την μεγαλειώδη δόξαν του Κυρίου.
Ησ. 4,6              καὶ ἔσται εἰς σκιὰν ἀπὸ καύματος καὶ ἐν σκέπῃ καὶ ἐν ἀποκρύφῳ ἀπὸ σκληρότητος καὶ ὑετοῦ.
Ησ. 4,6                      Ολοι και όλα, όσα υπάρχουν υπό την δροσεράν σκιαν της νεφέλης, θα προστατεύονται από το καύμα του ηλίου, θα σκεπάζωνται από τας ραγδαίας καταστρεπτικάς βροχάς, θα ευρίσκωνται εις ασφάλειαν και θα ζουν με άνεσιν.
Το  β  Μακαβαιων   κανει  σαφη  αναφορα για  την   εμφανιση   της  δοξας  του  Κυριου   υπο  τη  μορφη  νεφελης  οπως  γινοταν  και  την  εποχη  του Μωυσεως  και του  Σολομοντα. Αυτο  ακριβως  το  ειδος  της  παρουσιας  μαρτυρειται    και   στο  ανωτερω   χωριο  του  Ησαια.

Με  απλα  λογια  οπως  ακριβως  εμφανιζοταν  ο   Θεος  στους  χρονους  της  παλαιας διαθηκης  στους  Εβραιους , με  τον  ιδιο  ακριβως  τροπο  θα  εμφανιστει  και  παλι   σε  αυτους.  Θα    τους  παρουσιαστει   με  το   τροπο   που  γνωριζουν   μεσα  απο   τη  παλαια  διαθηκη. Διαυλος  λοιπον  επικοινωνιας  τους  θα  ειναι   η  ιδια  η  παραδοση  τους. Αλλωστε   ο  Θεος  δεν  ειναι  δυνατο  να  παρουσιαστει   στους  ανθρωπους  δια  της  ουσιας  Του   αλλα   δια  των  ακτιστων  ενεργειων  του. Για  αλλη  μια  φορα   λοιπον  θα  περουσιαστει  στο  λαο  Του   επειτα   απο   χιλιετηριδες   με    τη  μορφη  νεφελης  και  στηλης  πυρος.  Ολα  αυτα  ομως  μετα  τη  μεγαλη  δοκιμασια   του  Ισραηλ  που  περιγραφεται   στην εσχατολογικη  ομιλια  του  Κυριου.
12
Εσχατολογικά / ΑΠΟΚΡΥΦΑ
« Τελευταίο μήνυμα από STITS στις 11 Μαρτίου, 2017, 10:12:46 πμ »
ΣΑΒΒΑ ΧΡ. ΑΓΟΥΡΙΔΟΥ, ΙΙ Βαρούχ (Συριακὴ Ἀποκάλυψι Βαρούχ) (Εἰσαγωγή-Ἀπόδοσις τοῦ Κειμένου-Σχόλια) (Α´)

http://www.ecclesia.gr/greek/press/theologia/material/1983_3_4_Agouridis1.pdf


ΣΑΒΒΑ ΧΡ. ΑΓΟΥΡΙΔΟΥ, ΙΙ Βαρούχ (Συριακὴ Ἀποκάλυψι Βαρούχ) (Εἰσαγωγή-Ἀπόδοσις τοῦ Κειμένου-Σχόλια) (B´)

http://www.ecclesia.gr/greek/press/theologia/material/1983_4_3_Agouridis2.pdf


ΣΑΒΒΑ ΧΡ. ΑΓΟΥΡΙΔΟΥ, ΙΙ Βαρούχ (Συριακὴ Ἀποκάλυψι Βαρούχ) (Εἰσαγωγή-Ἀπόδοσις τοῦ Κειμένου-Σχόλια) (Γ´)

http://www.ecclesia.gr/greek/press/theologia/material/1984_1_7_Agouridis3.pdfΣΑΒΒΑ ΧΡ. ΑΓΟΥΡΙΔΟΥ, 4 Ἔσδρας ἢ Ἀποκάλυψις Ἔσδρα (Εἰσαγωγικά-Ἀπόδοσις τοῦ Κειμένου-Σχόλια) (Α´)

http://www.ecclesia.gr/greek/press/theologia/material/1982_4_3_Agouridis1.pdf


ΣΑΒΒΑ ΧΡ. ΑΓΟΥΡΙΔΟΥ, 4 Ἔσδρας ἢ Ἀποκάλυψις Ἔσδρα (Εἰσαγωγικά-Ἀπόδοσις τοῦ Κειμένου-Σχόλια) (Β´)

http://www.ecclesia.gr/greek/press/theologia/material/1983_1_4_Agouridis2.pdfΣΑΒΒΑ ΑΓΟΥΡΙΔΟΥ, Ἰωβηλαῖα (Εἰσαγωγικά-Ἀπόδοσις τοῦ κειμένου) (A´)

http://www.ecclesia.gr/greek/press/theologia/material/1972_34_4_Agouridis1.pdf


ΣΑΒΒΑ ΑΓΟΥΡΙΔΟΥ, Ἰωβηλαῖα (Εἰσαγωγικά-Ἀπόδοσις τοῦ κειμένου) (Β´)

http://www.ecclesia.gr/greek/press/theologia/material/1973_12_3_Agouridis2.pdf


ΣΑΒΒΑ ΑΓΟΥΡΙΔΟΥ, Σχόλια εἰς τὰ βιβλία τῶν Ἰωβηλαίων καὶ τοῦ Ἐνώχ

http://www.ecclesia.gr/greek/press/theologia/material/1974_4_8_Agouridis.pdfΣΑΒΒΑ ΑΓΟΥΡΙΔΟΥ, Ἐνώχ (Εἰσαγωγικά - Κείμενον καὶ Ἀπόδοσις) (Α´)

http://www.ecclesia.gr/greek/press/theologia/material/1973_34_3_Agouridis1.pdf


ΣΑΒΒΑ ΑΓΟΥΡΙΔΟΥ, Ἐνώχ (Εἰσαγωγικά - Κείμενον καὶ Ἀπόδοσις) (Β´)

http://www.ecclesia.gr/greek/press/theologia/material/1974_1_5_Agouridis2.pdf


ΣΑΒΒΑ ΑΓΟΥΡΙΔΟΥ, Ἐνώχ (Εἰσαγωγικά - Κείμενον καὶ Ἀπόδοσις) (Γ´)

http://www.ecclesia.gr/greek/press/theologia/material/1974_2_3_Agouridis3.pdf


ΣΑΒΒΑ ΑΓΟΥΡΙΔΟΥ, Ἐνώχ (Εἰσαγωγικά - Κείμενον καὶ Ἀπόδοσις) (Δ´)

http://www.ecclesia.gr/greek/press/theologia/material/1974_3_3_Agouridis4.pdf


ΣΑΒΒΑ ΧΡ. ΑΓΟΥΡΙΔΗ, Ἐνὼχ Β´ ἢ τὸ Βιβλίον τῶν Μυστικῶν τοῦ Ἐνώχ (Σλαβονικὸς Ἐνώχ)

http://www.ecclesia.gr/greek/press/theologia/material/1985_1_5_Agouridis.pdf


ΣΑΒΒΑ ΧΡ. ΑΓΟΥΡΙΔΗ, Διαθήκη Ἀβραάμ

http://www.ecclesia.gr/greek/press/theologia/material/1985_2_4_Agouridis.pdf


ΣΑΒΒΑ ΑΓΟΥΡΙΔΟΥ, Ψαλμοὶ Σολομῶντος (Εἰσαγωγικά-Κείμενο καὶ Σχόλια)

http://www.ecclesia.gr/greek/press/theologia/material/1978_4_5_Agouridis.pdf


ΣΑΒΒΑ ΑΓΟΥΡΙΔΟΥ, Ἀποκάλυψις Σεδράχ

http://www.ecclesia.gr/greek/press/theologia/material/1978_2_5_Agouridis.pdf


ΣΑΒΒΑ ΧΡ. ΑΓΟΥΡΙΔΟΥ, Σιβυλλικοὶ Χρησμοί (Εἰσαγωγικά-Ἀπόδοσις τοῦ Κειμένου-Σχόλια) (Α´)

http://www.ecclesia.gr/greek/press/theologia/material/1984_2_2_Agouridis1.pdf


ΣΑΒΒΑ ΧΡ. ΑΓΟΥΡΙΔΟΥ, Σιβυλλικοὶ Χρησμοί (Εἰσαγωγικά-Ἀπόδοσις τοῦ Κειμένου-Σχόλια) (Β´)

http://www.ecclesia.gr/greek/press/theologia/material/1984_3_3_Agouridis2.pdf13
Αγιολογικά / Απ: ΠΑΤΕΡΙΚΕΣ ΑΝΤΙΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΞΑ
« Τελευταίο μήνυμα από STITS στις 09 Μαρτίου, 2017, 06:30:56 μμ »
14
Αγιολογικά / Απ: ΠΑΤΕΡΙΚΕΣ ΑΝΤΙΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΞΑ
« Τελευταίο μήνυμα από STITS στις 09 Μαρτίου, 2017, 06:29:22 μμ »
15
Αγιολογικά / Απ: ΠΑΤΕΡΙΚΕΣ ΑΝΤΙΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΞΑ
« Τελευταίο μήνυμα από STITS στις 09 Μαρτίου, 2017, 06:28:41 μμ »
16
Αγιολογικά / Απ: ΠΑΤΕΡΙΚΕΣ ΑΝΤΙΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΞΑ
« Τελευταίο μήνυμα από STITS στις 09 Μαρτίου, 2017, 06:27:46 μμ »
17
Αγιολογικά / Απ: ΠΑΤΕΡΙΚΕΣ ΑΝΤΙΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΞΑ
« Τελευταίο μήνυμα από STITS στις 09 Μαρτίου, 2017, 06:26:49 μμ »
18
Αγιολογικά / Απ: ΠΑΤΕΡΙΚΕΣ ΑΝΤΙΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΞΑ
« Τελευταίο μήνυμα από STITS στις 09 Μαρτίου, 2017, 06:26:15 μμ »
19
Αγιολογικά / Απ: ΠΑΤΕΡΙΚΕΣ ΑΝΤΙΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΞΑ
« Τελευταίο μήνυμα από STITS στις 09 Μαρτίου, 2017, 06:25:07 μμ »

20
Αγιολογικά / Απ: ΠΑΤΕΡΙΚΕΣ ΑΝΤΙΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΞΑ
« Τελευταίο μήνυμα από STITS στις 09 Μαρτίου, 2017, 06:23:34 μμ »

Σελίδες: 1 [2] 3 4 ... 10