Σοβαρό πρόβλημα με τη δημιουργία νέων θεμάτων

Started by admin, 25 March, 2013, 06:29:55 PM

Previous topic - Next topic

admin

Παρατηρήθηκε αδυναμία δημουργίας νέων θεμάτων και απαντήσεων για τα μέλη του φόρουμ.
Το σφάλμα αποκαταστάθηκε.
Ζητούμε συγγνώμη για την αναστάτωση...