Γιάννης Λάτσης! Μεγάλος Ἕλληνας!

Started by staboz, 19 November, 2013, 04:42:39 PM

Previous topic - Next topic

staboz

Ἔχω μείνει κατάπληκτος! Ἐλάχιστα γνώριζα γι᾿ αὐτὸν τὸν μοναδικὸ ΑΝΘΡΩΠΟ!

Ρωμ. ε΄6-10