Ακύρωση των εκδηλώσεων για την επέτειο της 25ης Μαρτίου!!!

Started by Ιωάννα, 14 March, 2010, 01:45:57 PM

Previous topic - Next topic

Ιωάννα

[align=center][/align]
Τὸ παρακάτω ἄρθρο δημοσιεύτηκε στὸ EΘΝΟΣonline http://209.85.229.132/search?q=cache:jMHRWk7bV_sJ:www.ethnos.gr/article.asp%3Fcatid%3D11378%26subid%3D2%26pubid%3D10332843+%CE%A4%CE%B1+%CF%87%CF%81%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1+%CE%B4%CE%B5%CE%BD+%CE%B8%CE%B1+%CE%B5%CE%BE%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CE%B8%CE%BF%CF%8D%CE%BD,+%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%8D+%CE%B8%CE%B1+%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%B5%CE%B8%CE%BF%CF%8D%CE%BD+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%B5%CF%82...+%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%AF%CF%82+%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82!!&cd=2&hl=el&ct=clnk&gl=gr&client=opera

[align=center][font size=4]Ακύρωση των εκδηλώσεων για την επέτειο της 25ης Μαρτίου[/fonts][/align]
[align=center]Τα χρήματα δεν θα εξοικονομηθούν, αφού θα διατεθούν για άλλες... συναφείς εκδηλώσεις!![/align]

Με μια πρωτοφανή ενέργεια το υπουργείο Εξωτερικών επιβάλλει τη ματαίωση των εορταστικών εκδηλώσεων που οργανώνονται στις ελληνικές πρεσβείες και προξενεία ανά τον κόσμο για λόγους... οικονομίας.

Σύμφωνα με εγκύκλιο η οποία στάλθηκε σε όλες τις ελληνικές διπλωματικές Αρχές του εξωτερικού με θέμα «Εορτασμός Εθνικής Επετείου από Αρχές Εξωτερικής Υπηρεσίας υπό παρούσα δυσχερή οικονομική συγκυρία», δίδεται εντολή να μην παρατεθούν οι καθιερωμένες δεξιώσεις για την 25η Μαρτίου.

Οπως αναφέρεται, μάλιστα, η ακύρωση των εορταστικών εκδηλώσεων της εθνικής επετείου «κρίνεται σκόπιμη προς εξοικονόμηση πόρων, αλλά και για λόγους... συμβολισμού».

Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εξωτερικών (η εγκύκλιος υπογράφεται από τον γ.γ. του υπουργείου Εξωτερικών, πρέσβη Ι. Αλ. Ζέπο), έτσι δεν αφήνει περιθώρια ούτε και για πρωτοβουλίες χρηματοδότησης εκ των ενόντων ή από κατά τόπους ομογενείς της καθιερωμένης δεξίωσης για την εθνική επέτειο, καθώς επισημαίνεται το στοιχείο του... «συμβολισμού». Τα χρήματα δεν θα εξοικονομηθούν καν, καθώς όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο θα διατεθούν για κάλυψη άλλων... συναφών εκδηλώσεων!!

Τα ποσά τα οποία θα εξοικονομηθούν φυσικά είναι ασήμαντα για τον προϋπολογισμό του υπουργείου Εξωτερικών, καθώς συνήθως πρόκειται για τυπικές δεξιώσεις που όμως έχουν ιδιαίτερη σημασία, όχι μόνο για τις περιοχές όπου ζουν ομογενείς, αλλά και σε άλλες χώρες όπου δίνεται η ευκαιρία για «ανεπίσημη» διπλωματία, ενώ ο εορτασμός της εθνικής εορτής σε μια πρεσβεία έχει έντονο συμβολικό χαρακτήρα για τη διεθνή παρουσία και το κύρος μιας χώρας.

Εξάλλου μάλλον αρνητικό μήνυμα εκπέμπει για τη χώρα μας το γεγονός ότι φέτος μόνο οι πρεσβευτικές και προξενικές Αρχές της Ελλάδας σε όλο τον κόσμο δεν θα εορτάσουν την εθνική επέτειο της χώρας τους...

Ν. ΜΕΛΕΤΗΣ

staboz

[font size=3]Τὸ χειρότερο εἶναι ὅτι ἀπαγορεύτηκε να γίνει ὁ ἑορτασμὸς καὶ σὲ κάποιες Πρεσβεῖες ποὺ ἀπάντησαν στὴν Ἐγκύκλιο λέγοντας ὅτι μποροῦν νὰ κάνουν τὴν ἑορτή, χωρὶς νὰ ἐπιβαρύνουν οὔτε μὲ ἕνα εὐρὼ τὸ Δημόσιο. Μὲ ποιὰ αἰτιολογία ἀπαγορεύτηκε σ᾿ αὐτές; Γιὰ νὰ ὑπάρχει, εἶπαν, ὁμοιομορφία!
Ὦ ὑποκριτές!!![/fonts]
Ρωμ. ε΄6-10

staboz

[font size=3]Καὶ τὸ ἀκόμη χειρότερο: Ἀπαγορεύτηκε καὶ ὁ ἑορτασμὸς τοῦ Πάσχα στὰ στρατόπεδα.

Νὰ καὶ ἕνας σχολιασμὸς τοῦ θέματος στὸ Περιοδικὸ «Ο ΣΩΤΗΡ»


[align=center]Τὸ Πάσχα τῶν Ἑλλήνων[/align]

Ἡ μεγάλη ἑορτὴ τοῦ Πάσχα ἀποτελεῖ τὴν ὡραιότερη Ἑλληνικὴ ἑορτή, γι᾿ αὐτὸ καὶ ἡ φράση Ἑλλήνων Πάσχα δηλώνει τὸ ξεχωριστὸ δέσιμο τοῦ λαοῦ μας μὲ τὴ λαμπρὴ ἑορτή. Τὴ Λαμπρή!
Εἶναι ἡ ἑορτὴ ποὺ συμπυκνώνει μέσα της ὅλη τὴ χαρὰ καὶ τὴν εὐτυχία τῶν λυτρωμένων, τῶν πιστῶν ποὺ εὐγνωμονοῦν τὸν Λυτρωτή τους, Ἐκεῖνον ὁ Ὁποῖος νίκησε τὸ θάνατο, φώτισε τὰ σκοτάδια τῆς ζωῆς μας καὶ μὲ τὸ παντοδύναμο χέρι Του μᾶς ἀνασύρει ἀπὸ τὰ βάραθρα τοῦ ἅδη καὶ μᾶς εἰσάγει στὸν Παράδεισο τῆς ἀγάπης Του.
Ταυτόχρονα ἡ μεγάλη ἑορτὴ ἐξέφρασε στὴ διάρκεια τῆς σκλαβιᾶς τῶν 400 χρόνων ὅλους τοὺς πόθους καὶ τὴ λαχτάρα τοῦ λαοῦ μας γιὰ τὴ δική του ἐθνικὴ ἀνάσταση. Ὅταν τὸ Πάσχα τοῦ 1819 ὁ Κολοκοτρώνης πῆγε στὴν Κέρκυρα καὶ συνάντησε τὸν Καποδίστρια, ἐκεῖνος (ὁ Καποδίστριας) «ἐζύγωσεν εἰς τὸν Κολοκοτρώνην καὶ τοῦ εἶπεν εἰς τὸ αὐτί: -Ἐφέτος κάνομε Πάσχα ἐδῶ εἰς τοὺς Κορφοὺς καὶ τοῦ χρόνου εἰς τὴν πατρίδα σου τὸν Μωριάν...»!
Γι᾿ αὐτοὺς τοὺς λόγους μᾶς ἐξέπληξε δυσάρεστα ἡ νέα κυβερνητικὴ ἀπόφαση μὲ τὴν ὁποία, ὅπως ἔγραψαν τὰ μέσα ἐνημερώσεως  («ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ» Σάββατο, 6 Μαρτίου 2010) καταργεῖται «ὁ παραδοσιακὸς ἑορτασμὸς τοῦ Ἁγίου Πάσχα στὰ στρατόπεδα, λόγῳ οἰκονομίας.
Συγκεκριμένα, ὁ ἑορτασμός θὰ περιορίζεται στὴν παράθεση ἑορταστικοῦ γεύματος στὸ προσωπικὸ ποὺ εἶναι ὑπηρεσία, στὸ ὁποῖο θὰ μποροῦν νὰ προσκληθοῦν καὶ οἱ συγγενεῖς τοῦ ἐν ὑπηρεσίᾳ προσωπικοῦ.
Ὑπενθυμίζεται ὅτι ὁ ἑορτασμὸς στὰ στρατόπεδα, κυρίως στὴν ἐπαρχία, ἦταν πάντοτε ἕνα σημαντικὸ γεγονὸς τὸ ὁποῖο περίμεναν ὅλοι καὶ ἀποτελοῦσε τὴ μοναδική -ἴσως- εὐκαιρία ἐπαφῆς τοῦ πολίτη μὲ τοὺς χώρους ὅπου ἀσκοῦνται οἱ νέοι τῆς πατρίδας μας.
Μὲ δεδομένο τὸ χαμηλὸ σχετικὰ κόστος τοῦ ἑορτασμοῦ, ἡ ἀπόφαση δὲν ἀποκλείεται νὰ προκαλέσει ἀντιδράσεις συναισθηματικοῦ κυρίως χαρακτήρα, μιᾶς καὶ ἔρχεται μετὰ τὴν κατάργηση τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς ἐπετείου τῆς 25ης Μαρτίου στὶς πρεσβεῖες μας στὸ ἐξωτερικό, ποὺ ἀποτελοῦσε μιὰ μοναδικὴ εὐκαιρία σύσφιγξης τῶν σχέσεων τοῦ Ἑλληνισμοῦ τῆς διασπορᾶς μὲ τὴν πατρίδα καὶ ὑπόμνηση τῶν ἐθνικῶν μας ἀγώνων»
.
Αὐτὰ σημειώνει στὸν ἱστότοπό της ἡ γνωστὴ οἰκονομικὴ ἐφημερίδα. Ἐμεῖς τί νὰ ποῦμε; Ὅτι θλιβόμαστε; Ὅτι τὸ οἰκονομικὸ πρόβλημα χρησιμοποιεῖται ὡς πρόφαση γιὰ νὰ ἀποκοπεῖ ὁ τόπος καὶ ἀπὸ τὴν Ἐθνικὴ καὶ ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξη Χριστιανική του παράδοση;
Κρῖμα ποὺ καὶ οἱ νέοι κυβερνῆτες μας δὲν δείχνουν νὰ ἀντιλαμβάνονται ποιὸν τόπο ἀξιώνονται νὰ κυβερνοῦν. Τίποτε ἄλλο![/fonts]
Ρωμ. ε΄6-10

Ιωάννα

Πράγματι τὸ χειρότερο! καὶ μάλιστα ἐνῶ...

(θὰ ἀντιπαραθέσω ἐδῶ κάτι ἀπὸ τὴν ἰστοσελίδα τοῦ Δήμου μας)

\"Φίλες και φίλοι,

    Μετά από πολλά χρόνια ο Δήμος Ηρακλείου και τα Τοπικά και Δημοτικά διαμερίσματα αποφάσισαν να διοργανώσουν Αποκριάτικες γιορτές.(...)
     Μέσα στις δύσκολες οικονομικές συνθήκες της εποχής θα προσπαθήσουμε να δώσουμε ένα τόνο αισιοδοξίας και χαράς, αλλά και να τονώσουμε την αγοραστική κίνηση στο διάστημα των εκδηλώσεων.
Ένα μεγάλο μέρος των εξόδων έχει καλυφθεί από χορηγίες.(...)

Καλή Διασκέδαση!\"

Ἐδῶ οἱ χορηγίες ἐπιτρέπονται.
Ὑποκρισία! ἀν καὶ ἐπίκαιρη τὴν περίοδο τοῦ μασκαρέματος.

Ἀναπόφευκτος συνειρμὸς τὸ \"Γκρέκο μασκαρά\" http://www.youtube.com/watch?v=OAxRqz2Ixqg
ἀλλὰ σᾶς ἀφιερώνω ἕνα ἄλλο τραγούδι τοῦ Γιάννη Μηλιώκα:


                [font size=2]ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΜΟΥ
    Στίχοι-Μουσική: Γιάννης Μηλιώκας

Είδα ένα κόσμο να γκρεμίζεται μπροστά μου
είδα να γίνεται γιαπί η γειτονιά μου
για το καλό μου

Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα
σε φορτηγό τα όνειρά μου φορτωμένα
για το καλό μου

Είδα το δάσκαλο να με χτυπάει με ζήλο
είδα τα χέρια μου πρησμένα από το ξύλο
είδα τα νεύρα μου σιγά σιγά να σπάνε
με καλοσύνη και στοργή να με χτυπάνε

Για το καλό μου για το καλό μου
ώσπου δεν άντεξε στο τέλος το μυαλό μου
πήρε ανάποδες στροφές για το καλό μου
και είμαι στο θάλαμο εννιά για το καλό μου
στην ηρεμία για να βρω τον εαυτό μου

Είδα να κόβουν τη μπουκιά για την μπουκιά μου
ρούχα να φτιάχνουν απ\' τα ρούχα τα παλιά μου
για το καλό μου

Είδα τη μάνα μου να κλαίει απελπισμένα
είδα το γέρο μου να φεύγει για τα ξένα
για το καλό μου

Είδα τους φίλους μου να σκίζονται για μένα
είδα να θέλουν να ξεκόψω από σένα
είδα χαράματα να με τραβάν στο τμήμα
για να γλιτώσω το κελί να πω το ποίημα

Για το καλό μου για το καλό μου...

Για το καλό μου για το καλό μου
έχει μουδιάσει το κορμί και το μυαλό μου
ενέσεις χάπια ηλεκτροσόκ για το καλό μου
σήμερα πήρανε νεκρό τον διπλανό μου
ενώ παλεύω για να βρω τον εαυτό μου
κι έχω κρυμμένο το σουγιά για το καλό μου[/fonts]

Iaspis

Η υποκριτική απαγόρευση τού εορτασμού τής εθνικής  μας επαιτίου (από τό επαίτης), αφορά αυτούς οι οποίοι ούτως ή άλλως ποτέ δέν εόρταζαν...Αυτοί είναι καί οί ίδιοι πού έφεραν τήν κοινωνία μας σέ τέτοια παρακμή! Οι προδοτικοί στυλοβάτες τού παγκοσμίου συστήματος εκμετάλευσης τού ανθρώπου πού ζεί μέσα στίς κίβδηλες παρακμιακές κοινωνίες τού σύγχρονου κόσμου!
Όμως....
Δέν αφορά καί δέν αγγίζει εμάς τούς ανθρώπους προσωπικά! Διότι εμείς καί τήν επέτειο τής 25ης Μαρτίου θά εορτάσουμε, καί φυσικά καί Λαμπρή θά κάνουμε! Χωρίς λεφτά, όπως πάντα!
Ποτέ δέν μπορούν οι υποκριτές νά διανοηθούν ότι η ελευθερία καταργεί τόν θάνατο, καί σημαίνει τήν Ανάσταση μαζί μέ τόν Κύριο. Διότι βλέπουν λανθασμένα τήν ελευθερία σάν αρχή πού στηρίζει τό «έννομο» ατομικό θέλημα μέσα σέ όρια, τά οποία όταν καταργούνται από τό «δίκαιο» τού ισχυροτέρου μεταπίπτουμε στήν σκλαβιά!
Δέν τήν βλέπουν τήν ελευθερία σάν υπέρβαση πού καταργεί τήν πηγή τής σκλαβιάς - τόν θάνατο - οδηγώντας τόν άνθρωπο  στήν Ανάσταση μαζί μέ τόν Χριστό!
Δέν βλέπει τό ακάθαρτο υποκριτικό  πνεύμα, παρά μόνο τά λανθασμένα δεδομένα τής πλάνης του! Γι αυτό νομίζει ότι όλες οι εορτές ομοιάζουν μέ καρνάβαλο. Καί αντιδρά στήν επέτειο,....σάν επαίτης!

Καιρός νά λάμψουμε διά τής «απουσίας» μας από τήν πλάνη! Τό κατά δύναμη!
Τοῦ δὲ πλήθους τῶν πιστευσάντων ἦν ἡ καρδία καὶ ἡ ψυχὴ μία, καὶ οὐδὲ εἷς τι τῶν ὑπαρχόντων αὐτῷ ἔλεγεν ἴδιον εἶναι, ἀλλ᾿ ἦν αὐτοῖς ἅπαντα κοινά. (Πραξ. δ\', 32-33)

Iaspis

Φωτογραφίες από τόν εορτασμό τής Εθνικής επετείου τής 25ης Μαρτίου, στήν εκκλησία. Οι εορτές τών επετείων έχουν ανάγκη μόνο από τόν απλό κόσμο πού εορτάζει. Νά μήν πώ πώς τό επίσημο κράτος  μάλλον τίς χαλάει μέ τήν παρουσία του (καθώς φάνηκε καί στήν παρέλαση τών ενόπλων δυνάμεων φέτος). Οπότε, εκτός από τήν μιζέρια τής ματαίωσης τών εορτασμών στίς πρεσβείες καί τά προξενεία, τίποτε άλλο δέν περίσσεψε ή έλλειψε...
Καί τού χρόνου!

Στήν Εκκλησία κατά τήν Θεία Λειτουγία

Μετά τήν Θεία Λειτουργία στή αίθουσα τού ΝαούΕίναι πολύ συγκινητικό νά βλέπεις παιδάκια, ελληνόπουλα νά απαγγέλουν πατριωτικά ποιήματα, μέ αυτήν τήν σπαστή ελληνική προφορά, πού χαρακτηρίζει τά ελληνόπουλα 2ης καί 3ης γεννιάς. Επίσης συγκινητικό είναι νά βλέπεις καί νά συζητάς μέ τούς γονείς τους πού αγωνίζονται νά κρατήσουν ζωντανά στό μέλλον όλα αυτά πού στήν Ελλάδα φαίνεται νά χάνουν καθημερινά τήν αξία τους....
 


Τοῦ δὲ πλήθους τῶν πιστευσάντων ἦν ἡ καρδία καὶ ἡ ψυχὴ μία, καὶ οὐδὲ εἷς τι τῶν ὑπαρχόντων αὐτῷ ἔλεγεν ἴδιον εἶναι, ἀλλ᾿ ἦν αὐτοῖς ἅπαντα κοινά. (Πραξ. δ\', 32-33)

Ξένια

Οι δυσκολίες της ζωής αντιμετωπίζονται με τρείς τρόπους: την ελπίδα, το όνειρο και το χιούμορ. (Καντ Ι.)