News:

Η Συνευωχία ξανά στο Διαδίκτυο

Main Menu

Μετά την καταστροφή

Started by staboz, 22 October, 2007, 10:53:00 PM

Previous topic - Next topic

staboz

.
.                                                                                                ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ.                                                            

Πάνω στὰ ἐρείπια, στὶς στάχτες καὶ τὰ κάρβουνα τῆς φωτιᾶς, τὴν ὥρα ποὺ οἱ θρῆνοι συντρόφευαν μὲ τραγικὸ ἰσοκράτημα τὴν ἄγρια βουὴ τοῦ ἀνέμου καὶ τὸν ἀπαίσιο τριγμὸ τῆς φωτιᾶς, τὴν ὥρα ἀκόμα ποὺ τὰ δάκρυα πικρὰ πότιζαν τὴν κατάξερη πυρπολημένη γῆ, μιὰ λέξη ἄρχισε νὰ ἁπλώνεται στὸν οὐρανό, ἀποπνικτικὴ σὰν τοὺς κατάμαυρους καπνοὺς καὶ κόκκινη σὰν τῆς φωτᾶς τὸ αἷμα: Γιατί;

Γιατί ὅλο αὐτὸ τὸ κακό, ἡ ἀνείπωτη συμφορά, τὸ τραγικὸ τέλος τῶν ἀθώων θυμάτων; Ἄνθρωποι, ζῶα, σπίτια, δένδρα παρανάλωμα τῆς ἀχόρταγης πύρινης λαίλαπας.  Γιατί;

Τὸ βασανιστικὸ ἐρώτημα τὸ παρέλαβαν οἱ δημοσιογράφοι καὶ καλῶντας πλῆθος \"εἰδικῶν\", ἄρχισαν νὰ τὸ ὑποβάλλουν σὲ παράδοξη χημικὴ ἀνάλυση, ἐνῶ παράλληλα, καὶ συχνὰ σὲ συνεργασία μαζί τους, οἱ πολιτικοὶ τὸ ὑπέβαλαν σὲ φρικτὴ νεκροτομὴ ὡς πτώματος, τὴν ὥρα ἀκριβῶς ποὺ γινόταν ἡ ταφὴ τῶν μαρτυρικῶν λειψάνων τῶν «ἀδίκῳ θανάτῳ θανατωθέντων ἀδελφῶν ἡμῶν».

Τί ἀπέδωσε ἡ ἀνάλυση καὶ ἡ νεκροτομὴ αὐτοῦ τοῦ γιατί;

Ἆ! Ἐδῶ εἶναι ἡ ἔκπληξη. Ἂς δοῦμε ἕνα σταχυολόγημα:

Διότι, εἶπαν, δὲν ὑπῆρχε πρόληψη. (Σωστό).

Διότι ἡ κυβέρνηση ἔχει διαλυμμένο καὶ ἀνοργάνωτο τὸ κράτος. (Κι αὐτὸ σωστό).

Διότι ἡ ἀντιπολίτευση, ὅταν ἦταν στὴν ἐξουσία, εἶχε ἐξ ἴσου διαλυμμένο καὶ ἀνοργάνωτο τὸ κράτος. (Σωστὸ βέβαια).

Διότι ἡ Πυροσβεστικὴ ἔχει ἀποσυντεθεῖ ἀπὸ τὸν κομματισμό, τὸν νῦν καὶ τὸν πρώην. (Σωστό;Ἂς τὸ δεχτοῦμε).

Διότι οἱ ὑπεύθυνοι τῆς Πολιτικῆς Προστασίας καὶ τῆς Πυροσβεστικῆς δὲν θέλουν νὰ συνεργαστοῦν. (Πιθανὸν σωστό).

Διότι δὲν εἴχαμε προμηθευτεῖ περισσότερα πυροσβεστικὰ ἀεροπλάνα καὶ μάλιστα τὰ μεγάλα Ρωσικά. (Ἂς ποῦμε σωστό).

Διότι ἡ εὐθύνη τῆς δασοπυρόσβεσης μετατέθηκε ἀπὸ τὶς δασικὲς ὑπηρεσίες στὴν Πυροσβεστική, ἡ ὁποία δὲν γνωρίζει ἀπὸ δάση. (Σωστό, λένε μερικοί).

Διότι ἡ Πυροσβεστική, ἀκριβῶς ἐπειδὴ δὲν γνωρίζει ἀπὸ δάση, δὲν μπαίνει μέσα στὸ καιόμενο δάσος, ἀλλὰ περιμένει τὴν φωτιὰ στοὺς δρόμους. (Κι αὐτὸ ἐν μέρει σωστὸ ἀκούγεται).

Διότι ἡ Πυροσβεστικὴ δὲν ἀξιοποιεῖ γιὰ τὴν δασοπυρόσβεση τοὺς κατοίκους τῶν χωριῶν ποὺ γνωρίζουν τὸ δάσος. (Σωστό, ἀλλὰ γιὰ τὴ 10ετία τοῦ \'60, ἀφοῦ τώρα τὰ χωριὰ ἔχουν πολὺ λίγους κατοίκους καὶ ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ἡλικιωμένους).

Διότι ἡ Πυροσβεστικὴ δὲν ἐφάρμοσε τὸ σύστημα «φωτιὰ ἐναντίον φωτιᾶς». (Σωστὸ θεωρητικά. Ἀλλὰ μὲ ἀνέμους 9 μποφώρ, μόνον ἐγκληματίες θὰ τὸ χρησιμοποιοῦσαν).

Κάπου ἐδῶ ἂς σταματήσουμε τὸ σταχυολόγημα τῶν ψυχρῶν νεκροτόμων, ποὺ δὲν δίσταζαν νὰ καταφέρονται μὲ τέτοια κοντόφθαλμη, συχνὰ μικροκομματική, ἀντίληψη κατὰ τῆς Πυροσβεστικῆς καὶ τῶν ἀνθρώπων της, οἱ ὁποῖοι ξάγρυπνοι, ἐξαντλημένοι πάλευαν ὑπεράνθρωπα καὶ μὲ κίνδυνο τῆς ζωῆς τους νύχτα-μέρα μὲ τὶς φλόγες, γιὰ νὰ σώσουν ὅ τι ἦταν δυνατὸν νὰ σωθεῖ. Ἡ ἀχαριστία δυστυχῶς δὲν ἔχει ὅρια.

Καὶ ἐσὺ τί προτείνεις; Νὰ ἕνα ἐρώτημα, ποὺ πιθανὸν κάποιοι ἀναγνῶστες θὰ ἔχουν ἤδη κρεμασμένο στὰ χείλη τους.

Προτείνω προσεκτικὴ ἀνάγνωση τῆς φξθ΄ (569) ἀποκρίσεως τοῦ ὁσίου Βαρσανουφίου σὲ παρεμφερὲς ἐρώτημα, μὲ τὸ ὁποῖο μερικοὶ μοναχοὶ τὸν παρακαλοῦσαν νὰ προσευχηθεῖ γιὰ κάποιον τρομερὸ κίνδυνο ποὺ ἀπειλοῦσε τότε τὸν κόσμο (μᾶλλον ἐχθρικὴ ἐπιδρομή). Λίγες μόνο φράσεις αὐτῆς τῆς ἀποκρίσεως παραθέτουμε τώρα ἐδῶ:

«Ἀδελφοί, ἐν πένθει εἰμὶ καὶ ὀδυρμῷ διὰ τὴν ἐπικειμένην ὀργήν· καὶ γὰρ πάντα πράττομεν ἐναντία... καὶ ἐπερίσσευσεν ἡ παρανομία ἡμῶν πλέον τῶν ἀλλοεθνῶν. Καὶ εἰσὶ πολλοὶ οἱ παρακαλοῦντες τὴν φιλανθρωπίαν τοῦ Θεοῦ, παῦσαι τὴν ὀργὴν ἀπὸ τοῦ κόσμου καὶ οὐδεὶς φιλανθρωπότερος τοῦ Θεοῦ ἀλλ\' οὐ θέλει ἐλεῆσαι· ἀντιστήκει γὰρ τὸ πλῆθος τῶν ἐν τῷ κόσμῳ γινομένων ἁμαρτιῶν».*

Ἀντιστήκει γὰρ τὸ πλῆθος τῶν ἐν τῷ κόσμῳ γινομένων ἁμαρτιῶν... ἀντιστήκει γὰρ τὸ πλῆθος... ἀντιστήκει γάρ...

Ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν... ἂς ἀκούσει!

Τίποτε ἄλλο!

                                    Στ.

........................................................................

* Ἀδελφοί, πενθῶ καὶ θρηνῶ γιὰ τὴν ὀργὴ τοῦ Θεοῦ ποὺ σύντομα θὰ ξεσπάσει· διότι ὅλα τὰ κάνουμε ἀντίθετα πρὸς τὸ θέλημά του... καὶ ξεπέρασε ἡ παρανομία μας τοὺς ἀλλοεθνεῖς. Καὶ ἐνῶ εἶναι πολλοὶ αὐτοὶ ποὺ παρακαλοῦν τὴν φιλανθρωπία τοῦ Θεοῦ νὰ σταματήσει τὴν ὀργή του ἀπὸ τὸν κόσμο, καὶ μολονότι κανένας δὲν εἶναι πιὸ φιλάνθρωπος ἀπὸ τὸν Θεό, ἐν τούτοις δὲν θέλει νὰ ἐλεήσει. Διότι τοῦ προβάλλει ἀντίσταση τὸ πλῆθος τῶν ἁμαρτιῶν ποὺ διαπράττονται στὸν κόσμο.
Ρωμ. ε΄6-10

staboz

Δημοσιεύται στη Δράση του Νοεμβρίου.
Ρωμ. ε΄6-10