Τιβεριάδα - Παμβώτιδα

Started by staboz, 10 October, 2007, 03:37:47 PM

Previous topic - Next topic

staboz

Έ! Και επειδή τα Γιάννενα είναι το κέντρο του κόσμου, να μην κάνουμε μια σύνθεση με τις δύο λίμνες: Τιβεριάδα - Παμβώτιδα;

Ρωμ. ε΄6-10