Παραδοχή στην Ιεραρχία πως οι Θεολογικοί Διάλογοι βρίσκονται σε τέλμα

Started by petros, 09 October, 2014, 10:06:05 PM

Previous topic - Next topic

petros

Ενδιαφέρουσα (μη αναμενόμενη;) εισήγηση του μητροπολίτη Μεσσηνίας

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ | ΔΟΓΜΑ Έμμεση παραδοχή πως οι θεολογικοί Διάλογοι με τα υπόλοιπα χριστιανικά δόγματα, δεν βγάζουν κάπου, τουλάχιστον όσον αφορά το θεολογικό τομέα, πραγματοποίησε χθες κατά την εισήγηση τους προς την Σύνοδο της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, ο μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος.

Ο πανεπιστημιακός και ιδιαίτερα έμπειρος σε αυτά τα θέματα ιεράρχης, τόνισε στην εισήγηση του πως ούτε λίγο ούτε πολύ, το μόνο που πλέον θα μπορούσε να υπηρετήσει η συνέχιση αυτών των Διαλόγων, είναι οι καλές σχέσεις.

«Η μελλοντική συνέχισις όλων των προαναφερθέντων διμερών Θεολογικών Διαλόγων δεν υπηρετεί πλέον ουδέν έτερον ει μη μόνον την διατήρησιν των καλών σχέσεων και την διακριτικήν συνεργασίαν επί θεμάτων ουχί θεολογικών, αλλά κυρίως επί θεμάτων ακαδημαϊκών, συναντήσεως και αντιμετωπίσεως κοινών κοινωνικών προβλημάτων» σημείωσε με νόημα ο κ. Χρυσόστομος.

Τα σημαντικότερα προβλήματα που επεσήμανε στο Σώμα της Ιεραρχίας ο μητροπολίτης Μεσσηνίας, από τα οποία προέκυψε το παραπάνω συμπέρασμα του, έχουν να κάνουν με την προσηλυτιστική δράση της Ουνίας και την δυσκολία κατανόησης λειτουργίας και εφαρμογής του πρωτείου στο πλαίσιο της Συνόδου και των εκκλησιαστικών δομών στο Θεολογικό Διάλογο με τους Ρωμαιοκαθολικούς, ενώ κατέθεσε και σημαντικές προβληματικές στην πορεία των Διαλόγων και με τις άλλες ομολογίες.

Ο μητροπολίτης Μεσσηνίας επιβεβαίωσε το δημοσίευμα του dogma.gr, που είχε αποκαλύψει την προβληματική που έχει αναπτυχθεί στον Διάλογο με τους Αγγλικανούς και τον σκεπτικισμό που επικρατεί στην Διαρκή Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος, κάνοντας λόγο για αποδυνάμωση των προοπτικών του θεολογικού διαλόγου.

Αντίστοιχα προβλήματα υπάρχουν και με τους Παλαιοκαθολικούς, τις Αντιχαλκηδόνιες Αρχαίες Ανατολικές Εκκλησίες, με τους Λουθηρανούς και τους Μεταρυθμισμένους.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΕΝΕΣ ΟΙ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΨΙΕΣ

Κατά τον μητροπολίτη Μεσσηνίας η απάντηση στο ερώτημα αν «υπήρξε κατι θετικόν εκ της μέχρι σήμερον πορείας συμμετοχής της Ορθοδόξου Εκκλησίας εις τον σύγχρονον οικουμενικόν διάλογον και εις τους διμερείς Θεολογικούς Διαλόγους» είναι καταφατική.

Τα βασικά επιχειρήματα γι αυτό, κατά τον κ. Χρυσόστομο, είναι η «ακτινοβολία της ορθοδόξου μαρτυρίας είς τον λοιπόν χριστιανικόν κόσμον» αλλά και η αναθεώρηση «πολλών εκ των παραδόσεων της Δύσεως υπό το φώς της πατερικής παραδόσεως και της μυστηριακής εμπειρίας της πρώτης χιλιετίας».

Στην εισήγηση του ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας έκανε σημαντική αναφορά και στις αντιδράσεις που υπάρχουν στο εσωτερικό της Ορθόδοξης Εκκλησίας, τις οποίες χαρακτήρισε δικαιολογημένες.

«Βεβαίως η ομολογιακή εσωστρέφεια πολλών χρόνων, εις την λειτουργίαν των διαχριστιανικών σχέσεων, δεν επιτρέπει δυστυχώς μιαν νηφάλιαν αξιολόγησιν των συνεπειών της υπευθύνου αυτής προβολής της ορθοδόξου παραδόσεως προς τους εγγυς και τους μακραν, επί σκοπώ την θεραπείαν των ομολογιακών αποκλίσεων και αγκυλώσεων των διαφόρων παραδόσεων του χριστιανικού κόσμου της Δύσεως, αλλά και την επιβεβαίωσιν του διαχρονικού κύρους της ορθοδόξου παραδόσεως» επισήμανε ο μητροπολίτης Μεσσηνίας, για να συμπληρώσει πως «διό και κατά καιρούς εμφανίζονται δικαιολογημέναι διαμαρτυρίαι, ενστάσεις, υποψίαι ή και αντιδράσεις περί της ορθής ή μη πορείας και της αναγκαιότητος των προειρημένων διμερών Θεολογικών Διαλόγων».

Στις αμέσως επόμενες γραμμές της εισηγήσεως του, ο μητροπολίτης Μεσσηνίας προσθέτει πως «Αλλά και υπό την έννοιαν αυτήν δεν εζημιώθη η Ορθόδοξος Εκκλησία, αλλά μάλλον ενισχύθη η παρουσία και ανεγνωρίσθη η συμβολή Της, διο και αι ευκαίρως ακαίρως διατυπούμεναι μεμονωμέναι επικρίσεις, ούτε αμαύρωσαν την ποιμαντικήν ευθύνην της εκκλησιαστικής ιεραρχίας, ούτε υιοθετούνται υπό συνόλου της ορθοδόξου εκκλησιαστικής συνειδήσεως»

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ

Νωρίτερα, αναφερόμενος στην συμμετοχή της Εκκλησίας της Ελλάδος στην λεγόμενη «οικουμενική κίνηση», ο μητροπολίτης Μεσσηνίας επισήμανε πως η Ορθόδοξη Εκκλησία αν είναι εκ των ιδρυτικών μελών του Παγκοσμίου Συμβουλίου των Εκκλησιών, δεν αποδέχθηκε ποτέ την ιδέα της «ισότητος των Ομολογιών» και την ενότητα της Εκκλησίας ως «διομολογιακή προσαρμογή».

«Η Ορθόδοξος Εκκλησία δεν θεωρεί ότι το Π.Σ.Ε. είναι, ούτε δύναται να καταστεί Εκκλησία ή «υπερ- Εκκλησία», το μόνον το οποίον εις αυτό είναι η δυνατότης να φέρη εις επικοινωνίαν τας διαφόρους Ομολογίας και Παραδόσεις και να προωθή τον διάλογον μεταξύ αυτών, με σκοπόν την μελέτην και συζήτησιν των ζητημάτων εκείνων, τα οποία απασχολούν την χριστιανικήν ενότητα και τα οποία θεωρεί ότι δεν είναι μόνον ζητήματα θεολογικών συμφωνιών αλλά και συμπτώσεως, θέσεων και απόψεων, δια τα γενικότερα προβλήματα, τα απασχολούντα τον κόσμον και τον άνθρωπον κάθε εποχής», υποστήριξε ο κ. Χρυσόστομος.

Άξιο απορίας πάντως είναι το γεγονός πως αν και το κείμενο απαντά σε ουσιαστικά ερωτήματα μεγάλης μερίδας του κλήρου και των πιστών, χαρακτηρίστηκε «μη δημοσιεύσιμο».

Πηγή: dogma.gr