Ποτέ μην κρίνεις από την εμφάνιση! (Κορυφαία διαφήμιση!!!)

Started by Ξένια, 09 June, 2013, 10:40:35 PM

Previous topic - Next topic

Ξένια

Οι δυσκολίες της ζωής αντιμετωπίζονται με τρείς τρόπους: την ελπίδα, το όνειρο και το χιούμορ. (Καντ Ι.)