Περί δήθεν προδοσίας των μοναχών της Ι.Μ. Βλατάδων το 1430

Started by Ξένια, 21 August, 2013, 06:41:55 PM

Previous topic - Next topic

Ξένια

Οι δυσκολίες της ζωής αντιμετωπίζονται με τρείς τρόπους: την ελπίδα, το όνειρο και το χιούμορ. (Καντ Ι.)