Να γιατί έχω χαζέψει

Started by petros, 17 May, 2013, 04:48:54 PM

Previous topic - Next topic

petrosΕίναι στα Αγγλικά αλλά το youtube μπορεί να βοηθήσει με τη μετάφραση beta

staboz

Πολὺ ὡραῖο, Πέτρο!
Μπορὼ νὰ τὸ ἐπιβεβαιώσω ἐκ πείρας...
Ὑποφέρουμε ἀπὸ ὑπερβολικὸ φόρτο πληροφορίας... καὶ στὸ τέλος δὲν μένει τίποτε...
Ἄλλο πληροφορία... ἄλλο μάθηση...
Ρωμ. ε΄6-10