Αἰσιόδοξο καὶ διδακτικό!

Started by Ξένια, 14 April, 2013, 08:23:23 PM

Previous topic - Next topic

Ξένια

Οι δυσκολίες της ζωής αντιμετωπίζονται με τρείς τρόπους: την ελπίδα, το όνειρο και το χιούμορ. (Καντ Ι.)

staboz

Ὁ ἕνας βοηθάει τὸν ἄλλο καὶ κάνουν τὸ καλό στοὺς ἄλλους...
Κι ἐγὼ θέλω νὰ κάνω καλό...
Ἀλλὰ δὲν μὲ βοηθάει κανένας...
Ρωμ. ε΄6-10

Ξένια

Τῶρα ἐμένα αὑτὸ γιατί μοῦ ακούγεται σὰν παράπονο;  :)
Οι δυσκολίες της ζωής αντιμετωπίζονται με τρείς τρόπους: την ελπίδα, το όνειρο και το χιούμορ. (Καντ Ι.)

staboz

Ρωμ. ε΄6-10

Ξένια

Ναὶ ἀλλὰ γιατί καὶ ἀπὸ ποιόν!
Οι δυσκολίες της ζωής αντιμετωπίζονται με τρείς τρόπους: την ελπίδα, το όνειρο και το χιούμορ. (Καντ Ι.)

staboz

Γιατί;
Ἀφοῦ τὸ ἔγραψα: Διότι θέλω νὰ κάνω τὸ καλὸ καὶ δὲν μπορῶ!

Ἀπὸ ποιόν;
Ἀπὸ ὅλους. Καὶ ἀπὸ σένα καὶ ἀπὸ ὅλους τοὺς Συνευωχήτες!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ρωμ. ε΄6-10

Ξένια

Εἰλικρινὰ πέφτω ἀπ' τὰ σύννεφα!
Κυρίως γιατὶ ἀρκετὲς φορὲς ἔχω σκεφτεῖ  ἀκριβῶς τὸ ἴδιο
τὶς στιγμὲς ποὺ περνάω μόνη μου τόσες ὥρες στὴ Συνευωχία.
Ἀλλὰ θὰ ἐπιμείνω προσπαθῶντας νὰ καταλάβω τὶ γίνεται,
ποιό εἶναι τὸ παράπονό σας ἀκριβῶς;

Οι δυσκολίες της ζωής αντιμετωπίζονται με τρείς τρόπους: την ελπίδα, το όνειρο και το χιούμορ. (Καντ Ι.)

Ἀλέξανδρος

Ἔμεινε ἀναπάντητο αὐτό.
Ἀπ᾿ ὅ,τι μπορῶ νὰ καταλάβω ἐγώ, φαίνεται ὁ κύριος θέλει νὰ βοηθήσει ἂς ποῦμε ἀνθρώπους ποὺ βρίσκονται σὲ μεγάλη ἀνάγκη, ἀλλὰ δὲν ἔχει χρήματα...

Ξένια

Μπα.... Δὲ νομίζω!!!
Τότε γιατὶ λέει ότι ἔχει παράπονο ἀπὸ ἐμάς;
Οι δυσκολίες της ζωής αντιμετωπίζονται με τρείς τρόπους: την ελπίδα, το όνειρο και το χιούμορ. (Καντ Ι.)

staboz

Τελικὰ οἱ ξένοι ἢ μᾶλλον οἱ καινούργιοι μὲ καταλαβαίνουν καλύτερα...
«Οἱ φίλοι μου καὶ οἱ πλησίον μου ἐξ ἐναντίας μου ἤγγισαν καὶ ἔστησαν, καὶ οἱ ἔγγιστά μου ἀπὸ μακρόθεν ἔστησαν» (Ψαλμ. λζ΄[37], 12)
Ρωμ. ε΄6-10

Ξένια

Οι δυσκολίες της ζωής αντιμετωπίζονται με τρείς τρόπους: την ελπίδα, το όνειρο και το χιούμορ. (Καντ Ι.)

Ἀλέξανδρος

Εἶχα καιρὸ νὰ ἀκούσω ἕνα μπράβο!