Πλήρης στοίχιση κειμένου

Started by Ξένια, 10 April, 2013, 02:16:08 PM

Previous topic - Next topic

Ξένια

Πέτρο, λείπει ἡ ἐπιλογή, "πλήρης στοίχιση κειμένου" μὲ ἀποτέλεσμα νὰ παρουσιάζονται ἀνομοιομορφίες στὰ κείμενα.
Ἐκτὸς ἂν κάνω λάθος ἐγώ!
Οι δυσκολίες της ζωής αντιμετωπίζονται με τρείς τρόπους: την ελπίδα, το όνειρο και το χιούμορ. (Καντ Ι.)

admin


Ξένια

Οι δυσκολίες της ζωής αντιμετωπίζονται με τρείς τρόπους: την ελπίδα, το όνειρο και το χιούμορ. (Καντ Ι.)