Για να γλυτώσουμε από το happy birthday

Started by Ιωάννα, 06 March, 2013, 09:03:29 PM

Previous topic - Next topic

Ιωάννα


Ξένια

Ωραίος ωραίος ωραίος!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Οι δυσκολίες της ζωής αντιμετωπίζονται με τρείς τρόπους: την ελπίδα, το όνειρο και το χιούμορ. (Καντ Ι.)