Αυτή χωρίς χέρι, αυτός χωρίς πόδι - χορεύουν χέρι χέρι ...

Started by Ξένια, 20 February, 2013, 10:02:31 PM

Previous topic - Next topic

Ξένια

Απίστευτα συγκινητικό..


Οι δυσκολίες της ζωής αντιμετωπίζονται με τρείς τρόπους: την ελπίδα, το όνειρο και το χιούμορ. (Καντ Ι.)

Ιωάννα