Τι κάνουμε σε περίπτωση σεισμού; Ξεχάστε όσα ξέρατε! 10 οδηγίες επιβίωσης!

Started by Ιωάννα, 28 June, 2012, 12:44:36 PM

Previous topic - Next topic

Ιωάννα

Αποσπάσματα από το άρθρο του Doug Copp στο ' Triangle of Life', επιμέλεια έκδοσης από τον Larry Linn του MAA Safety Committee , 13/4/04

http://www.katohika.gr/2012/05/10_30.html