Μπάνκερ Ρόι: Μαθαίνοντας από το ξυπόλητο κίνημα

Started by Ιωάννα, 18 January, 2012, 04:55:35 PM

Previous topic - Next topic

Ιωάννα

Ἀξίζει νὰ τὸ δεῖτε ὅλο!
Μία πρόταση, ἕνας πρωτόγονος, δυναμικὸς τρόπος ζωῆς! Ἐλεύθερος ἀπὸ συστήματα, ὀργανισμοὺς καὶ κάθε λογῆς ὕπουλης βοήθειας τῶν ἱσχυρῶν.
Βασισμένος στὴ ἀλληλεγγύη τὼν ἀνθρώπων καὶ τῆς φύσης, στὴν σεμνότητα τῆς ὀλιγάρκειας, τὴν ἀνάγκη καὶ χαρὰ τῆς προσφορᾶς.

http://www.ted.com/talks/lang/el/bunker_roy.html

Iaspis

Πολὺ ὡραῖο! Ὑπάρχει παντοῦ στὸν κόσμο τὸ «ξυπόλητο κίνημα», ὑπάρχει καὶ μέσα στὸν κάθε ἄνθρωπο. Δὲν φαίνεται γιατὶ δὲν δύναται νὰ κυριαρχήσει. Δὲν συνάδει μὲ τὴν κυριαρχία, ἀλλὰ εἶναι τὸ μόνο πράγμα ποὺ μπορεῖ νὰ δεχθεῖ τὴν Χάρη καὶ μᾶς σώζει.
Τοῦ δὲ πλήθους τῶν πιστευσάντων ἦν ἡ καρδία καὶ ἡ ψυχὴ μία, καὶ οὐδὲ εἷς τι τῶν ὑπαρχόντων αὐτῷ ἔλεγεν ἴδιον εἶναι, ἀλλ᾿ ἦν αὐτοῖς ἅπαντα κοινά. (Πραξ. δ\', 32-33)