Τί τρέχει μὲ τοὺς Ἕλληνες;

Started by staboz, 11 January, 2012, 06:38:01 PM

Previous topic - Next topic

staboz

Καταπληκτικὸ ντοκυμαντέρ!
(Δυστυχῶς δὲν γίνεται ἐνσωμάτωση ἀπὸ τὸ Dailymotion)

http://www.dailymotion.com/video/xnkxcj_yy-yyyyyy-yy-yyyy-yyyyyyy_people?start=60#from=embed
Ρωμ. ε΄6-10

Iaspis

Συγκλονιστικὰ τὰ ὅσα τραβάει ὁ κόσμος!
Εἴμαστε ἀπὸ τοὺς λίγους λαοὺς ποὺ ἔχουν τὴν δυνατότητα νὰ κατανοήσουν τὴ κτηνωδία τοῦ συστήματος. Τὸ βλέπεις σὲ ὅλους αὐτὸ, ἀκόμα καὶ σὲ αὐτοὺς ποὺ γιὰ τὸ συμφέρον τους τὸ στηρίζουν. Παρότι δὲν εἶναι εὔκολο νὰ ζήσουμε ἐκτὸς του...μποροῦμε νὰ τὸ θανατώσουμε ἐντὸς μας (οἱ δύστυχοι «ἑταίροι» μας ...δὲν μποροῦν!). Θὰ ἔχει ἐνδιαφέρον αὐτὸ ποὺ θὰ προκύψει, μὰ ἡ τραγωδία θὰ μᾶς θυμίζει ὅτι παρότι ξέραμε, ἀφεθήκαμε, παραδοθήκαμε...
Τοῦ δὲ πλήθους τῶν πιστευσάντων ἦν ἡ καρδία καὶ ἡ ψυχὴ μία, καὶ οὐδὲ εἷς τι τῶν ὑπαρχόντων αὐτῷ ἔλεγεν ἴδιον εἶναι, ἀλλ᾿ ἦν αὐτοῖς ἅπαντα κοινά. (Πραξ. δ\', 32-33)