Εἶστε πολὺ μικροὶ γιὰ νὰ νικήσετε τὴν Ἑλλάδα!

Started by staboz, 06 December, 2011, 12:33:13 AM

Previous topic - Next topic

staboz

[font size=4]Εἶστε πολὺ μικροὶ γιὰ νὰ νικήσετε τὴν Ἑλλάδα, ἀνόητοι![/fonts]

Ρωμ. ε΄6-10

giannis