Ἀξιόλογο βίντεο γιὰ τὴν κατάσταση τῆς Ἑλλάδας μας

Started by staboz, 19 July, 2011, 08:32:08 PM

Previous topic - Next topic

staboz

Ρωμ. ε΄6-10

staboz

[font size=3]Γιὰ ὅσους ξέρουν Γερμανικὰ ἡ διεύθυνση τοῦ Ἱστολογίου του εἶναι:[/fonts]

http://www.alles-schallundrauch.blogspot.com/
Ρωμ. ε΄6-10

Iaspis

Σωστᾶ μιλάει καὶ σκέφτεται ὁ κύριος Φρέντυ ἀπὸ τὴν Ἐλβετία, παρόλο ποὺ δείχνει νὰ ἀγνοεῖ ὅτι ἡ λεγόμενη «ἀνεξαρτησία» καὶ τὰ συνακόλουθα της ὅπως  ἐθνικὴ «κυριαρχία» κοινωνικὴ «δικαιοσύνη», ἄμεση «δημοκρατία» καὶ «εὐημερία», δὲν  εἶναι ὑπόθεση ποὺ ἀπορρέει ἀπὸ τὴν οἰκονομία καὶ τὸν ἐλεγχό της ἀπὸ ἕνα «κυρίαρχο» κράτος, πολὺ ἁπλὰ διότι τὲτοιος ἔλεγχος (ὅσο καὶ τέτοιο κράτος) δὲν ὑπάρχει παρὰ μόνον κατ᾽ εὐφημισμὸ. Ἐὰν πρόκειται γιὰ μητροπολιτικὸ κάστρο τοῦ  καπιταλισμοῦ (ὅπως ἡ Ἐλβετία ποὺ παίζει τὸν ρόλο τοῦ πλυμένου κουμπαρὰ τοῦ κεφαλαίου), ὅλα λειτουργοῦν ἄριστα ὀργανωμένα γιὰ νὰ διευκολύνεται ἡ «δουλειὰ» τοῦ ἀδηφάγου κέρδους! καὶ ἐὰν πρόκειται γιὰ μπανανία (ὅπως ἡ Ἑλλάδα καὶ ἄλλες χῶρες) ὅλα λειτουργοῦν σύμφωνα πρὸς τὸ συμφέρον καὶ πάλι τοῦ ἀδηφάγου κέρδους ποὺ ἐπιφυλάσσει σὲ κάθε περιοχή τοῦ πλανήτη τὸν ρόλο ποὺ τὸ συμφέρει ἀνάλογα, σὲ κάθε ἐποχὴ καὶ συγκυρία! Αὐτὸ γινόταν πάντοτε πότε κεκαλυμένα λόγω κομουνιστικῆς «ἀπειλῆς», καὶ πότε ἀπροκάλυπτα καὶ ξετσίπωτα, ὅπως στὶς μέρες μας! Οἱ Εὐρωπαῖοι πολίτες ὅσο ἀγαθὴ διάθεση καὶ νὰ ἔχουν δὲν μποροῦν νὰ βοηθήσουν τὸν κόσμο νὰ ἀποφύγει τὰ δεινὰ ποὺ δημιουργοῦνται  καὶ γιγαντώνονται ἐξ αἰτίας τῆς ἀνθρωποκεντρικῆς συναίνεσης πάνω στὴν ὁποία γεννήθηκε καὶ ἀναπτύχθηκε ὁ σύγχρονος δυτικὸς «πολιτισμὸς». Διότι ἀκόμα καὶ αὐτὰ τὰ ἴδια τὰ ἰδεώδη αὐτῆς τῆς συναίνεσης (δημοκρατία, δικαιοσύνη, ἐλευθερία, σεβασμὸς, ἰσότητα, ἀλληλεγγύη, ἀγάπη) γεννήθηκαν ἱστορικὰ σὲ συνθήκες μὴ ἀνθρωποκεντρικὲς, συνθῆκες ποὺ σοκάρουν τὸ δυτικὸ «πνεῦμα», τὸ ὁποῖο τὶς ἀντιπαρέρχεται! Αὐτὸ εἶναι καὶ τὸ μόνιμο, διαχρονικὸ δρᾶμα τῆς εὐρωπαϊκῆς διανόησης ποὺ κατέληξε νὰ «φιλοσοφεῖ» καὶ νὰ «θεολογεῖ» ἀπὸ ἀπόγνωση!

Γιὰ τὴν ἱστορία τὸ κράτος τοῦ συμπαθοῦς κυρίου Φρέντυ ἔχει ἀνακηρύξει ἐθνικὸ του ἤρωα τὸν Ιωάννη Καποδίστρια, ὁ ὁποῖος «ἐπαιξε σημαντικό ρόλο στην ενότητα, την ανεξαρτησία και την ουδετερότητα της Ελβετίας και συνεισέφερε στο ελβετικό σύνταγμα, που προέβλεπε αυτόνομα κρατίδια (καντόνια) ως μέλη της ελβετικής ομοσπονδίας, με προσωπικά προσχέδια.».
Μάλιστα ἀποκαλύφθηκε καὶ ἡ προτομὴ του στὴ Λωζάννη. Γιὰ λεπτομέρειες δεῖτε ἐδώ: http://www.ithacanet.gr/article/%CE%B9%CF%89%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%AF%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%B1%CF%82-%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CE%AE%CF%81%CF%89%CE%B1%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CE%BB%CE%B2%CE%B5%CF%84%CE%AF%CE%B1%CF%82
Τοῦ δὲ πλήθους τῶν πιστευσάντων ἦν ἡ καρδία καὶ ἡ ψυχὴ μία, καὶ οὐδὲ εἷς τι τῶν ὑπαρχόντων αὐτῷ ἔλεγεν ἴδιον εἶναι, ἀλλ᾿ ἦν αὐτοῖς ἅπαντα κοινά. (Πραξ. δ\', 32-33)