News:

Η Συνευωχία ξανά στο Διαδίκτυο

Main Menu

1821!

Started by staboz, 21 February, 2011, 08:04:39 PM

Previous topic - Next topic

staboz

[font size=3]Εἶμαι πολὺ θυμωμένος γιὰ τὸ ὄργιο ψευδολογίας τῶν σκιάχτρων τοῦ Σκάϊ...
Ἀλλὰ δὲν βρίσκω τὸν χρόνο νὰ γράψω...
Δεῖτε αὐτὸ τὸ πολὺ ἀποδεικτικὸ βίντεο:[/fonts]

Ρωμ. ε΄6-10

staboz

[font size=3]Ἕνα πρῶτο σχόλιό μου σὲ προσεχὲς τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ «Ο ΣΩΤΗΡ»:[/fonts]

[font size=4][align=center]Ὁ Σκάϊ προσβάλλει ἐξοργιστικὰ τὴν Ἱστορία[/align][/fonts]
[font size=3]Μὲ θρασύτητα προκλητική, σκοπιμότητα ἐξοργιστικὴ καὶ ὑποκρισία φαρισαϊκὴ ὁ τηλεοπτικὸς σταθμὸς Σκάϊ παρουσιάζει μιὰ σειρὰ 8 ἑβδομαδιαίων ἐκπομπῶν γιὰ τὸ 1821. Ἐπιστρατεύοντας γνωστοὺς νεκροθάφτες τῆς ἱστορικῆς ἀλήθειας, καθυστερημένους ὀπαδοὺς μιᾶς ξεπερασμένης ὑλιστικῆς ἀντιλήψεως τῆς ἱστορίας, ἔρχεται νὰ διδάξει τούς, κατὰ τὴ γνώμη του, μέχρι τώρα ἀπληροφόρητους Ἕλληνες πολίτες ὅτι τὸ 1821 ἦταν μιὰ ταξικὴ ἐπανάσταση τῶν φτωχῶν Τούρκων καὶ Ἑλλήνων ἐναντίον τῶν καταπιεστῶν τους Τούρκων καὶ Ἑλλήνων κοτζαμπάσηδων!
Διαστρεβλώνοντας ὠμὰ τὴν ἱστορικὴ πραγματικότητα ἐπιχειρεῖ νὰ πείσει τοὺς νεοέλληνες ὅτι περνοῦσαν πολὺ καλὰ καὶ εὐχάριστα κάτω ἀπὸ τὴν τουρκικὴ τυραννία τοὺς 3 πρώτους αἰῶνες! Καὶ ἡ ἐπανάσταση πῶς ἐξηγεῖται; Ἦταν, λένε, σύμπτωμα τῆς παρακμῆς τῆς ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας, ποὺ εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα τὴν ἀνεξέλεγκτη δράση τῶν ληστρικῶν συμμοριῶν τῶν Ἀρματωλῶν καὶ Κλεφτῶν!
Ἀπὸ ποιοὺς ὑπέφερε ὁ σκλωβωμένος Ἑλληνισμός; Μὰ φυσικὰ ἀπὸ τὴν ἀνεξέλεγκτη αὐτὴ δράση τῶν Κλεφτῶν, ἀπαντοῦν οἱ ψευτοϊστορικοὶ τοῦ Σκάϊ! Μὲ ποιὰ ἐπιχειρήματα τὸ ὑποστηρίζουν αὐτό; Νά, λένε, ἐναντίον τῶν Κολοκοτρωναίων στρέφονται μετὰ τὸ 1806 ὅλοι, Ἕλληνες καὶ Τοῦρκοι. Δὲν εἶναι αὐτὸ σωστό; Μάλιστα, κύριοι νεκροθάφτες, εἶναι σωστό! Γιατί ὅμως δὲν λέτε καὶ τὸν λόγο γιὰ τὸν ὁποῖο οἱ Ἕλληνες τῆς Πελοπονήσου στρέφονται κατὰ τῶν Κολοκοτρωναίων; Καὶ ὁ λόγος εἶναι, ὅπως λέει ὁ Θεόδωρος Κολοκοτρώνης στὰ Ἀπομνημονεύματά του, ὅτι: «Ὁ Κεχαγιᾶς ἄρχισε νὰ παλουκώνῃ τοὺς Χριστιανούς, διὰ νὰ δώσῃ φόβον εἰς τὸν κόσμον»! Ξέρετε, κύριοι, τί σημαίνει ἡ λέξη παλούκωμα; Καὶ μήπως ξέρετε γιατί ὁ Κεχαγιᾶς ἄρχισε νὰ παλουκώνει τοὺς Χριστιανοὺς ποὺ ἔκρυβαν τοὺς Κλέφτες; Τοὺς παλούκωνε, διότι, ἂν δὲν κατάφερνε νὰ ἐξοντώσει τοὺς Κλέφτες, τὸ κεφάλι του θὰ πήγαινε μέσα σ᾿ ἕνα τορβὰ στὴν Κωνσταντινούπολη. Οὔτε αὐτὸ τὸ γνωρίζετε; Μήπως δὲν διαβάσατε πάλι στὰ Ἀπομνημονεύματα τοῦ Κολοκοτρώνη ὅτι, ὅταν ὁ ἴδιος γλύτωσε ἀπὸ τὸ ἀνελέητο κυνηγητό, ὁ Πασᾶς στὴν Τρίπολη «ἐθύμωσε καὶ ἔκοψε καμπόσους Τούρκους καὶ Ρωμαίους» οἱ ὁποῖοι λανθασμένα τὸν βεβαίωναν ὅτι ὁ Κολοκοτρώνης εἶχε θανατωθεῖ;
Ἔχετε, κύριοι, ἐξοργίσει τὴν Ἱστορία σὲ ἀπίστευτο βαθμό! καὶ ἡ δίκαιη ὀργή της κάποια στιγμὴ θὰ ξεσπάσει ἐπάνω σας. Τῆς τὸ ζητοῦν ἐπιτακτικὰ τὰ αἵματα τῶν ἡρώων της ποὺ θυσιάστηκαν στὴ μεγάλη ἐκείνη ὥρα τῆς ἀναστάσεως τοῦ Γένους. Τοῦτο μόνο σᾶς λέμε: Μὴν τὰ βάζετε μὲ τοὺς νεκρούς μας![/fonts]
Ρωμ. ε΄6-10

reckless

Όποιος δεν ξέρει και δε σέβεται την ιστορία ενος Έθνους(και τι εθνους!), ειναι αναγκασμένος να την ξαναζήσει....!

staboz

[font size=3]Γιὰ νὰ μὴ μᾶς πνίξει το δηλητηριῶδες νέφος τῶν πληρωμένων ἀπατεώνων[/fonts][font size=3]Οἱ μικροὶ εἶναι ὑπέροχοι![/fonts]

Ρωμ. ε΄6-10

Βασιλείου Μάριος

[b][font=arial]Χωρίς στρουμφάκι, δεν γίνεται δουλειά εδώ μέσα![/font][/b]

staboz

Ρωμ. ε΄6-10

Iaspis

Quote from: stabozhttp://www.antibaro.gr/node/3168
QuoteΤότε μείναμε 400 χρόνια υπόδουλοι, χωρίς κράτος, αλλά με πατρίδα ( δηλ. παράδοση όπως λέει ο Σεφέρης ) και γι' αυτό επιζήσαμε. Σήμερα έχουμε ( ; ) Κράτος, αλλά χάνουμε την κοινωνική μας συνοχή, δηλ. την έννοια πατρίδα και γι' αυτό πρώτη φορά στην ιστορία κινδυνεύουμε πραγματικά.
Πολὺ εὔστοχο συμπέρασμα ποὺ διαχωρίζει τὸ δικὸ μας (τὴν Πατρίδα μας!), ἀπὸ τὸ ξένο (τὸ κράτος «μας»)! Στὸ δικὸ μας λοιπὸν, χρωστᾶ πολλὰ ὅλος ὁ κόσμος. Τὸ ξένο εἶναι ὑπερχρεωμένο γιατὶ τὄφτιαξαν καὶ τὸ κυβερνοῦν προδότες!
Τοῦ δὲ πλήθους τῶν πιστευσάντων ἦν ἡ καρδία καὶ ἡ ψυχὴ μία, καὶ οὐδὲ εἷς τι τῶν ὑπαρχόντων αὐτῷ ἔλεγεν ἴδιον εἶναι, ἀλλ᾿ ἦν αὐτοῖς ἅπαντα κοινά. (Πραξ. δ\', 32-33)