Επιλογές μορφοποίησης

Started by Βασιλείου Μάριος, 06 December, 2008, 12:08:06 AM

Previous topic - Next topic

Βασιλείου Μάριος[font face=arial]1) Επιλέγουμε τη γραμματοσειρά που θα εμφανίζεται το κείμενο
2) Επιλέγουμε το μέγεθος του κειμένου
3) Έντονα, Πλάγια, Υπογραμμισμένα, Διαγραφή, Στοίχιση αριστερά/κέντρο/δεξιά (όπως ακριβώς και στο Word)
4) Επισήμανση κειμένου με κίτρινο χρώμα
5) Χρώμα κειμένου (στο [color=κωδικός χρώματος] σβήνουμε το \"κωδικός χρώματος\" και γράφουμε το χρώμα πχ. red,green,yellow,blue ή τον HTML τύπο πχ #FF0000)
6) Εισαγωγή link
7) Εισαγωγή οριζόντιας γραμμής
8) Εισαγωγή link για άμεση αποστολή e-mail
9) Εισαγωγή πλαισίου για κώδικα
10) Εισαγωγή Video από YouTube
11) Εισαγωγή εικόνας
12) Εισαγωγή παράθεσης
13) Smiles (φατσούλες)
14) Πλαίσιο πληκτρολόγησης του μηνύματος
[/fontf]
[b][font=arial]Χωρίς στρουμφάκι, δεν γίνεται δουλειά εδώ μέσα![/font][/b]