Ὁ Καζαντζάκης σὲ καιροὺς ΔΝΤ...

Started by staboz, 12 December, 2010, 11:55:32 PM

Previous topic - Next topic

staboz

[font size=3]Ὁ Καζαντζάκης σὲ καιροὺς ΔΝΤ...
(Ἀπὸ τὴν ἐπίσκεψή μου στὴ Μυτιλήνη 30/11-2/12/2010)[/fonts]

Ρωμ. ε΄6-10

Ιωάννα


Ξένια

έτσι... έτσι.... κι εγώ οπως πάω τα ίδια θα γράφω σε λίγο καιρό!
Οι δυσκολίες της ζωής αντιμετωπίζονται με τρείς τρόπους: την ελπίδα, το όνειρο και το χιούμορ. (Καντ Ι.)

Iaspis

Εἶναι ἀξιοθαύμαστες οἱ ἀνθρώπινες σχέσεις!
Κύριε Σταῦρο μου εἴστε συλλέκτης!
Τοῦ δὲ πλήθους τῶν πιστευσάντων ἦν ἡ καρδία καὶ ἡ ψυχὴ μία, καὶ οὐδὲ εἷς τι τῶν ὑπαρχόντων αὐτῷ ἔλεγεν ἴδιον εἶναι, ἀλλ᾿ ἦν αὐτοῖς ἅπαντα κοινά. (Πραξ. δ\', 32-33)

βίκυ