Γιατί δεν λειτουργούν οι συντομεύσεις Cut, Copy, Paste, Save, Undo, Redo, All στο Word;

Started by Ιωάννα, 09 December, 2010, 06:58:23 PM

Previous topic - Next topic

Ιωάννα

Ἐνῶ  οἱ παραπάνω συντομεύσεις λειτουργοῦν σὲ ἄλλα προγράμματα π.χ. Opera, Excel,
στὸ Word ὄχι.

Ὡστόσο στὸ Word λειτουργοῦν οἱ παρακάτω συντομεύσεις:
Οpen, Νew, Undrln, Bold, Italic, Print, στοίχιση ἀριστερά-δεξιά

Μπορεῖ νὰ γίνει κάτι γιὰ νὰ λειτουργοῦν ὅλες;
Τὸ λειτουργικὸ σύστημα εἶναι Vista.

Βασιλείου Μάριος

- Δες λίγο στις ρυθμίσεις του word μήπως είναι απενεργοποιημένες.
- Μπορεί να έχεις κάποιο spyware (κάτι σαν ιο).
[b][font=arial]Χωρίς στρουμφάκι, δεν γίνεται δουλειά εδώ μέσα![/font][/b]

Ιωάννα

Μάριε, στὸ ofiice 2007: προβολή-μακροεντολές-προβολὴ μακροεντολῶν
στὴ συνέχεια τί πρέπει νὰ κάνω;

Βασιλείου Μάριος

Δεν νομίζω οτι είναι από εκεί οι ρυθμίσεις αυτές...
Στο 2010 που έχω εγώ, δεν έχει καμία μακροεντολή περασμένη, αλλά όλες οι συντομεύσεις δουλεύουν.
[b][font=arial]Χωρίς στρουμφάκι, δεν γίνεται δουλειά εδώ μέσα![/font][/b]

Ιωάννα

Quote from: MariosV- Δες λίγο στις ρυθμίσεις του word μήπως είναι απενεργοποιημένες.
- Μπορεί να έχεις κάποιο spyware (κάτι σαν ιο).
Μάλλον δὲν ξέρω ποῦ νὰ ψάξω γιὰ τὶς ρυθμίσεις.

Τὸ word κολλάει...  Τὸ Avira δὲν βρίσκει spyware. Καμία πρόταση;

Ιωάννα

Μήπως σὲ συνδιασμὸ μὲ τὸ παρακάτω μήνυμα στὸν messenger (ποὺ δὲν λειτουργεῖ βέβαια) ἔχουμε ἐνδείξεις γιὰ ἰό;

QuoteC:\\Program Files\\Windows Live\\Messenger\\msnmsgr.exe
\"Ἡ ἐφαρμογὴ ἀπέτυχε νὰ ξεκινήσει ἐπειδὴ ἡ ρύθμιση παραμέτρων σὲ παράθεση δὲν εἶναι σωστή. Γιὰ περισσότερες λεπτομέρειες ἀνατρέξτε στὸ ἀρχεῖο καταγραφῆς συμβάντων\"
Πῶς γίνεται πάλι αὐτό; :slap:

Βασιλείου Μάριος

Δεν μπορώ να σε διαφωτίσω εξ αποστάσεως αν έχεις ιο. Για τις συντομεύσεις στο word (Copy, Paste, Cut κτλ ) δεν νομίζω να μπορείς να τις αλλάξεις γιατί είναι ίδιες σε όλα τα προγράμματα. Ίσως να είναι και ιός.

Για το Windows live messenger μια απεγκατάσταση και επανεγκατάσταση, μπορεί να διορθώσει το πρόβλημα.
[b][font=arial]Χωρίς στρουμφάκι, δεν γίνεται δουλειά εδώ μέσα![/font][/b]

Ιωάννα

Quote from: MariosVΔεν μπορώ να σε διαφωτίσω εξ αποστάσεως αν έχεις ιο. Για τις συντομεύσεις στο word (Copy, Paste, Cut κτλ ) δεν νομίζω να μπορείς να τις αλλάξεις γιατί είναι ίδιες σε όλα τα προγράμματα. Ίσως να είναι και ιός.

Για το Windows live messenger μια απεγκατάσταση και επανεγκατάσταση, μπορεί να διορθώσει το πρόβλημα.
Δηλ. δὲν πρόκειται νὰ ξαναλειτουργήσουν αὐτὲς οἱ συντομεύσεις παρὰ μόνο ἄν ἀπεγκαταστήσω καὶ ἐπανεγκαταστήσω τὸ office;

ὅσο γιὰ τὸν messenger καὶ ἀπεγκατάσταση καὶ ἐπανεγκατάσταση ἔκανα μερικὲς φορὲς, ἀλλὰ τὰ ἴδια...

Βασιλείου Μάριος

Δοκίμασε να το απεγκαταστήσεις και εγκαταστήσεις ξανά και το office, δεν χάνεις τίποτα. Μπορεί να δουλέψει.
[b][font=arial]Χωρίς στρουμφάκι, δεν γίνεται δουλειά εδώ μέσα![/font][/b]