Το μεγαλείο της Ελληνικής γλώσσας - Μπαμπινιώτης

Started by staboz, 07 December, 2010, 12:45:48 AM

Previous topic - Next topic

staboz


[font size=3]Δεῖτε καὶ τί λέει ἡ βλαμμένη, ποὺ ἐπιτέλους θύμωσε ἡ ἱστορία καὶ τῆς σφύριξε ἕνα ἀνάποδο χαστοῦκι καὶ τὴν ἔδιωξε...[/fonts]

Ρωμ. ε΄6-10