Eορτή Μητροπολιτικού Ναού Εισοδίων Θεοτόκου Λιβαδειάς.

Started by Ἰωάννης, 10 November, 2010, 02:01:00 AM

Previous topic - Next topic

Ἰωάννης

[font face=Times New Romanl][font size=4]Πλούσιο Φωτογραφικό υλικό του περσινού εορτασμού του μητροπολιτικού ναού μας.[/fonts][/fontf]

[font face=Times New Romanl][font size=4]Aρχιερατικός Εσπερινός:[/fonts][/fontf][font size=3]H σημαιοστόλιστος είσοδος του ναού μας.Η εικόνα των ΕισοδίωνΟ Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.κ.Ιερώνυμος έξω από τον Ναό. Πίσω του ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.Γεώργιος.Είσοδος του Αρχιεπισκόπου και των μητροπολιτών. Στα δεξιά ο Σεβασμιώτατος Ναυπάκτου κ.Ιερόθεος Βλάχος.Άναμα κεριών...Ο Αρχιεπίσκοπος προεξάρχων των μητροπολιτών και των ιερέων κατά την είσοδο.

Ο αρχιεπίσκοπος ένθρονος διαβάζει τον προοιμιακό.Οι μητροπολίτες (από αριστερά) Ναυπάκτου Ιερόθεος, Κιλκισίου Εμμανουήλ,Λεβαδείας Γεώργιος.Η χορωδία μας υπό την χοραρχία του Πρωτοψάλτου κ.Ηλία Στάθη. (Λεπτομέρεια, τα γυαλιά μου στα δεξιά της εικόνας :laugh: )Ναυπάκτου ΙερόθεοςΚιλκισίου ΕμμανουήλΛεβαδείας Γεώργιος

Ο αρχιεπίσκοπος ένθρονος. (Λεπτομέρεια, στο βάθος αριστερά εγώ με ένα δολοφονικό βλέμμα!)Αρτοκλασία.\"Πλούσιοι επτώχευσαν...\"
Ομιλία...Η θαυματουργός εικόνα της Παναγίας μας στο τέμπλο.Ο καλλικέλαδος Πρωτοψάλτης και πρώτος μου δάσκαλος κ.Ηλίας Στάθης εν δράση...
[/fonts]

Ιωάννα


Σωτήριος

Quote from: ΙωάνναΠολὺ εὐχάριστη ξενάγηση, Γιάννη!
Ξέρεις να δέχεσαι την πηγή να την αλώνεις και μας κερνώντας, μας βάζεις στην μέθεξη. Ιωάννη σε ευχαριστώ

Ἰωάννης

[font face=Times New Romanl][font size=4]Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, 21-11-09Ο ναός μας πρωί-πρωί...Ο ναός άδειος πρίν την λειτουργία...Ο Αρχιεπίσκοπος προεξάρχων...Ο Αρχιεπίσκοπος ευλογών...Ο Αρχιεπίσκοπος ένθρονος μετά των αρχιδιακόνων του...

Ο Αρχιεπίσκοπος \"λαμβάνει καιρόν\". Την εικόνα κρατεί ο γεροντάς μου και προιστάμενος του ναού, Αρχιμανδρίτης Νεκτάριος...\"Είς πολλά έτη Δέσποτα...\"Άπαντες οι Αρχιερείς...

Το ιερό τέμπλο...

«Οὐδεὶς ἄξιος τῶν συνδεδεμένων ταῖς σαρκικαῖς ἐπιθυμίαις καὶ ἡδοναῖς προσέρχεσθαι ἢ προσεγγίζειν ἢ λειτουργεῖν Σοι, Βασιλεῦ τῆς δόξης·...»«Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι, προσκυνήσωμεν ἅγιον Κύριον Ἰησοῦν ...»\" Ἐλέησόν με ὁ Θεὸς κατὰ τὸ μέγα ἐλεός σου καὶ κατὰ τὸ πλῆθος των οἰκτιρμῶν σου ἐξάλειψον τὸ ἀνόμημά μου. ...\"\"Συγχωρήσατέ μοι, αδελφοί και συλλειτουργοί, ...Τοις μισούσι και αγαπώσιν ημάς, ο Θεός, συγχώρησον...

 

\"Πάντων ὑμῶν, καὶ πάντων, τῶν εὐσεβῶν καὶ ὀρθοδόξων χριστιανῶν, μνησθείη Κύριος ὁ Θεὸς ἐν τῇ Βασιλείᾳ Αὐτοῦ, πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰῶνων...\"\"Υπέρ των προτεθέντων τιμίων δώρων, τού Κυρίου δεηθώμεν...\"

 

«Τά σά εκ των σων σοί προσφέρομεν κατά πάντα καί διά πάντα».Η πλατυτέρα των ουρανών...\"Έτι προσφέρομέν σοι την λογικήν ταύτην και αναίμακτον λατρείαν, και παρακαλούμεν σε και δεόμεθα, και ικετεύομεν. Κατάπεμψον το Πνεύμα σου το Άγιον εφ\' ημάς, και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα.\"\"Και ποίησον τον μεν άρτον τούτον, τίμιον Σώμα του Χριστού σου. Αμήν.

Ευλόγησον, Δέσποτα, το Άγιον Ποτήριον.

+ Το δε εν τω ποτηρίω τούτω, τίμιον Αίμα του Χριστού σου. Αμήν.

Ευλόγησον, Δέσποτα, αμφότερα τα Άγια.

 + Μεταβαλών τω Πνεύματί σου τω Αγίω. Αμήν. Αμήν. Αμήν.\"Άξιόν εστιν ως αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αειμακάριστον και παναμώμητον και μητέρα του Θεού ημών. Την τιμιοτέραν των Χερουβείμ και ενδοξοτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρως Θεόν Λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον, σε μεγαλύνομεν.Ο σεβασμιώτατος Ναυπάκτου ομιλεί πρίν την Θεία Μετάληψη...
[/fonts][/fontf]

Ξένια

Kορυφαία δουλειά!!!!!!!! καλά ο Στάθης τα σπάει, έτσι???
Οι δυσκολίες της ζωής αντιμετωπίζονται με τρείς τρόπους: την ελπίδα, το όνειρο και το χιούμορ. (Καντ Ι.)

Ἰωάννης

[font face=Times New Romanl][font size=4]H λιτανεία της εικόνος στούς δρόμους της πολεώς μας...

Ο γερόντάς μου, ο πνευματικός μου ιατρός και προιστάμενος του Μητροπολιτικού ναού Αρχιμανδρίτης Νεκτάριος Αυγέρος.Ιερέων πομπή...

Ο πνευματικός μου πατήρ μετά του πνευματικού μου παππού...Οι ιεροψάλτες μας. Εν τω μέσω αυτών ο κ.Ηλίας Στάθης...Δέησις στην κεντρική πλατεία...

H φιλαρμονική της πόλης μας. Πού είσαι Ξένια;;;:laugh:[/fonts][/fontf]

[font size=5]Τέλος και τω Θεώ δόξα...

[/fonts]

Ἰωάννης

[font face=Times New Romanl][font size=4]Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους για τα σχολιά σας.
Ιδιαίτερα όμως τον αγαπημένο εν Χριστώ αδελφό Σωτήρη! Πού είστε μας λείψατε! Η απουσία σας είναι αισθητή![/fonts][/fontf]