Ἀλληλοβοήθεια

Started by staboz, 25 February, 2011, 11:09:57 AM

Previous topic - Next topic

staboz

Ἐνδιαφέρουσα σελίδα...
Δεῖτε στὴν ἑνότητα «Χρειάζεστε βοήθεια;» τὸ θέμα: «Δωρεὰν φαγητὸ ἀνὰ Νομό».
Μόνο σὲ ναοὺς προσφέρεται...
Συγκινητικό!

http://helping.gr/history.el.aspx
Ρωμ. ε΄6-10