Παγκόσμια ιεραποστολική κοινωνία της Εκκλησίας του Θεού

Started by Σωτήριος, 01 October, 2010, 07:27:34 AM

Previous topic - Next topic

Σωτήριος

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΚΟΙ ΝΩΝΙΑ

ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

(World  Mission Society Church of God)
 

Ιδού, κύριοι, το τερατούργημα του προτεσταντικού κόσμου με τις "ατομικές" εκκλησίες. και γυρνάει μπούμερανγκ, γιατί ο κάθε "μεσσίας" φτιάχνει δική του τοπική "εκκλησία" ( κάτι σαν την ΕΑΕΠ που αυτονομήθηκε το 1966 ) και μετά κάνει "ιεραποστολή" και αρπάζει μέλη από τις μητροπολιτικές αιρέσεις ! Στο νέο τεύχος του Διαλόγου που έπεσε στα χέρια μας αποκαλύπτεται μια νέα "εκκλησία" από Κορέα, που ήρθε να μας "σώσει" με φυλλάδια μεταφρασμένα στον αυτόματο μεταφραστή της Google ! Αγαπητοί ετερόδοξοι Χριστιανοί, δεν αγανακτείτε με το κατάντημα αυτό ; Δεν βλέπετε που οδηγεί η άρνηση της Ιεράς Παράδοσης ;
 

 Ο συνεργάτης μας έφερε το έντυπο και μας διηγήθηκε το συμβάν. Ήταν πριν λί γες εβδομάδες στη Νέα Σμύρνη όταν τον σταμάτησαν ένα νέο ζευγάρι αλλοδαπών, νέα παιδιά, συμπαθητικά, με σκιστά μάτια και καταγωγή άπ\' την Κορέα. Του μίλησαν με σπαστά ελληνικά για τον Θεό, έχοντας κι ένα DVD player με θρησκευτικά μηνύ ματα. Του ζήτησαν να έλθει στο στέκι τους, κάπου στο Ν. Κόσμο.

Εκείνο που έκανε εντύπωση στο συνερ γάτη δεν ήταν τόσο ο ενθουσιώδης ζήλος των νεαρών «ευαγγελιστών», όσο το τετρασέλιδο έγχρωμο έντυπο με τον τίτλο «Γιατί Καλούμε Τον Θεό 'Πατέρα';» και τα εν πολλοίς παιδαριώδη σκίτσα (comics) στο εσωτερικό όπου παρουσιάζουν δύο νέα παιδιά να συνομιλούν (sic!):

«Κορίτσι: Γιατί Καλούμε Τον Θεό \"Πατέ ρα\";

Αγόρι: Δεν μπορώ να πω, ποτέ δεν το σκε φτικά.

Κορίτσι: Τότε, τι προϋπόθεση είναι ανάγκι για να καλείται πατέρα;

Αγόρι: Λοιπόν... πρώτα χριαζόμαι παιδιά.

Κορίτσι: Σωστό. Αλλά μπορεί ένας πατέ ρας να έχει παιδιά μόνος του;

Αγόρι: Φυσικά όχι! Θα έπρεπε να είναι μια μητέρα.

Κορίτσι: Αυτό είναι. I Προϋπόθεση του Θεού για να καλείται Πατέρα, Θεού η Μη τέρα πρέπει να υπάρχει.

Αγόρι: Αυτό είναι εύλογο. Γιατί δεν το ίξερα αυτό;».

 Ας μην εκπλήσσεται ο αγαπητός ανα γνώστης για το ασυνάρτητο της φρασε­ολογίας ή για τα απαράδεκτα ορθογρα φικά κι άλλα λάθη καθώς είναι εμφανές ότι για τη μετάφραση του πολυτελούς έγχρωμου φυλλαδίου στα Ελληνικά χρη­σιμοποιήθηκε η μεταφραστική μηχανή του Google (ιστοχώρος του διαδικτύου) χωρίς περαιτέρω επεξεργασία. Το σημαν τικό όμως είναι ότι πέραν από τη γλωσσι κή ακαταστασία, το πνεύμα του εντύπου στοχεύει άλλου...

 Στην 4η σελίδα διαβάζουμε (sic!):

«Ο Θεός ονομάζεται \"Πατέρας\", επειδή εκεί είναι Θεού η Μητέρα. Ένα \"Πατέρα\" καθορίζεται ως ένα αρ σενικό οποιός έχει παιδί. Αλλά στην πραγ ματικότητα είναι τελικά η μητέρα που δίνει γέννηση σε ένα παιδί. Επομένως, εάν είναι ένας πατέρας, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να έχει παιδί που τον καλείται \"πατέρα\" και ότι πρέπει να είναι μια μητέρα που έδοσε γέννηση στον παιδιών.

Ιησούς δίδαξε εμάς σχετικά Θεόν ότι Αυτός είναι Πατέρας μας στον ουρανών.

Εμείς, που πιστεύουν στο Θεό, είμαστε τα παιδιά του Θεού.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 6:9 \"Εσείς, λοιπλόω, έτσι να προσεύχεστε: Πατέρα μας, που βρί σκεσαι στους ουρανούς,..\".

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 8:16 \"Το ίδιο το Πνεύ μα του Θεού διαβεβαιώνει το δικό μας πνεύ μα πως είμαστε παιδιά του Θεού.\"

Αν Θεός ο Πατέρας και τα παιδιά Του υπάρχουν, ποίος άλλος πρέπει να υπάρχει;

ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 4:26 \"Αντίθετα, η ου ράνια Ιερουσαλήμ είναι ελεύθερη, κι αυτή είναι η μητέρα όλων μας.\"

Δεδομένου Η Άγια Γραφή μας καλεί εμάς τα παιδιά του Θεού, εμείς πρέπει να γνωρί ζουμε όχι μόνο Θεού Πατέρα, αλλά και όλας Θεού Μητέρα».

 Το έντυπο ολοκληρώνεται αναφέροντας τον φορέα, την «Εκκλησία Θεού. Παγκόσμια Ιεραποστολική Κοινωνία» και προσκαλεί «αυτούς που έχουν ερωτήσεις» στην έδρα της, σε μία διεύθυνση στο Ν. Κόσμο.

 Ευρύτερη έρευνα -πέραν από τη νε ανική ομάδα των Κορεατών στη χώρα μας- μας οδηγεί στην «World Mission So ciety Church of God», διεθνή οργάνωση με έδρα την Κορέα, που ιδρύθηκε από τον Ahn Sahng-hong, το 1964 και για τον οποίο οι οπαδοί του πιστεύουν ότι εκπροσωπεί τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού1. Ο Αν Σάνγκ-χόνγκ φέρεται ότι βαφτίστηκε το 1948 και πέθανε το 1985. Σημερινός ηγέτης της «εκκλησίας» είναι η σύζυγος του Ahn Zang Gil-Jah γνωστή στην «εκκλησία» ως «η Ουράνια Μητέρα», ενώ Πρόεδρος και Γενικός Pastor είναι ο Kim Joo-Cheol. Περί που το 70 τοις εκατό των οπαδών είναι γυ ναίκες. Η έδρα της οργάνωσης βρίσκεται στο Bundang, Sungnam City, της επαρχίας Kyunggi, μία ώρα περίπου από τη Σεούλ.

 Στην «Εκκλησία του Θεού» ανήκουν ακό μη οι οργανώσεις: «Ίδρυμα Ευημερίας της Νέας Ζωής» (New Life Welfare Foundation) και «Διεθνές Ίδρυμα \"Σας Αγαπούμε\"» (International We Love You Foundation) όπου η Zang είναι Πρόεδρος. Στην «εκ κλησία» θεωρούν τη Zang Gil-Jah ως «ο Θεός Μητέρα» και ως τη «Νέα Ιερουσα λήμ», ενώ τον Ahn Sahng-Χόνγκ θεωρούν ως «Θεό Πατέρα». Ακόμη, πιστεύουν ότι το οικογενειακό μοντέλο στη Γη αντικα τοπτρίζει την «ουράνια οικογένεια», που αποτελείται από έναν Ουράνιο Πατέρα, μία Ουράνια Μητέρα και τους πνευματι κούς αδελφούς και αδελφές2.

 Στην «εκκλησία» τηρείται η ημέρα του Σαββάτου «η οποία καθιερώθηκε από τον Θεό... Ο Ιησούς κράτησε το Σάββατο και καθιέρωσε \"το Σάββατο του Ιησού\" ως την ολοκλήρωση του \"Σαββάτου του Ιεχωβά\", ενώ ο Κωνσταντίνος Υ θέσπισε την Κυριακή, ημέρα του Ήλων (dies Solis) να τηρείται ως η ημέρα της ρωμαϊκής ανάπαυσης».

Η οργάνωση πιστεύει ότι «όλα τα αν θρώπινα όντα είναι άγγελοι, που ήλθαν στη γη, αφού αμάρτησαν στον ουρανό» και θεω ρεί το βάπτισμα σαν το πρώτο βήμα προς τη σωτηρία. ΟΙ οπαδοί βαπτίζονται στο όνομα του Πατρός (του Ιεχωβά), του Υιού (του Ιησού) και του Αγίου Πνεύματος (του Ahn Sahng-hong)\".

 Η «εκκλησία» απαιτεί από τις γυναίκες να φορούν μαντίλα κατά τη διάρκεια των «ιεροτελεστιών» και δηλώνει ότι στόχος της είναι η «επαναφορά στην πίστη της Αρ χαίας Εκκλησίας», ενώ η προσευχή απευ θύνεται στο όνομα του Ahn Sahng-hong, ο οποίος ταυτίζεται με τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού.

 Το «Χριστιανικό Συμβούλιο της Κορέας», φορέας που αντιπροσωπεύει τις προτε σταντικές ομολογίες της χώρας, χαρακτηρίζει την οργάνωση αυτη σαν «αίρεση». Αντίθετα, η οργάνωση θεωρεί αβάσιμο τον ισχυρισμό και βρίσκεται σε δικαστική διέ νεξη με τους ανωτέρω. Άλλες χριστιανικές ομολογίες στην Κορέα υποστηρίζουν ότι η «εκκλησία» λατρεύει έναν άνθρωπο, με ταχειρίζεται τους ανηλίκους άσχημα και καταστρέφει οικογένειες, καθώς γυναίκες οπαδοί της οργάνωσης εγκαταλείπουν τις οικογένειες τους για να παραμείνουν μό νιμα στις εγκαταστάσεις της «Εκκλησίας του θεού».

 Η οργάνωση, τέλος, υποστηρίζει ότι έχει δημιουργήσει 400 περίπου «εκκλησίες» στην Κορέα και 1.000 «εκκλησίες» σε 150 χώρες, έχοντας περισσότερα από 1.100.000 μέλη από το 2009 και ότι ενεργοποιείται εθελοντικά σε παγκόσμιες δραστηριότητες για την ευημερία του ανθρώπου.

 Είναι φανερό ότι οι διδασκαλίες της ορ γάνωσης αυτής είναι ασυμβίβαστες με τη Χριστιανική πίστη και ιδιαίτερα με την Ορθόδοξη και απειλούν τους αστήρικτους αδελφούς μας. Ίσως βέβαια κάποιος να αντείπει ότι τα υποστηριζόμενα από την οργάνωση αυτή ακούγονται παιδαριώδη, ότι ακόμη και το εισαγωγικό της έντυπο στη χώρα μας προκαλεί θυμηδία, αλλά τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Χιλιά δες συμπατριώτες μας βρίσκονται σήμε ρα μπερδεμένοι στα πλοκάμια κάποιας αντίστοιχης ομάδας, ενώ μεγάλο μέρος των μακράν της Εκκλησίας αδελφών απο δέχονται εξωγενείς κι αλλόθρησκες ως απίθανες κοσμοθεωρίες -ας είναι καλά τα Μ.Μ.Ε.-, μπερδεύουν τη μετενσάρκωση με την ανάσταση, την προσευχή με το διαλο γισμό και θεωρούν την πίστη στο ινδουιστικό κάρμα ταυτόσημη με τη φιλοσοφική θεώρηση περί αιτίας και αποτελέσματος. Ο νεοέλληνας κινδυνεύει χωρίς να το κα ταλαβαίνει, ενώ με μία επίμονα αυτοκατα στροφική διάθεση απομακρύνεται όλο και περισσότερο από την Εκκλησία.

 Κάποτε -επί μακαριστού π. Αντωνίου ακόμη-, μερικοί «λόγιοι» από τηλεορά­σεως διακήρυτταν ότι η Εκκλησία δεν χρειάζεται να ασχολείται με τις αιρέσεις κι ότι μόνη η «αυτοσυνειδησία» της Εκ κλησίας είναι αρκετή για να περισωθεί ο άνθρωπος. Σήμερα, οι πιο εχέφρονες άπ\' αυτούς έχουν καταπιεί τη γλώσσα τους -δυστυχώς, κάποιοι ακόμη επιμέ νουν. Ας μην υποτιμούμε λοιπόν τον αντίπαλο... Όταν το 1980 ήλθε στη χώρα μας ο «διεθνής απεσταλμένος» των Νεο-γνωστικών του Σαμαέλ Αούν Βεόρ, ζούσε χωρίς πόρους και δεν ήξερε Ελληνικά. Σήμερα, ανέρχονται σε χιλιάδες όσοι πέρασαν από τη συγκεκριμένη σέκτα. Ο Πραμπουπάντα (η Αυτού Θεία Χάρη Α. Τσ. Μπακτιβεντάντα Σουάμι Πραμπουπάντα) (sic!) πήγε στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1965, χωρίς καθόλου χρήμα τα. Σήμερα η I.s.k.con. (Διεθνής Ένωση για τη Συνειδητοποίηση του Κρίσνα), οι γνωστοί «Χάρε Κρίσνα», διαθέτει πολλά εκατομμύρια οπαδούς.

 

1. hllpy/en.wikipedia.org/wiki/Worid_Mission_Sc)ciely_. Church_of,God

2. http://engUsluwaN.ors/intro/welcome.html

3. Στο ίδιο.

 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΤΕΥΧΟΣ 60
   Η δική μου    ΠΗΓΗ ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΟΝ ΕΓΟΛΠΙΟΝ