Ταξίδι έξι λεπτών στο γνωστό σύμπαν

Started by Ιωάννα, 23 September, 2010, 08:52:28 AM

Previous topic - Next topic

Ιωάννα

Τὸ βίντεο ξεκινάει ἀπὸ τὰ Ἰμαλάϊα γιὰ νὰ φτάσει στὸ ἀπώτατο ἄκρο τοῦ Κόσμου καὶ στὴν ἀρχή του, τὸ Big Bang. Ἕναν Κόσμο ποὺ περιέχει περίπου 100 δισεκατομμύρια ἄστρα μόνο στὸν Γαλαξία μας, καὶ κατὰ προσέγγιση 125 δισεκατομμύρια γαλαξίες (ἐκ τῶν ὁποίων μόνο οἱ 3.000 εἶναι ὀρατοί). Ἑναν Κόσμο ποὺ ἔχει διάμετρο περίπου 40 δισεκατομμύρια ἔτη φωτός, ἐνῶ τὸ παρατηρήσιμο Σύμπαν εἶναι μόνο 13.7 δισ. ἔτη φωτός. Ἄρα μπορούμε νὰ δοῦμε ἕνα ἀπειροελάχιστο μόνο κομμάτι τοῦ Σύμπαντος.

Ἀς σημειωθεῖ πὼς τὸ πιὸ πάνω βίντεο φτιάχτηκε ὰπὸ ἀστροφυσικούς τοῦ Ἀμερικανικοῦ Μουσείου Φυσικῆς Ἰστορίας στὴ Νέα \'Υόρκη.