Άκου την καρδιά σου (Π.Ανδρέας Κονάνος)

Started by Ξένια, 23 May, 2010, 12:47:45 PM

Previous topic - Next topic

Ξένια

Οι δυσκολίες της ζωής αντιμετωπίζονται με τρείς τρόπους: την ελπίδα, το όνειρο και το χιούμορ. (Καντ Ι.)

Ξένια

Αξίζει να την παρακολουθήσετε ολόκληρη την ομιλία..
Οι δυσκολίες της ζωής αντιμετωπίζονται με τρείς τρόπους: την ελπίδα, το όνειρο και το χιούμορ. (Καντ Ι.)