Θαυμαστός Καινούργιος Κόσμος VS 1984

Started by petros, 24 April, 2010, 11:11:35 PM

Previous topic - Next topic

Iaspis

Αὐτὸ ποὺ μᾶς μισεῖ προσπαθεῖ νὰ μᾶς καταστρέψει. Ὁ ἐχθρὸς τῆς ψυχῆς μας!
Αὐτὸς ποὺ μᾶς ἀγαπᾶ, δὲν γίνεται παρὰ νὰ μᾶς σώσει. Η σωτηρία τῆς ψυχῆς μας!

 Ἔτσι εἶναι νομίζω η σωστὴ διατύπωση. Ἀρκεῖ ὁ ἄνθρωπος νὰ ἀποστρέφεται ὅ,τι τὸν ἐχθρεύεται, καὶ νὰ ἀποζητᾶ Αὐτὸν ποὺ τὸν ἀγαπᾶ!
Πέτρο, δέν φταῖνε βέβαια οἱ ἄνθρωποι, ὅμως σκέφτονται παράδοξα, χωρὶς Θεὸ καὶ τὰ μπερδεύουν... Εἶναι φανερὸ ἀλλάζουν τὰ μέρη τοῦ λόγου (μᾶλλον περιχωροῦν τὸν Λόγο), ἀκινητοποιοῦν τὸ ρῆμα, φτάνουν χρόνια τῶρα σὲ λάθος συμπεράσματα, καὶ δυστυχώς ἐξαγάγουν τὰ λάθη τους παντοῦ στὸν κόσμο. Ἀναπτύσονται μὲ κέντρο τὸ ἀμελητέο καὶ ἀσήμαντο,  καὶ ἔτσι στεροῦνται τὸ σημαντικὸ, τὸ ὁποῖο δὲν τὸ ἀντέχουν γιατὶ τοὺς κάνει ἀσήμαντους καὶ «τρελλαίνονται»,  δέν τὸ μποροῦν. Κι ἄν κάποιος φιλικὰ τοὺς πεῖ νὰ μὴν φρικάρουν, γιατὶ ἡ γνώση τῆς ἀσημαντότητὰς μας εἶναι ἡ ἀρχὴ τοῦ μεγαλείου μας,...δὲν τὸν πιστεύουν καὶ ἐξακολουθοῦν νὰ «πορεύονται» λανθασμένα. Ἀνθρωποκεντρικὰ!

Κατ´ ἑμὲ καὶ οἱ δύο (μᾶλλον καὶ οἱ τρεῖς!)  ἄδικο ἔχουν!
Τοῦ δὲ πλήθους τῶν πιστευσάντων ἦν ἡ καρδία καὶ ἡ ψυχὴ μία, καὶ οὐδὲ εἷς τι τῶν ὑπαρχόντων αὐτῷ ἔλεγεν ἴδιον εἶναι, ἀλλ᾿ ἦν αὐτοῖς ἅπαντα κοινά. (Πραξ. δ\', 32-33)