Χρήσιμες λειτουργίες τοῦ Google

Started by staboz, 22 March, 2010, 06:07:06 PM

Previous topic - Next topic

staboz

[font size=3]Χρήσιμες λειτουργίες τοῦ Google[/fonts]

[font size=3]Με το Google μπορείτε να κάνετε ένα σωρό πράγματα εκτός από τις κλασικές αναζητήσεις:  
1) Μπορείτε (αντί να ψάχνετε με torrents και peer2peer) να βρείτε και να κατεβάσετε τραγούδια ή βίντεο που βρίσκονται κρυμμένα στα περιεχόμενα ιστοσελίδων.
ΟΔΗΓΙΕΣ: Γράφετε "intitle:index of" και μετά όνομα ή/και τύπο αρχείου
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: "intitle:index of" muse mp3
2) Να δείτε για μια ταινία όλες τις κριτικές που έχουν ανέβει στο ίντερνετ μαζί με μια μέση βαθμολογία της.
ΟΔΗΓΙΕΣ:  Εισάγετε στην αναζήτηση τον όρο «movie:» και μετά το όνομα της ταινίας.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: movie:oldboy
3) Να κάνετε πράξεις
ΟΔΗΓΙΕΣ: Απλώς googlίστε την πράξη που θέλετε να κάνετε
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: 832 * 123 /34
4) Να μετατρέψετε ποσά σε άλλα νομίσματα (συνάλλαγμα)
ΟΔΗΓΙΕΣ: Απλώς γράψτε την μετατροπή που θέλετε να κάνετε.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: 25 EUR in USD
5) Να κάνετε ορθογραφικό έλεγχο
ΟΔΗΓΙΕΣ: Αν γράψετε μια ανορθόγραφη λέξη στο google και κάνετε αναζήτηση, θα σας γράψει πάνω από τα αποτελέσματα «Μήπως εννοείτε:» και τη λέξη με τη σωστή ορθογραφία.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: μιρμιγκι
6) Να αναζητήσετε πληροφορίες μόνο από έγκυρα επιστημονικά κείμενα
ΟΔΗΓΙΕΣ: Κάντε την αναζήτηση στο scholar.google.gr.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: black holes[/fonts]
Ρωμ. ε΄6-10