Τρισδιάστατη πανοραμική απεικόνιση των Παναγίων προσκυνημάτων

Started by Ιωάννα, 20 October, 2009, 07:05:06 PM

Previous topic - Next topic

Ιωάννα

Ἐντυπωσιακό!
Μὲ ἕνα κλικ βρισκόμαστε στὸ ἐσωτερικὸ τῶν προσκυνημάτων!Τὸ σπήλαιο τῆς Γέννησης: http://www.romiosini.org.gr/skn/panorama/panorama_bethlehem.html

Ὁ φρικτὸς Γολγοθάς: http://www.romiosini.org.gr/skn/panorama/panorama_golgothas.html


Ὁ Πανάγιος Τάφος: http://www.romiosini.org.gr/skn/panorama/panorama_panagios_tafos.html

Ὁ Ἱερὸς Ναὸς τῆς Ἀναστάσεως: http://www.romiosini.org.gr/skn/panorama/panorama_naos_anastaseos.htmlἩ Ἱερὴ Λαύρα τοῦ Ἁγίου Σάββα ἐξωτερικά : http://www.romiosini.org.gr/skn/panorama/panorama_agios_savas.html
καὶ τὸ καθολικό της: http://www.romiosini.org.gr/skn/panorama/panorama_agios_savvas_katholiko.html

Ἡ Ἱερὰ Μονὴ τῆς  Παναγίας Σεϊδανάγια: http://www.romiosini.org.gr/skn/panorama/panorama_seidanagia.html

Καὶ ἕνα πανόραμα τῶν προσκυνημάτων: http://www.360tr.com/kudus/kiyamet_eng/index.html

Iaspis

Ιωάννα σέ ευχαριστούμε γιά τίς ωραίες φωτογραφίες καί τούς συνδέσμους.
Τοῦ δὲ πλήθους τῶν πιστευσάντων ἦν ἡ καρδία καὶ ἡ ψυχὴ μία, καὶ οὐδὲ εἷς τι τῶν ὑπαρχόντων αὐτῷ ἔλεγεν ἴδιον εἶναι, ἀλλ᾿ ἦν αὐτοῖς ἅπαντα κοινά. (Πραξ. δ\', 32-33)

staboz

Ρωμ. ε΄6-10