\"Ο πολύτιμος μαργαρίτης\" εκδ.\" ο Σταυρός\" 1991, Αυγ. Καντιώτου

Started by Θεοδώρα, 29 May, 2009, 10:08:33 PM

Previous topic - Next topic

Θεοδώρα



[font size=2]Ο «Πολύτιμος Μαργαρίτης» είναι το σπουδαιότερο αγιογραφικό κείμενο του Αγ. Ιωάννη του Δαμασκηνού, διότι γνώρισε μεγάλη διάδοση ως διήγημα.
Πρόκειται για τον βίο 2 φίλων που αγίασαν-του Βαρλαάμ και του Ιωάσαφ- και περιγράφει με διηγηματικό ύφος τον δύσκολο δρόμο προς την Ουράνια Βασιλεία του Κυρίου μας.
Η έκδοση που έχω είναι του 1991, εκδ. \"Ο ΣΤΑΥΡΟΣ\", και ο υπέροχος πρόλογος γραμμένος από τον Άγιο Φλωρίνης Αυγ. Καντιώτη.
Το συστήνω στην αγάπη σας λόγω της εορτής της μνήμης του Αγίου Βαρλαάμ αύριο 30 Μαΐου.
Θεωρείται ένα από τα αριστουργήματα της βυζαντινής θρησκευτικής λογοτεχνίας και ο πλήρης τίτλος είναι «Ιστορία ψυχωφελής εκ της ενδοτέρας των Αιθιόπων χώρας, των Ινδών λεγομένης, προς την Αγίαν Πόλιν μετενεχθείσα διαΙωάννου μοναχού, ανδρός τιμίου και εναρέτου, μονής του Αγ. Σάββα»
[color=CC0000]Μεγαλυνάριο
Χαίρετε Οσίων δυάς σεπτή, Πάτερ Ιωάσαφ και θεόσοφε Βαρλαάμ, οι της Παναγίας, Τριάδος παραστάται, ή τας ημών δεήσεις, αεί προσφέρετε.[/color]
Είχα χρόνια να το πιάσω στα χέρια μου ξανά!  [/fonts]
[color=#CC0000][font size=2]Τον μόνον που μπορεί ν΄αγαπήσεις είναι ο Χριστός.
Τους ανθρώπους τους αγαπάς γιά να τους πας ή για να σε πάνε στο Χριστό.[/fonts][/color]

staboz

Προσυπογράφω και επαυξάνω! πρόκειται για αριστούργημα!
Ρωμ. ε΄6-10