Ο Τίμιος Πρόδρομος

Started by Μαρία, 21 August, 2009, 09:52:08 PM

Previous topic - Next topic

Μαρία

[align=center][/align]

Μνήμη δικαίου μετ' εγκωμίων σοι δε αρκέσει η μαρτυρία του Κυρίου Πρόδρομε, ανεδείχθης γαρ όντως και Προφητών σεβασμιώτερος, ότι και εν ρείθροις βαπτίσαι κατηξιώθης τον κηρυττόμενον. Όθεν της αληθείας υπεραθλήσας, χαίρων ευηγγελίσω και τοις αν Άδη, Θεόν φανερωθέντα εν σαρκί, τον αίροντα την αμαρτίαν του κόσμου, και παρέχοντα ημίν το μέγα έλεος.
Όλα γίνονται για καλό!

staboz

Ωραία, Μαρία!
Εξήγησε όμως και τον λόγο για τον οποίο το τοποθέτησες...
Δεν είναι όλα αυτονόητα...
Ρωμ. ε΄6-10

Μαρία

Ο Τίμιος Πρόδρομος, staboz, είναι ο αγαπημένος μου Άγιος .
Όλα γίνονται για καλό!

staboz

Χαίρομαι γι᾿ αυτό!
Θεώρησα όμως ότι το τοποθέτησες ως προετοιμασία για την εγγίζουσα εορτή του, 29 του μηνός.
Ρωμ. ε΄6-10

Μαρία

ναι, κ γι΄αυτο.
Είθε τα φτερα του να μας προστατευουν ολους.
Όλα γίνονται για καλό!