Πως πρέπει να είναι ο δάσκαλος.

Started by Iaspis, 21 March, 2012, 12:21:02 AM

Previous topic - Next topic

Iaspis

[font size=4]Χρίστος Τσολάκης.
Πως πρέπει να είναι ο δάσκαλος.[/fonts]«Δὲν γνωρίζει κανείς καλὰ, παρὰ μόνο ὅ,τι τὸν ἔχει κάνει νὰ τὸ ἀγαπήσει»!
Τοῦ δὲ πλήθους τῶν πιστευσάντων ἦν ἡ καρδία καὶ ἡ ψυχὴ μία, καὶ οὐδὲ εἷς τι τῶν ὑπαρχόντων αὐτῷ ἔλεγεν ἴδιον εἶναι, ἀλλ᾿ ἦν αὐτοῖς ἅπαντα κοινά. (Πραξ. δ\', 32-33)