Αποστολέας Θέμα: ...φθάσαι πάς τις οφείλει ο βαπτισθείς εν Χριστώ.  (Αναγνώστηκε 1370 φορές)

Αποσυνδεδεμένος mistral

  • Hero Member
  • *****
  • Μηνύματα: 1078
    • Προφίλ
...φθάσαι πάς τις οφείλει ο βαπτισθείς εν Χριστώ.
« στις: 23 Δεκεμβρίου, 2008, 02:50:25 πμ »
Τας μεθηλικιώσεις πάσας τας εν Χριστώ φθάσαι
πάς τις οφείλει ο βαπτισθείς εν Χριστώ.
Προείληφε γάρ την τούτων δύναμιν και διά τών εντολών
ταύτας ευρείν και μαθείν δύναται.
Και
η μέν σύλληψις εστίν ο αρραβών του πνεύματος,·
η δέ γέννησις, η ενέργεια της αγαλλιάσεως·
η δέ βάπτισις, η καθαρτική του πυρός του πνεύματος δύναμις·
η δέ μεταμόρφωσις, η του θείου φωτός θεωρία·
η δέ σταύρωσις, η εκ πάντων νέκρωσις·
η δέ ταφή, η του θείου έρωτος εν καρδία κατοχή·
η δέ ανάστασις, η της ψυχής ζωοποιός έγερσις·
η δέ ανάληψις, η πρός τον Θεόν έκστασις και η αρπαγή του νοός.

Ο δέ ταύτας μή ευρών, μηδέ αισθανόμενος,
νήπιός εστιν έτι και τω σώματι και τω πνεύματι,
κάν πολιός και πρακτικός παρά πάντων λογίζηται.

Αγίου Γρηγορίου του Σιναΐτου Περί μεθηλικιώσεων
Φιλοκαλία Τόμος Δ\' Σελ. 63   Εκδ. Οίκος Αστήρ


Σας εύχομαι Καλά Χριστούγεννα! εν όψει της εορτής...
..και καλές Αναλήψεις! στον κατάλληλο καιρό... ο Θεός να δίνει.


Υγ.  Ησαΐας Κφ 55 : 10-11
«ὡς γὰρ ἂν καταβῇ ὁ ὑετὸς ἢ χιὼν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ οὐ μὴ ἀποστραφῇ, ἕως ἂν μεθύσῃ
τὴν γῆν, καὶ ἐκτέκῃ καὶ ἐκβλαστήσῃ καὶ δῷ σπέρμα τῷ σπείραντι καὶ ἄρτον εἰς βρῶσιν,
οὕτως ἔσται τὸ ρῆμά μου, ὃ ἐὰν ἐξέλθῃ ἐκ τοῦ στόματός μου, οὐ μὴ ἀποστραφῇ,
ἕως ἂν τελεσθῇ ὅσα ἂν ἠθέλησα καὶ εὐοδώσω τὰς ὁδούς μου καὶ τὰ ἐντάλματά μου.»
«Θεέ μου, δώσε μου αγνότητα και εγκράτεια, αλλά όχι ακόμα.»  Άγιος Αυγουστίνος
Τα προσωπικά μηνύματα διαγράφονται χωρίς να διαβαστούν.
Διαβάζω μόνον παραθέσεις που επιλέγω και αγνοώ τις υπόλοιπες.