Το αγριότερο θηρίο

Started by staboz, 22 June, 2009, 11:50:26 PM

Previous topic - Next topic

staboz

Το διάβασα και μού έκανε μεγάλη εντύπωση...

«ὁ δὲ παῖς πάντων θηρίων ἐστὶ δυσμεταχειριστότατον· ὅσῳ γὰρ μάλιστα ἔχει πηγὴν τοῦ φρονεῖν μήπω κατηρτυμένην͵ ἐπίβουλον καὶ δριμὺ καὶ ὑβριστότατον θηρίων γίγνεται» (Πλάτωνος Νόμοι 7, 134).

Το παιδί είναι το πιο δυσκολομεταχείριστο από όλα τα θηρία. Μάλιστα όσο η φρόνησή του είναι ελλιπής, γίνεται το πιο επιθετικό και άγριο και υβριστικό από όλα τα θηρία.

Μεγάλο, μέγιστο και κοπιαστικότατο άθλημα η ανατροφή των παιδιών.
Προνόμιο ύψιστο και ευθύνη μέγιστη και κόπος αβάσταχτος...
Συχνά οι γονείς φτάνουν στα όρια της αντοχής τους... και χρειάζονται τη συμπαράσταση όλων μας.
Ρωμ. ε΄6-10

Iaspis

Όταν η φρόνηση είναι ελλιπής, τότε ο θυμός καί η επιθυμία ορμούν, μέ αποτελέσματα καταστροφικά!
Ελλιπής φρόνηση βέβαια είναι, νομίζω εκείνη πού αδυνατεί νά υποτάξει τήν επιθυμία καί τόν θυμό, καί γι αυτόν τόν λόγο χρειάζεται η εκπαίδευση τού ανθρώπου. Τά δέ αντικείμενα (μαθηματικά, μουσική, γυμναστική, γλώσσα κλπ..) είναι τά μέσα γιά νά επιτευχθεί ο κύριος σκοπός!

Πράγματι οι γονείς δικαιολογημένα «φτάνουν στα όρια της αντοχής τους... και χρειάζονται τη συμπαράσταση όλων μας».

Άλλη μία απόδειξη τής παντοδυναμίας τού Θεού, πού προνοεί, ανατρέφει,εκπαιδεύει καί οδηγεί στήν σωτηρία, όλοκληρο τό ανθρώπινο γέννος....πού η ελλιπής του φρόνηση τό κάνει επιθετικό, άγριο καί υβριστικό.

Τά παιδιά αγαπάνε τούς γονείς τους, γίνονται εξ αυτού υπάκουα, καί όλη τους η ύπαρξη έχει σάν σημείο αναφοράς τούς γονείς, αβίαστα!
Πόσο πολύ βία χρειάζεται γιά νά απομακρυνθεί ο άνθρωπος από τήν αγάπη τού Θεού. Ορφάνεια, απαγωγή....ακραία κατάσταση!
Τοῦ δὲ πλήθους τῶν πιστευσάντων ἦν ἡ καρδία καὶ ἡ ψυχὴ μία, καὶ οὐδὲ εἷς τι τῶν ὑπαρχόντων αὐτῷ ἔλεγεν ἴδιον εἶναι, ἀλλ᾿ ἦν αὐτοῖς ἅπαντα κοινά. (Πραξ. δ\', 32-33)