Γέροντας Νίκων: περί χαρισματικών

Started by Αρχαίος, 03 May, 2009, 07:13:02 PM

Previous topic - Next topic

Αρχαίος

Το είδα σε ένα άλλο forum και μου άρεσε


Εμένα μου αρέσει πολύ η άνεση και ο ωραίος τρόπος του
Και αυτά που λέει μου ταιριάζουν μια χαρά
Να λάβομεν πύρ και μάχαιραν ανά χείρας
και να αναβώμεν εις τόπον υψηλόν,
προσφέροντες εις τον Θεόν ως ολοκάρπωσιν
[b]πάν[/b] ότι είναι εις ημάς κατά σάρκαν πολύτιμον,
ως άλλος Αβραάμ, τον δικό μας Ισαάκ.

Iaspis

Ευχαριστούμε Αρχαίε. Πράγματι ωραίος τρόπος, καί χαλαρός. Διδακτικός καί ο λόγος του!
Τοῦ δὲ πλήθους τῶν πιστευσάντων ἦν ἡ καρδία καὶ ἡ ψυχὴ μία, καὶ οὐδὲ εἷς τι τῶν ὑπαρχόντων αὐτῷ ἔλεγεν ἴδιον εἶναι, ἀλλ᾿ ἦν αὐτοῖς ἅπαντα κοινά. (Πραξ. δ\', 32-33)