Εμφάνιση μηνυμάτων

Αυτό το τμήμα σας επιτρέπει να δείτε όλα τα μηνύματα που στάλθηκαν από αυτόν τον χρήστη. Σημειώστε ότι μπορείτε να δείτε μόνο μηνύματα που στάλθηκαν σε περιοχές που αυτήν την στιγμή έχετε πρόσβαση.


Μηνύματα - Iaspis

Σελίδες: 1 2 [3] 4 5 ... 48
51
Ανέκδοτα... προς έκδοσιν / Ἔχει γοῦστο!
« στις: 13 Ιανουαρίου, 2012, 01:51:11 πμ »
Πολὺ ἀστεῖο. Καὶ τὸ σχόλιο «Ὅποιον πάρει ὁ χάρος», φοβερὸ!

52
Διεθνείς Εξελίξεις / Τί τρέχει μὲ τοὺς Ἕλληνες;
« στις: 13 Ιανουαρίου, 2012, 01:23:08 πμ »
Συγκλονιστικὰ τὰ ὅσα τραβάει ὁ κόσμος!
Εἴμαστε ἀπὸ τοὺς λίγους λαοὺς ποὺ ἔχουν τὴν δυνατότητα νὰ κατανοήσουν τὴ κτηνωδία τοῦ συστήματος. Τὸ βλέπεις σὲ ὅλους αὐτὸ, ἀκόμα καὶ σὲ αὐτοὺς ποὺ γιὰ τὸ συμφέρον τους τὸ στηρίζουν. Παρότι δὲν εἶναι εὔκολο νὰ ζήσουμε ἐκτὸς του...μποροῦμε νὰ τὸ θανατώσουμε ἐντὸς μας (οἱ δύστυχοι «ἑταίροι» μας ...δὲν μποροῦν!). Θὰ ἔχει ἐνδιαφέρον αὐτὸ ποὺ θὰ προκύψει, μὰ ἡ τραγωδία θὰ μᾶς θυμίζει ὅτι παρότι ξέραμε, ἀφεθήκαμε, παραδοθήκαμε...

53
Εθνικά Θέματα / Ὁ Γιάννης καὶ ἡ Φανὴ ἀπὸ τὴν Κάλυμνο!
« στις: 13 Ιανουαρίου, 2012, 12:48:33 πμ »
«ἄξιον Ἐφεσίοις ἡβηδὸν ἀπάγξασθαι πᾶσι καὶ τοῖς ἀνήβοις τὴν πόλιν καταλιπεῖν..»

Ἡράκλειτος.

Ἰσχύει ἀπόλυτα στὴν περίπτωση τῶν ΜΜΕ καὶ στὸν δημόσιο διάλογο σχεδὸν ἐν γένει.
Μακρυά....

54
Θὰ πρέπει νὰ ὑπάρχουν πολλοὶ ἄθεοι ποὺ μετανόησαν πραγματικὰ καὶ ἔλαβαν χάρη ζωντανὴ πίστη στὴν σιωπὴ, μακρυὰ ἀπὸ τὴν βουὴ τοῦ κόσμου! Ἰδιαίτερα στὸν ἀνθρωποκεντρικὸ κόσμο τῆς ἐνότητας σύστημα-ἐπανάσταση, οἱ ἐπαναστάτες εἶναι πολὺ πιὸ κοντὰ στὴν μετάνοια καὶ τὴν Χάρη  τοῦ Κυρίου ἀπ᾽ ὅτι οἱ ἄνθρωποι τοῦ κατεστημένου.
Ἰδιαίτερα οἱ γνήσιοι ἐπαναστάτες, δηλαδὴ αὐτοὶ ποὺ «ἡττήθηκαν» καὶ ταπεινώθηκαν, κατανόησαν πιὸ εὔκολα πὼς ἀπέναντι ἀπὸ τὸ ἀνθρωποκεντρικὸ μόρφωμα τῆς διαλεκτικῆς τοῦ συστήματος-ἐπανάστασης, ὑπάρχει μόνον τὸ ταπεινὸ πρόσωπο τῆς Χάρης καὶ τῆς Ἀνάστασης!

Μήπως νὰ προτείνουμε στούς «ἑταίρους» μας νὰ ἁλλάξουμε τὴν χάρτα τῶν δικαιωμάτων καὶ τῶν ὑποχρεώσεων τοῦ πολίτη, μὲ τὸ «δίδαξόν με τὰ δικαιώματά Σου»;
Ἐκ τῶν πραγμάτων ἔτσι φαίνεται ὅτι θὰ γίνει...

55
Τὸ ἄρθρο ἔχει κάποια ἀλήθεια ὅσο ἀναφορὰ τὴν προτεσταντικὴ «ἡθικὴ» τοῦ δῆθεν καλοῦ, ποὺ ἀμείβεται ἀπὸ τούς δῆθεν καλοὺς, καὶ τοῦ κακοῦ ποὺ τιμωρεῖται,  μία «ἡθικὴ» ποὺ ἀπορρέει φυσικὰ ἀπὸ τὸν εὐρωπαϊκὸ (γιὰ νὰ μὰν ξεχνιώμαστε) μεσαίωνα.
Ὅμως καὶ αὐτὸ τὸ ἄρθρο, ὅπως σχεδὸν καὶ οἱ περισσότερες δημοσιογραφικὲς προσεγγίσεις, κρύβουν μία μεγάλη ἀνηθικότητα πίσω μία μικρότερη, ρίχνοντας στάχτη στὰ μάτια τοῦ κόσμου.

Ποιὰ εἶναι αὐτή ἡ ἀνηθικότητα; Εἶναι ἡ ἀνηθικότητα τῶν λεγομένων ἀγορῶν,  μὲ ἄλλα λόγια τοῦ χρήματος (αὐτὸς εἶναι ὁ «θεὸς» ποὺ συσχετίζεται ἄμεσα μὲ τὸ «εὐρώ»), ποὺ λειτουργώντας σὰν λοπωδύτης τοκογλύφος σκοπεύει  νὰ ὑπερχρεώσει τοὺς πάντες καὶ τὰ πάντα ὑποδουλώνοντας... Τὶποτε πέρα ἀπὸ ἀνηθικότητα δὲν ὑπάρχει ἐκεῖ... Αὐτὸ φυσικὰ ἦταν πάντα γνωστὸ στοὺς ἀνθρώπους καὶ στὶς κοινωνίες. Ἄλλωστε γι αὐτὸ ὀργανώνεται  ὁ ἄνθρωπος σὲ κοινωνίες, γιὰ νὰ ἀντιμετωπίση καὶ νὰ ἀποφύγει τὴν ἀνομία .
Αὐτὸ ποὺ δὲν ἦταν γνωστὸ καὶ ἀρχίζει τώρα νὰ διαφαίνεται, εἶναι τὸ ὅτι ἡ εὐρωπαϊκὴ ἔνωση, ἦταν περισσότερο ἔνωση ἀγορῶν καὶ τοκογλύφων, παρὰ ἔνωση λαῶν! Αὐτοὶ μάλιστα ἐξαγοράζοντας, διέβαλαν τὸ πολιτικό σύστημα καθιστώντας το ἕνα ἐργαλεῖο στὰ ἄνομα χέρια τους.
Τὸ «κοινὸ» μας νόμισμα, τὸ «εὐρώ» μοιάζει περισσότερο ἀπό ὁτιδήποτε ἄλλο μὲ   τὴν «κοινή» μας χρέωση, καὶ εἶναι περισσότερο ἕνα διεθνές χρεόγραφο, παρὰ ἕνα νόμισμα ὅπως τὰ νομίσματα ποὺ γνωρίζαμε ἔως τώρα!
Τὸ «εὐρὼ» χρηματοδότησε οὐσιαστικὰ τὴν καταστροφὴ τοῦ μὴ πολυεθνικοῦ  παραγωγικοῦ ἱστοῦ, μὲ ἐπιδοτήσεις (π.χ. καταστροφὴ καί τὸ θάψιμο ἀγροτικῆς παραγωγῆς, μετατροπή  καλλιεργιῶν, κατάργηση ἐπαγγελματικῶν κλάδων, καὶ ἀντικατάστασὴ τους μὲ ...πολιτικές). Παράλληλα ὁ  ἀθέμιτος ἀνταγωνισμὸς μέσω τῆς κατάργησης τῶν δασμῶν ἀπὸ τὴν κατάργηση τῶν συνόρων, ἐξαφάνισε τὶς ἐντόπιες ἐπιχειρήσεις ὑπέρ τῶν μεγάλων τράστ τοῦ κεφαλαίου.
Ταυτόχρονα «γέμισαν» οἱ τσέπες ὅλων τῶν ἀνθρώπων ποὺ ἐξαπατήθηκαν μὲ τὴν δῆθεν εὐρωπαϊκὴ ἐνοποίηση, μὲ πλαστικὸ χρῆμα ποὺ ὑπερχρέωσε ἀνθρώπους, νοικοκυριὰ, κοινωνίες, κράτη ὁλόκληρα! Μία πλάνη ποὺ ἀλλοιώνει τὶς συνειδήσεις...
Τὸ σύστημα δὲν εἶναι ἀπλή ὑπόθεση! Εἶναι παντοῦ! Ἕνα τέρας ἀπεναντἰ μας,  καὶ μέσα μας καὶ μεταξύ μας. Ἕνα τέρας ποὺ μας κολακεύει καθιστώντας μας κέντρο του κόσμου, πότε σὰν βολεμένους καὶ πότε σὰν ἐπαναστάτες! Δὲν θυμᾶμαι ποὺ διάβασα, ὅτι ἡ μεγαλύτερη ἐπιτυχία τοῦ συστήματος εἶναι ὅτι ἔχει κάνει αὐτὸν ποὺ θέλει νὰ ἐξαθλιώσει, ἕτοιμο νὰ τὸ ὑπερασπιστεῖ ἀκόμα καὶ μὲ τὴν ζωή του! Ὑπάρχει μεγαλύτερη σκλαβιά;


ΥΓ: Ὅσο γιὰ τὸν βόρειο «δημοσιονομικὰ» τακτοποιημένο, ποὺ δὲν μπορεῖ , ὅπως λέει τὸ ἄρθρο, νὰ αποδεχθεῖ τὰ ἐλλείματα τοῦ νοτίου ἔχω νὰ πῶ ὅτι ὑπάρχουν δυὀ εἰδῶν σκλάβοι στίς πλάνες κοινωνίες  τοῦ κόσμου: Οἱ ἀφ᾽ ἐαυτοῦ......βόρειοι, καὶ οἱ διὰ τῆς βίας.... νότιοι!

56
Διεθνείς Εξελίξεις / Θρηνοῦν τὸν θεό τους...
« στις: 02 Ιανουαρίου, 2012, 01:46:18 μμ »
Δὲν θρηνοῦν! Τουλάχιστον αὐτοὶ ποὺ δείχνει ἡ τηλεόραση. Εἶναι εὔκολο νὰ καταλάβει ὁ κάθε ἄνθρωπος ὅτι ὁ θρῆνος, ὁ πόνος προέρχεται ἀπὸ τὴν ψυχὴ μας καὶ πάει μαζὶ μὲ τὴν σιωπὴ, ἀποσύροντας τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ τὴν βουή τοῦ κόσμου. Δὲν συνάδει ὁ θρῆνος μὲ τὴν πανήγυρη, παρ᾽ ὅτι καὶ αὐτὴ στὴν αὐθεντικὴ της ἔκφραση συσχετίζεται μὲ τὸν θρῆνο.

Αὐτοὶ φαίνεται μᾶλλον πὼς πανηγυρίζουν....λυπούμενοι γιὰ τὸν θάνατο τοῦ ἠγέτη τους... Αὐτὰ ἔχουν οἱ ἠγεσίες!

Ὁ Θεὸς νὰ ἀναπαῦει ὅλους τοὺς κεκοιμημένους.

57
Τόσα ἀνέκδοτα μαζεμένα σὲ ἕνα κείμενο....δύσκολα συναντᾶ κάποιος! Πάντως φαίνεται γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ πώς ἡ κακία μὲ τὴν βλακεία συμβαδίζουν ἀπόλυτα!
Περιμένουν ἄραγε κάποιοι ἀπὸ τοὺς ἐκπροσώπους (;) μας νὰ δοῦμε, ὅτι αὐτοὶ εἶναι οἱ πιὸ φτωχοὶ πολίτες σὲ αὐτὴ τὴν χῶρα;

58
Φρικαλέο νὰ συμβαίνει κάτι τέτοιο! Πάντων εἶναι σίγουρο ὅτι εἶναι «ἱκανοί» καὶ γιὰ τὴν πιὸ μεγάλη φρίκη!

59
Διαπροσωπικές Σχέσεις / Ἔκτακτον ἀνακοινωθέν...
« στις: 31 Δεκεμβρίου, 2011, 06:41:33 μμ »
Χάρηκα πολὺ ποὺ συνάντησα, ἔστω καὶ γιὰ λίγο, τὸν ἁγαπητὸ κ. Σταῦρο σὲ ἕνα ταξίδι «ἀστραπὴ» στὴν πατρίδα!

Παράθεση από: staboz
Εἶσαι πάντα μιὰ ἔκπληξη, Δημήτριε!!!
Μακάρι κ. Σταῦρο! Οἱ ἐκπλήξεις  μας ταιριάζουν! Εἶναι τὸ πιὸ φυσιολογικὸ πράγμα ποὺ μπορεῖ νὰ μᾶς συμβεῖ  ἑμπρὸς στὸ θαῦμα τοῦ Θεοῦ.

60
Κορυφαῖο κ. Σταῦρο! Ἐλέγχει τὶς συνειδήσεις μας....


(Η τρίτη πράξη της ευχάριστης ταινίας: \"Ψυχοφελείς Ιστορίες και Παραβολές\". Λευκορωσικής παραγωγής, με πολύ διδακτικό περιεχόμενο. Μετάφραση Ευγενία Τελιζένκο. Υποτιτλισμός: Ενορία Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου 40 Εκκλησιών, Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης.)

61
Μὰ νομίζω ὅτι ὑπάρχει ἡ ἱστοσελίδα τοῦ Ρωμηοῦ ποὺ κάνει ἥδη κάτι τέτοιο. Ὅπως καὶ νἄχει ἡ γνώμη μου εἶναι, ὅσο λιγότερη ὀργάνωση, ἱεραρχία καὶ ὑπευθυνότητα.....τόσο τὸ καλύτερο!
Χρόνια πολλὰ καὶ εὐλογημένα!

ΥΓ: Πρὸς αποφυγὴ παρεξηγήσεως δὲν εἶμαι ὑπέρ τῆς ἀνοργανωσιᾶς, τῆς ἀναρχίας καὶ τῆς ἀνευθυνότητος!

62
Χρειαζόμαστε κάποια τέτοια μαθήματα μήπως κατορθώσουμε καὶ ἐμεῖς σὲ αὐτὸν τὸν τόπο νὰ γίνουμε κάποτε λίγο ...Φιλέλληνες. Τὸ βασικώτερο πρὸς αὐτὴ τὴν κατεύθυνση, κατὰ τὴν γνώμη μου εἶναι νὰ ξεφύγουμε ἀπό τὴν σύγχυση ποὺ χαρακτηρίζει τὴν χρήση τῆς λέξης Ἑλλάδα.
Διότι ἄλλο εἶναι ἡ Ἑλλάδα, ἄλλο εἶναι τὸ προτεκτοράτο πού κόψανε καὶ ράψανε στὰ μέτρα τους σὰν ἔθνος-κράτος οἱ ...σύμμαχοι μας, καὶ ἄλλο ἡ τράπεζα ἑλλάδος ποὺ μᾶς κυβερνᾶ καὶ ἐπισήμως ἐσχάτως. Δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι ὅλα αὐτὰ τὸ ἴδιο πράγμα, ὅπως οὔτε βέβαια σήμερα μπορεῖ κάποιος νὰ εἶναι Ἕλληνας προτοῦ γίνει Φιλέλληνας!

63
Εθνικά Θέματα / 1843
« στις: 12 Δεκεμβρίου, 2011, 01:14:03 πμ »
Παράθεση
[font size=4]1843[/fonts]

Ελλάς: 168 ολόκληρα χρόνια μετά! Λες και δεν πέρασε ούτε μια μέρα. Μια απίστευτη ιστορική αναδρομή σε γεγονότα που συνέβησαν τότε, αλλά είναι πιστή αντιγραφή όσων συμβαίνουν στην χώρα μας σήμερα!


Ο Όθωνας δέχτηκε το στέμμα της Ελλάδας, αφού προηγουμένως, η Αγγλία, η Γαλλία και η Ρωσία επανέλαβαν την υπόσχεση που `χανε δώσει και στον Λεοπόλδο για το δάνειο των εξήντα εκατομυρίων φράγκων. Η υπόσχεση δόθηκε με τη συνθήκη που υπόγραψαν στις 07-05-1932, οι \"τρεις προστάτιδες δυνάμεις\" και η Βαυαρία.

Τη μεσιτεία για το δάνειο τούτο την ανέλαβε ο οίκος Έιχταλ του Μονάχου.

Η έκδοση δεν ήταν δυνατό να γίνει στη χρηματαγορά του Λονδίνου, επειδή είχε σταματήσει η πληρωμή του τόκου των δανείων της ανεξαρτησίας κι η Ελλάδα είχε γραφτεί στο μαυροπίνακα των χρεοκοπημένων κρατών. 

Από τα 57 εκατομμύρια πού κανονίστηκε να πάρουμε, οι τοκογλύφοι τραπεζίτες κράτησαν, ούτε λίγο ούτε πολύ, 33 ολόκληρα εκατομμύρια για προκαταβολικούς τόκους και χρεολύσια και για τα λοιπά έξοδα του δανείου. 

Οι τρεις Μεγάλες “προστάτιδες” Δυνάμεις κράτησαν άλλα 2,5 εκατομμύρια φράγκα για εξόφληση των προκαταβολών πού είχανε δώσει, καθώς είδαμε, στον Καποδίστρια.

Το ποσόν των 12.500.000 αποφασίστηκε να τα πάρουν οι Τούρκοι, για την εξαγορά τάχα των επαρχιών της Αττικής, της Ευβοίας και της Φθιώτιδας. 

Ενώ στην πραγματικότητα, όμως, κι οι Τούρκοι πήραν \"αέρα κοπανιστό\", γιατί ο όρος αυτός της αποζημίωσης μπήκε στη συμφωνία επίτηδες για να πάρει η Τσαρική Ρωσία μιαν αποζημίωση από 6 εκατομμύρια, που είχε καταδικαστεί να της πληρώσει η Τουρκία. 

Τα υπόλοιπα σίγουρα θα τα πήραν οι άλλοι δύο συνέταιροι. Τώρα μας μένει ένα υπόλοιπο κάπου 9 εκατομμύρια δραχμές. Κι αυτά τα καταβρόχθισαν μέχρις εσχάτων οι Βαυαροί.

Mια δεκαετία μετά την εγκαθίδρυση της μοναρχίας του Όθωνα και ενώ όλοι οι «δείκτες» προεξοφλούσαν την γρήγορη ανάπτυξη της νεαρής Eλλάδας, ξεσπά μεγάλη κρίση στην πραγματική οικονομία.

Μέσα σε μιά δεκαετία τα “λαμόγια” της εποχής ξεκοκκαλίζουν το εναπομείναν δάνειο και αποτελειώνουν αυτό που ξεκίνησαν οι Τραπεζίτες όπως ακριβώς συμβαίνει και σήμερα!!! 

Oι εγγυήτριες Tρεις Δυνάμεις (Aγγλία, Γαλλία, Pωσία) για το δανεισμό του υπερχρεωμένου πλέον, ελληνικού βασιλείου (τοκογλυφικά δάνεια ανεξαρτησίας και οθωμανικό δάνειο του 
1832), απαιτούν την κανονική καταβολή των τοκοχρεολυσίων. 
Tυπικά, καταβάλλουν οι ίδιες (οι εγγυήτριες Tρεις Δυνάμεις) στους ομολογιούχους τις δόσεις, αφού από το 1827 έχει κηρυχθεί «στάση πληρωμών» (η πρώτη νεοελληνική πτώχευση).
Στις εκβιαστικές επίσημες και άτυπες ανακοινώσεις, η τότε κυβέρνηση έδειξε πρόθυμη ν’ ανταποκριθεί, επιβάλλοντας αιματηρές οικονομίες παντού.

Προχώρησε σε μαζικές απολύσεις, περικοπές μισθών και συντάξεων με το διαχρονικό πρόσχημα ότι όλα αυτά γίνονται «περί του μέλλοντος των δημοσίων υπαλλήλων και των οικογενειών αυτών»
Oι Ιστορικές πηγές αποτυπώνουν εικόνες μαζικής εξαθλίωσης στις αγροτικές και αστικές περιοχές.

Tα μέτρα λιτότητας της εποχής ήταν, όπως από διάφορες πηγές των χρόνων 1842-1843 προκύπτουν, τα εξής:

Aπολύθηκε γύρω στο 1/3 των δημόσιων υπαλλήλων και οι μισθοί μειώθηκαν κατά 15-20%.

Έγιναν μεγάλες περικοπές στις στρατιωτικές δαπάνες (συνολικά ο στρατός περιορίστηκε στους 5.000 άνδρες).

Σταμάτησαν να χορηγούνται συντάξεις. Σε στρατιωτικούς, αντί για μισθούς δίνονταν «εθνικές γαίες».

Πάρθηκαν δραστικά φορολογικά μέτρα, με αλλαγές στην είσπραξη των άμεσων φόρων και προκαταβολή της «δεκάτης» (του κυριότερου φόρου στην παραγωγή). Aυξήθηκαν οι δασμοί και ο φόροι χαρτοσήμου.

Nομιμοποιήθηκαν τα καταπατημένα δημόσια οικόπεδα και τα αυθαίρετα κτίσματα με την καταβολή προστίμων.

Mε την καταβολή σχετικά μικρών ποσών «περαιώθηκαν» όλες οι παλιότερες φορολογικές εκκρεμότητες (5 περίπου, εκατομύρια δραχμές).

Kαταργήθηκαν οι διπλωματικές αποστολές στο εξωτερικό.

Aπολύθηκαν όλοι οι μηχανικοί του Δημοσίου και σταμάτησε η εκτέλεση έργων.

Kαταργήθηκαν όλες οι υγειονομικές υπηρεσίες.

Aπολύθηκαν οι δασονόμοι, το προσωπικό του εθνικού τυπογραφείου, αρκετοί καθηγητές πανεπιστημίου (επί συνόλου, μόλις 26)
Eντυπωσιακή είναι η απουσία μέτρων (κυρίως φορολογικών) για τη μεγάλη ακίνητη και κινητή περιουσία, αλλά και του μεγάλου κεφαλαίου (τράπεζες, μεγαλοαστούς, κτλ). 

Οι εγγυήσεις  όμως που απόσπασαν οι «προστάτες» μας, οι \"φύλακες-άγγελοί\" μας, σήμαιναν την οικονομική και πολιτική υποδούλωση της χώρας μας σε αυτούς, γιατί υποχρέωναν την Ελλάδα να “διαρρυθμίσει\" με τέτοιον τρόπο τα πρώτα “πρόσοδα” του κράτους, ώστε τα πραγματικά έσοδα του Δημόσιου Ελληνικού Ταμείου να διατίθενται πριν άπ` όλα για την εξυπηρέτηση του δανείου, και να μη χρησιμοποιηθούν σε καμιά περίπτωση για κανέναν άλλο σκοπό, αν δεν εξασφαλιστούν τα τοκοχρεολύσια, που `χαν εγγυηθεί οι τρεις δυνάμεις. 
Έτσι τώρα επιχειρούσαν την ολοκληρωτική εξάρτηση της χώρας μας και τον έλεγχο πάνω σ` αυτή, σε βαθμό πού να μην μπορεί να πάρει “ανάσα”.

ΠΑΣΑ ΟΜΟΙΟΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΕΙΩΣ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ !!!

Δηλαδή εκτός από το δάνειο έφαγαν και αρκετά εκατομμύρια από τον αναιμικό προϋπολογισμό της φτωχής και ρημαγμένης τότε χώρας μας.

Η αντιμετώπιση της χώρας μας είναι η ίδια (προτεκτοράτο) με ελάχιστες αποκλίσεις, λόγω, περισσότερο αλλαγής γεοπολιτικών συνθηκών παρά πολιτικής επιλογής τους, η οποία παραμένει η ίδια.
Είναι άξιον να επισημανθεί η ομοιότης της αντιμετώπισης της Ελλάδος, απο τίς τότε (1843) και τώρα (2011), εγγυήτριες Δυνάμεις (κυρίως την Γαλλία, και την Γερμανία).

Ούτε εταίροι, ούτε συνεταίροι, υποτακτικοί είμαστε και δεν μας το λένε οι εκχωρήσαντες την Εθνική μας κυριαρχία, \"δοσίλογοι πολιτικοί\" μας.

Το 1843  η κυβέρνηση δήλωσε ότι δεν μπορούσε να πληρώσει το τοκοχρεολύσιο του δανείου του 1833. Ή Ελλάδα βρέθηκε πολύ φτωχότερη άπ` ό,τι ήτανε την ήμερα πού `κανε το δάνειο (ομοιότης με σήμερα:Το έτος 2009 το χρέος ήταν 120% του ΑΕΠ, το έτος 2021 ύστερα απο 12 χρόνια σκληρής προσπάθειας, εφαρμόζοντας τα μέτρα λιτότητος, θα είναι πάλι 120% του ΑΕΠ).

Η συνταγή είναι η ίδια τότε, η ίδια και σήμερα. 

Το χρέος είχε φτάσει στα 90 εκατομμύρια από 60. Και με έσοδα 14 εκατομμύρια έπρεπε κάθε χρόνο να πληρώνει μια δόση 6 εκατομμύρια, δηλαδή τα 43% των δημοσίων εσόδων. 

Οι «προστάτιδες δυνάμεις» πήραν τότε τα μέτρα τους. Όχι βέβαια για να μας σώσουν, αλλά για ν` αρπάξουν ό,τι είχε απομείνει.

Κι υστέρα από την επίσημη κήρυξη της χρεοκοπίας, οι τρεις δυνάμεις που είχαν εγγυηθεί το δάνειο υπογράψανε στο Λονδίνο το Μάη του 1843 ένα πρωτόκολλο κι αποφασίσανε να επέμβουνε στα εσωτερικά μας, (σήμερα το λένε “μνημόνιο”) για ν` αναγκάσουν την κυβέρνηση να κάνει οικονομίες, να τους πληρώσει και να τους παραχωρήσει τις εισπράξεις του τελωνείου της Σύρου.

Δηλαδή ανοιχτό οικονομικό και πολιτικό έλεγχο. Οι Έλληνες «πολιτικοί» δεν είχαν καμίαν αντίρρηση.

Τότε όμως ο λαός πήρε το λόγο, έχυσαν “ποτάμι το αίμα\" για να λευτερωθούν από τους Τούρκους κι έβλεπαν ότι τώρα σκλαβώθηκαν στους ξένους τραπεζίτες και τους ντόπιους συνεργάτες τους. 

Γι` αυτό κι η εξέγερση του 1843, πήρε μεγαλειώδη χαρακτήρα και στράφηκε όχι μονάχα εναντίον του Όθωνα, μα και σ` όλους τους ξένους γενικά.

Οι πολιτικοί του ηγέτες αυτού του δυσμοιρου λαού, βαλθήκανε να μην αφήσουν τίποτα όρθιο. Για να πάρουν από τον αγρότη με τους φόρους ακόμα και το τελευταίο σπυρί στάρι πλαστογραφήσανε (στην κυβέρνηση Κωλέττη) τους μέσους όρους της παραγωγής του σταριού που τους παίρνανε σαν βάση για τον καθορισμό της φορολογίας. 

Όταν αποκαλύφθηκε η \"βρωμοδουλειά\", ο υπουργός των Οικονομικών την παραδέχτηκε, δήλωσε όμως, ότι το φταίξιμο είναι περισσότερο του πρωθυπουργού.

Τότε η Βουλή πρότεινε να παραπεμφθεί ο Κωλέττης σε δίκη (παρόλο πού οι περισσότεροι βουλευτές ήταν οπαδοί του), άλλά ο κυριότερος μάρτυρας της κατηγορίας πέθανε δηλητηριασμένος, κι ο Όθωνας έπιασε και κατάφερε πολλούς βουλευτές να ψηφίσουν ενάντια στην πρόταση. 

Ο Κωλέττης εκείνη την περίοδο είχε μια σωματοφυλακή από 140 μπράβους, πού τους συντηρούσε κι επίσημα με λεφτά του δημοσίου και κρυφά με τις επιχορηγήσεις του Γάλλου πρεσβευτή.

Κι όταν τον κατηγόρησαν στη Βουλή ότι παίρνει μισθό πάνω από τον κανονικό, ο “άθλιος” χωρίς να δικαιολογηθεί, δήλωσε ότι θα επέστρεφε, όσα πήρε παραπάνω. Μόλις πέθανε αποκαλύφθηκε ότι είχε γδύσει σε τέτοιο βαθμό το δημόσιο, ώστε για να αποκατασταθεί ένα μέρος από το έλλειμμα, δημεύτηκε όλη του ή περιουσία του Κωλέττη.

Tο «μνημόνιο» μεταξύ Eλλάδας και των τριών προστάτιδων δυνάμεων (Aγγλία, Γαλλία, Pωσία), υπογράφεται επισήμως στις 2 Σεπτεμβρίου 1843. 

Aκριβώς την παραμονή της επανάστασης, που θα καταργήσει επισήμως τη μοναρχία του Oθωνα και τη βαυαροκρατία.

Tο δημοσιονομικό αδιέξοδο, η φτώχεια και η πείνα, που έφερε η ανελέητη λιτότητα, και επιβλήθηκε διά ροπάλου, προκειμένου να πληρώνονται τα τοκοχρεολύσια, πυροδότησαν την έκρηξη της επανάστασης.

H μεταρρύθμιση του πολιτικού συστήματος δημιούργησε, νέες δυνατότητες και καταστάσεις για την αντιμετώπιση της δραματικής κατάστασης, δημιούργησε προσδοκίες, δυστυχώς.Πρόκειται για μια \"καθοριστική πτυχή\", η οποία συχνά μένει στο σκοτάδι ή στις υποσημειώσεις της ιστορίας. 

H άμεση σύνδεση επανάστασης και συνεπειών από τα οικονομικά μέτρα αναδεικνύεται από τότε, που διαδραματίζονται τα γεγονότα.
Ας το λάβουν σοβαρά υπ’όψιν οι μελετούντες επικοινωνιολόγοι και μελετητές των αντιδράσεων της σημερινής Ελληνικής κοινωνίας, για να αποκομίσουν ασφαλή συμπεράσματα περί της κρισιμότητος της κατάστασης που επικρατεί σήμερα στον τόπο μας.\"Η φτώχεια είναι σαν τιμωρία, για ένα έγκλημα που δεν έχεις διαπράξει\":(Ιλαι Καμάρωφ)
http://www.aegeantimes.gr/article.asp?id=39711&type=1&kata=0

64
Εθνικά Θέματα / Μίκης Θεοδωράκης, ἀσυμβίβαστος!
« στις: 12 Δεκεμβρίου, 2011, 12:51:10 πμ »
Τὸ ὅτι ἄξιοι ἄνθρωποι, τίμιοι δημιουργοὶ καὶ καλλιτέχνες ἀπὸ διαφορετικοὺς δῆθεν «πολιτικοὺς» χώρους ποὺ ἀγωνίστηκαν νὰ προσφέρουν στὴν πατρίδα μὲ κάθε τρόπο καταλήγουν μετὰ ἀπὸ τόσα χρόνια στὰ ἴδια συμπεράσματα, δείχνει τὸ πόσο κίβδηλο καὶ δοτὸ  εἶναι ὅλο τὸ «πολιτικὸ» σύστημα  τῆς χώρας μας![font size=2]Εμείς που μείναμε[/fonts]

Εμείς που μείναμε
στο χώμα το σκληρό
για τους νεκρούς
θ\' ανάψουμε λιβάνι
κι όταν χαθεί
μακριά το καραβάνι
του χάρου του μεγάλου πεχλιβάνη,
στη μνήμη τους θα στήσουμε χορό.

Εμείς που μείναμε
θα τρώμε το πρωί
μια φέτα από του ήλιου το καρβέλι,
ένα τσαμπί σταφύλι από τ\' αμπέλι
και δίχως πια του φόβου το τριβέλι,
μπροστά θα προχωράμε στη ζωή.

Εμείς που μείναμε
θα βγούμε μια βραδιά
στην ερημιά να σπείρουμε χορτάρι
και πριν για πάντα
η νύχτα να μας πάρει
θα κάνουμε τη γη προσκυνητάρι
και κούνια για τ\' αγέννητα παιδιά.


Μουσική: Σταύρος Ξαρχάκος.
Στίχοι: Νίκος Γκάτσος.

65
Εθνικά Θέματα / Μίκης Θεοδωράκης, ἀσυμβίβαστος!
« στις: 03 Δεκεμβρίου, 2011, 01:23:32 πμ »
Γεννημένος ἀγωνιστὴς βρέθηκε καὶ πάλι στὸ στοιχεῖο του!


\"ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΑΙΜΑΤΑ\"

Της αγάπης αίματα με πορφύρωσαν
και χαρές ανείδωτες με σκιάσανε
οξειδώθηκα μες στη νοτιά των ανθρώπων
μακρινή μητέρα ρόδο μου ρόδο αμάραντο

Στ\' ανοιχτά του πελάγου με καρτέρεσαν
Με μπομπάρδες τρικάταρτες και μου ρίξανε
αμαρτία μου να \'χα κι εγώ μιαν αγάπη
μακρινή μητέρα ρόδο μου ρόδο αμάραντο

Τον Ιούλιο κάποτε μισανοίξανε
τα μεγάλα μάτια της μες στα σπλάχνα μου
την παρθένα ζωή μια στιγμή να φωτίσουν
μακρινή μητέρα ρόδο μου ρόδο αμάραντο.Ἀπὸ τὸ \"Άξιον Εστίν\" του  Μίκη Θεοδωράκη σὲ ποίηση Ὀδυσσέα Ελύτη.
Ἡ ἡθοποιὸς Εἰρήνη Παππᾶ  στὴν πρόσθετη ἀφήγηση.

66
Εἶναι τὸ μοναδικὸ  πράγμα ποὺ θὰ μᾶς σώσει! Ἡ ἀδελφικὴ ἀλληλεγγύη ποὺ ὑπάρχει μέσα μας, ἀκόμα καὶ κάτω ἀπό τὸ παχύ στρῶμα  τῶν ψευδαισθήσεων τῆς εἰκονικῆς πραγματικότητας μέσα στήν ὁποῖα γεννηθήκαμε καὶ μεγαλώσαμε.

Φυσικὰ ἡ πηγὴ ἀπό τὴ ὁποῖα ἀναβλύζει ἡ Σωτηρία μας εἶναι ἡ Ἐκκλησία! Πόρτα ἐξόδου ἀπὸ τὴν ἀνθρωποκεντρικὴ σκλαβιὰ ποὺ μᾶς χρεώνει!

67
Πολιτική Α-κομματική... / Κορυφαία οἰκονομικὴ ἀνάλυση
« στις: 03 Δεκεμβρίου, 2011, 12:31:12 πμ »
Παράθεση από: staboz
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=xA9nGRbibpQ
Εἶναι ἡ οἰκονομικὴ ἱστορία τῆς χῶρας μας καὶ ὄχι μόνο....Ἡ παγκόσμια  οἰκονομία εἶναι ἄμεσα συνυφασμένη μὲ τὴν χρέωση, καὶ τὸ πιὸ ἐξελιγμένο χρεωστικὸ ἐργαλεῖο τῶν τραπεζῶν εἶναι αὐτὸ τὸ δῆθεν νόμισμα ποὺ διαθέτει ἡ εὐρωπαϊκὴ ἔνωση (τῶν τραπεζῶν μᾶλλον), ἀπὸ τὸ ὁποῖο «τρέμουμε» νὰ μὴν φύγουμε ἤ νὰ μὴν μᾶς διώξουν... Τὸ «εὐρὼ» δηλαδὴ ἕνα «πιστωτικὸ ἔγγραφο» ποὺ ἐπινοήθηκε γιὰ νὰ χρεώνει!

Ἐξαιρετικὲς οἱ οἰκονομικὲς ἀναλύσεις τοῦ κ. Καζάκη.

68
Ημερολόγιο καθημερινότητας / Μακάριοι οἱ δεδιωγμένοι...
« στις: 23 Νοεμβρίου, 2011, 01:00:32 πμ »
Ἀκούσαμε  τὶς παλαιότερες γεννιὲς νὰ μιλοῦν γιὰ τὸ «κατώτερο» βιοτικὸ ἐπίπεδο στὸ ὁποῖο ἔζησαν· λόγου χάρη, ὅτι ἔτρωγαν κρέας μία φορὰ τὴν ἑβδομάδα (κάθε Κυριακὴ βραστὸ), ὅτι ἔμεναν πολυπληθείς οἱκογένειες μὲ πολλὰ παιδιὰ σὲ ἕνα, δύο δωμάτια, ὅτι δὲν εἶχαν αὐτοκίνητα, πλυντήρια καὶ ἄλλες οἱκιακὲς συσκευὲς, ὅτι εἶχαν μόνον λίγα ξύλα γιὰ τὸν κρύο χειμώνα, ὅτι εἶχαν μόνο ἕνα ζευγάρι παπούτσια καὶ λιγοστὰ ροῦχα τὰ ὁποία φοροῦσαν μέχρι νὰ λιώσουν καὶ ἄλλα πολλά... Κι ὅμως δὲν αἰσθάνονταν φτωχοὶ, οὔτε καὶ ἔχαναν τὴν ἀξιοπρέπεια τῆς διαβίωσης ἀκόμη κι ἄν κάποιοι ἔπεφταν σὲ μεγάλες ἀτυχίες, ὅπως ὀρφάνεια, ἀτύχημα, ἀναπηρίες καὶ ἀσθένειες. Πάντα κάποιος ἀπό τὸν περίγυρο περιέσωζε τὴν ἀξιοπρεπὴ διαβίωση ποὺ περιελάμβανε τὰ λίγα ἀπαραίτητα ποὺ χρειάζεται ὁ ἄνθρωπος γιὰ νὰ ζήση.

Τὸ ἵδιο βλέπουμε, ἀκόμη καὶ σήμερα, σὲ ἀπομακρυσμένες ἀπὸ τὸν «προηγμένο» κόσμο κοινωνίες, ποὺ χαρακτηρίζονται μάλιστα καὶ ἀπολίτιστες· δηλαδὴ πρωτόγονα μέσα διαβίωσης, μηδαμινὴ πρόσβαση σὲ ὅσα ὁ «πολιτισμένος» κόσμος θεωρεῖ καὶ ἐξάγει σὰν ἀπαραίτητα! Παρόλα αὐτὰ οἱ κοινωνίες αὐτὲς διαφεῦγουν τῆς σήψης ποὺ βλέπουμε στὸν «πολιτισμό».

Τὸ ἴδιο ἐπίσης παρατηρείται καὶ ἱστορικὰ. Ἡ φτώχεια σὲ ἔκφραση ἀπώλειας τῆς ἀξιοπρεποὺς διαβίωσης, ὅπως λόγου χάρη πείνα, δίψα, ἀνέχεια ἐπιδημίες καὶ ἀρώστεια, ἦρθε κατὰ κόρον στὸν λεγόμενο τρίτο κόσμο μετὰ τὴν περίοδο τῆς ἀποικιοκρατίας, καὶ σίγουρα ... ἐξαιτίας της!

Πρέπει λοιπὸν νὰ προσδιορίσουμε καὶ νὰ συνειδητοποιήσουμε τὸ τὶ εἶναι πράγματι φτώχεια, καὶ τὶ πλοῦτος, κρίνοντας καὶ ἱστορικὰ, ἀλλὰ κυρίως κατανοώντας καὶ ἐξ ἱδίων προσωπικὰ!

Ἡ ἀνθρωποκεντρικὴ θεώρηση τοῦ κόσμου ὁδήγησε καὶ ὁδηγεῖ μαθηματικὰ στὴν ἀντιπαλότητα, τὴν ἀνέχεια καὶ τὴν  φτώχεια, καὶ εἶναι ἀπώλεια γιὰ τὸν ἄνθρωπο, ἀκόμη κι ἄν φαίνεται ὅτι αὐτὸς πλουτίζει καὶ εὐημερεῖ. Εἶναι σίγουρα παροδικὴ καὶ ἐπιφανειακὴ αὐτὴ ἡ γεμᾶτη ἄγχος εὐημερία, μέρος τῆς τραγικῆς ἀσθένειας τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς, ἡ ὁποία ἐξελίσσεται σὲ φθορὰ, ἀπώλεια καὶ ἀπόγνωση! Αὐτὸ δηλαδὴ ποὺ ἔχει πάθει καὶ ἐπιβάλλει καὶ σὲ ὅλους μας ὁ «πολιτισμένος» κόσμος, ὁ ὁποῖος καταννοεῖ τὰ θεανθρώπινα ἐπιτεύγματα μονίμως ΛΑΘΟΣ ἀπό τὴν πλευρὰ τοῦ ἀνθρώπου τὴν ἀνθρωποκεντρικὴ,  καὶ μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο τὰ διαβάλλει ὅλα. Στηρίζεται πιὸ συγκεκριμένα σὲ αὐτὸ καθεαυτὸ τὸ ἐπίτευγμα ποὺ προέρχεται ἀπὸ τὴν ὄντως ἀνθρώπινη προσπάθεια, ἀπογυμνώνοντάς το ὅμως ἀπό κάθε διάκριση, στερώντας του δηλαδὴ τὴν Χάρη τοῦ Θεοῦ!

Μὲ αὐτὸ λοιπὸν ποὺ τοῦ ἕμμελε νὰ σωθεῖ, «πετυχαίνει» τὴν ἀπώλειά του! Τραγικό!

69
Διαπροσωπικές Σχέσεις / ....
« στις: 07 Νοεμβρίου, 2011, 02:09:55 πμ »
Ἡ κοινωνικὴ ἐργασία εἶναι λειτούργημα. Ἐπίσης λειτούργημα θὰ ἔπρεπε νὰ εἶναι καὶ τὸ κάθε ἐπάγγελμα, δηλαδὴ προσφορὰ πρὸς τὸ κοινωνικὸ σύνολο.

Καλὼς  ἧρθες, οἱ παραθέσεις σου εἶναι εὐπρόσδεκτες.

70
Διεθνείς Εξελίξεις / Χάος!
« στις: 07 Νοεμβρίου, 2011, 01:59:08 πμ »
Τὸ χειρότερο ποὺ μποροῦν νὰ πάθουν εἶναι νὰ χάσουνε τὸν «πελάτη».
Τώρα γιὰ τὴν δημοκρατία εἶναι βέβαιο ὅτι δὲν ἐννοοῦμε τὸ ἵδιο πράγμα  μὲ τοὺς εὐρωπαίους λέγοντας αὐτὴν τὴν λέξη, ἄσχετα ποὺ αὐτὸ ποὺ ζοῦμε ταιριάζει περισσότερο μὲ τὴν δικὴ τους διαστροφικὴ προσέγγιση.

71
Ἡ ἐθνική κυριαρχία στὴν χῶρα μας ἧταν ἀπὸ γεννήσεως τοῦ νεοελληνικοῦ κράτους, κατ῾ ἐφημισμόν. Ὁ γερμανὸς φυσικὰ  τὸ γνωρίζει αὐτὸ, ὅμως τὰ λέει αὐτὰ γιὰ νὰ περάσουν τὰ μέτρα τῆς λιτότητας καὶ τῶν περικοπῶν ἀναίμακτα σὲ ὅλες τὶς χῶρες τῆς εὐρωζόνης. Τοὺς περισσεύουν πλέον οἱ ἄνθρωποι καὶ ἀποφάσισαν νὰ ἀμοίβουν δύο μἐ τὸ ἡμερομίσθιο τοῦ ἑνὸς! Ἵσως καὶ ἀκόμα χειρότερα!

Τὸ μόνο ποὺ θὰ μᾶς σώσει εἶναι νὰ συνειδητοποιήσουμε πὼς ἡ οἰκονομικὴ ἐπάρκεια ἐξαρτᾶται πρωτίστως ἀπὸ τὸ πόσο ξοδεύουμε (ξοδευόμενοι..) καὶ λιγότερο ἀπό τὸ πόσο κερδίζουμε. Ἀς δηλώνουμε σταδιακὰ ἀργὰ καὶ σταθερὰ παραίτηση ἀπὸ τὸν «κόσμο» τους! Προσωπικὰ χωρὶς τυμπανοκρουσίες!
Πρώτη κίνηση προτείνω:  Κλείστε τὴν τηλεόραση! Ἡ ἐνημέρωσὴ τους μᾶς ὑποδουλώνει! Ἀνημέρωτοι μποροῦμε νὰ βαδίσουμε πιὸ ἐλεύθερα!

72
Πολιτική Α-κομματική... / Τὰ χρέη
« στις: 26 Οκτωβρίου, 2011, 04:32:25 πμ »

Μὲ αὐτὰ τὰ χρέη τὶ θὰ γίνει;


73
Παράθεση από: staboz
[font size=3]Μόνο τυφλοὶ δὲν βλέπουν ὅτι τὸ σύστημα παράγει τέρατα!
Ποιὸ σύστημα;[/fonts]
Τὸ κάθε σύστημα ποὺ ἔχει στὸ κέντρο του τὸν ἄνθρωπο. Ὅλοι οἱ δρόμοι τῆς ἀνθρωποκεντρικῆς θεώρησης ὀδηγοῦν μὲ βεβαιότητα στὴν ἀπώλεια!  
Ἠ  Ἐκκλησία εἶναι ἡ  πόρτα τῆς ἐξόδου ἀπὸ τὴν σκοτεινὴ ἀπομόνωση καὶ ἀπὸ  αὐτὴν τὴν ἀπώλεια ποὺ ἐπιφυλάσσουν στὸν ἄνθρωπο ὅλα αὐτὰ τὰ ὑπαρκτὰ καὶ ἀνύπαρκτα συστήματα, καὶ ἡ Θεία Οἰκονομία καὶ ἄνωθεν Πολιτεία τῆς Ἀγὰπης εἶναι τὸ μοναδικὸ Σύστημα ποὺ μένει στὸν αἰῶνα! Τὸ Σύστημα Θεοῦ καὶ Ἀνθρώπου! Ἡ Ἐκκλησία!

74
Εθνικά Θέματα / Λέλα Καραγιάννη! Συγκλονιστικὸ βίντεο...
« στις: 26 Οκτωβρίου, 2011, 04:15:55 πμ »
Πραγματικὰ συγκλονιστικὸ καὶ ἐπίκαιρο...
Ὁ ἄνθρωπος προκαλλεῖ συγκίνηση καὶ θαυμασμό!

75
Ημερολόγιο καθημερινότητας / ...Γιὰ να γίνει Μητέρα
« στις: 20 Οκτωβρίου, 2011, 03:49:07 πμ »
Πολὺ συγκινητικὸ! Αὐτὸ εἶναι ὁ ἄνθρωπος...

Παράθεση
[font size=4]Υπέκυψε στον καρκίνο για να γίνει μητέρα[/fonts]


Την υπέρτατη θυσία έκανε μια αμερικανίδα για να δώσει ζωή στην αγέννητη κόρη της. Αρνήθηκε τη χημειοθεραπεία, όταν διεγνώσθη με καρκίνο, για να καταφέρει να γεννήσει τη μονάκριβη κόρη της.

Για την 41χρονη, Στέισι Κριμ, που μετά από προσπάθειες πολλών ετών και τις διαβεβαιώσεις των γιατρών ότι δεν μπορεί να κάνει παιδιά, η είδηση ότι ήταν έγκυος ισοδυναμούσε με θαύμα.

Ωστόσο, λίγους μήνες μετά η Στέισι διεγνώσθη με καρκίνο του αυχένα. Η ίδια αρνήθηκε πεισματικά τη χημειοθεραπεία, που μπορεί να την έσωζε, καθώς θα έπρεπε να τερματίσει την εγκυμοσύνη της.

Όταν ήταν 5 μηνών έγκυος κατέρρευσε και οι γιατροί διέγνωσαν μετάσταση στον εγκέφαλο.

Όταν οι καρδιακοί παλμοί του μωρού άρχισαν να πέφτουν δραματικά και η ίδια υπέστη έμφραγμα, οι γιατροί αποφάσισαν να φέρουν στη ζωή τη μικρή με καισαρική τομή, τέσσερις μήνες νωρίτερα και ενώ ζύγιζε κάτι λιγότερο από ένα κιλό!

Σύμφωνα με τον αδερφό της, Ρέι, η Στέισι απαγορευόταν να δει το νεογέννητο στη θερμοκοιτίδα, τη στιγμή που η ίδια βρισκόταν στην εντατική.

Ύστερα από κινητοποίηση των νοσοκόμων και την επιμονή του αδερφού της διαμόρφωσαν έτσι το χώρο της εντατικής, ώστε να έχει δίπλα της, σε μια ειδική θερμοκοιτίδα, το μωρό της.

Η Στέισι κράτησε στα χέρια της μια μόνο φορά την κόρη της και τρεις μέρες μετά άφησε την τελευταία πνοή της.
Η μικρή Ντότι ζυγίζει πλέον 3 κιλά και ετοιμάζεται να αφήσει πίσω της το νοσοκομείο και να ζήσει μαζί με την οικογένεια του θείου της.
http://www.nooz.gr/woman/upekupse-ston-karkino-gia-na-ginei-mitera

Σελίδες: 1 2 [3] 4 5 ... 48