Εμφάνιση μηνυμάτων

Αυτό το τμήμα σας επιτρέπει να δείτε όλα τα μηνύματα που στάλθηκαν από αυτόν τον χρήστη. Σημειώστε ότι μπορείτε να δείτε μόνο μηνύματα που στάλθηκαν σε περιοχές που αυτήν την στιγμή έχετε πρόσβαση.


Θέματα - Μάξιμος

Σελίδες: [1]
1
Καταπληκτικὸ Ντοκυμαντὲρ τοῦ Παύλου Τριποδάκη γιὰ τὴν Ὀλυμπιακὴ ὁμάδα Χιονοδρομίας


2
Ανέκδοτα... προς έκδοσιν / Λύθηκε τὸ ἄλυτο πρόβλημα!
« στις: 31 Ιανουαρίου, 2014, 12:27:09 μμ »
Τόνοι μελανιοῦ ἔχουν χυθεῖ γιὰ νὰ περιγράψουν διάφοροι συγγραφεῖς τὸν τρόπο γιὰ νὰ κατανοήσει κανεὶς μία γυναίκα. Ἕνας 12χρονος τὰ εἶπε ὅλα μὲ τὸ αὐτοσχέδιο βιβλίο του.

Οἱ ἄνδρες ἀναζητοῦν διαρκῶς τρόπους γιὰ νὰ κατανοήσουν τὸ ἄλλο "ἀσθενὲς φύλο". Ἑκατοντάδες βιβλία ἔχουν γραφτεῖ μὲ συμβουλὲς γιὰ τὸ πὼς θὰ κατανοήσει κανεὶς μία γυναίκα.
Ἕνα δωδεκάχρονο ἀγόρι, ὁ Cem, βρῆκε τὴ λύση καὶ μᾶς τὴν παρουσιάζει μέσα σὲ τρεῖς σελίδες. Μὲ ἁπλὰ λόγιά μας ἐξηγεῖ πὼς θὰ κατανοήσουμε μία γυναίκα.

Ἡ ἀπάντησή του στὴν τρίτη σελίδα

1.

Πῶς νὰ κατανοήσετε μιὰ γυναίκα
Ἀπὸ τὸν Σέμ

3
Ξεκαρδιστικό: Ἑλληνίδα μάνα δὲν βρίσκει τὸ γιό της στὸ τηλέφωνο...!
Ἡ Ἑλληνίδα μάνα τηλεφωνεῖ στὸ παιδί της! Πολλὲς φορές...

Δὲν ἀπαντᾶ ὅμως καὶ ἀποφασίζει νά... στείλει τὶς εἰδικὲς δυνάμεις νὰ ἐντοπίσουν τὸ γιο της!
Τὸ εὐφάνταστο βίντεο ἀποτυπώνει μοναδικὰ τὴ σχέση τῆς Ἑλληνίδας μάνας μὲ τὸ παιδί της!
Δεῖτε το:


4
Μοῦ ζητήθηκε νὰ σχολιάσω τὰ γραφόμενα στὴν παραπεμπόμενη σελίδα: http://athriskos.gr/12372/#comment-12922
Κατέθεσα ἕνα σχόλιο ποὺ διατελεῖ ὑπὸ ἔγκρισιν...
Ἐλπίζω νὰ δημοσιευτεῖ... Ἂν ὄχι, θὰ γράψω περισσότερα ἐδῶ...

5
Σχολιάζω τὴ θέση τῆς γυναίκας στὴν Ἐκκλησία, ἔτσι ὅπως αὐτὴ παρουσιάζεται στὴν ἑξῆς ἱστοσελίδα: http://athriskos.gr/7360/#comment-12917.
Παραθέτω τὸ σχόλιο ποὺ κατέθεσα ἐκεῖ καὶ διατελεῖ ὑπὸ ἔγκρισιν:
Παράθεση
” ΙΩΑΝΗΣ Ο ΒΡΩΜΟΣΤΟΜΟΣ (χυδαϊστί ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ), “ΕΚΛΟΓΑΙ: ΛΟΓΟΣ Δ΄, ΠΕΡΙ ΝΗΣΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΩΦΡΟΣΥΝΗΣ“, MIGNE 63
Αὐτὴ ἡ παραπομπὴ δὲν εἶναι σωστή. Δὲν ὑπάρχει οὔτε λέξη ἀπὸ τὸ παρατιθέμενο κείμενο στὴν παραπεμπόμενη ὁμιλία τοῦ Χρυσοστόμου. Ἐπιπροσθέτως εἶναι ἀδύνατο νὰ βρεῖ κανεὶς κάποιον ἄλλο τόσο θερμὸ ὑμνητὴ τῆς γυναίκας ὄσο εἶναι ὁ Χρυσόστομος. Φυσικὰ εἶναι καὶ ὁ πιὸ ἐλεγκτικὸς τῶν κακιῶν της. Ὅταν λοιπὸν μιλάει ἐπιτιμητικὰ καὶ μὲ αὐστηρὲς ἐκφράσεις, δὲν ἀναφέρεται γενικὰ στὴ γυναίκα ἀλλὰ στὶς διεφθαρμένες γυναίκες. Ὅπως ἐπίσης καὶ ὅταν μιλάει ἐπαινετικά, ἀναφέρεται στὶς ἐνάρετες γυναίκες.
Παράθεση
Στη σελ. 596, Κανών Θ΄ του Μεγάλου Βασιλείου, μεγάλη η χάρη του, διαβάζουμε την ερμηνεία: «… αλλά εις την γυναίκα οπού τον αφήκε
Ὁ Μέγας Βασίλειος σ᾿ αὐτὸν τὸν κανόνα ἀντιδιαστέλλει τὴ διδασκαλία τοῦ Κυρίου πρὸς τὴν «συνήθειαν», ὅπως τὴν ὀνομάζει, δηλαδὴ πρὸς τὸ κρατοῦν ρωμαϊκὸ δίκαιο, ποὺ ἀκόμη δὲν εἶχε ἐκχριστιανιστεῖ. Περιγράφει αὐτὸ ποὺ κακῶς ἰσχύει, δὲν τὸ ἀποδέχεται. Γι᾿ αὐτὸ καί, ὅπως ἤδη ἀνέφερα, τὸ ἀντιδιαστέλλει πρὸς τὴν σαφὴ παραγγελία τοῦ Κυρίου ποὺ δὲν κάνει καμία διάκριση μεταξὺ μοιχείας ἄνδρα καὶ γυναίκας: «Ἡ τοῦ Κυρίου ἀπόφασις, κατὰ μὲν τὴν τῆς ἐννοίας ἀκολουθίαν, ἐξ ἴσου καὶ ἀνδράσι καὶ γυναιξὶν ἁρμόζει, περὶ τοῦ μὴ ἐξεῖναι γάμου ἐξίστασθαι παρεκτὸς λόγου πορνείας. Ἡ δὲ συνήθεια οὐχ οὕτως ἔχει, ἀλλ᾽ ἐπὶ μὲν τῶν γυναικῶν πολλὴν εὑρίσκομεν τὴν ἀκριβολογίαν...».
Τὸ ἴδιο καὶ ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος τὸ καταδικάζει ξεκάθαρα: «Τὸ ἐρώτημα, ὃ ἐρώτησας, τοῦτο σωφροσύνην τιμᾷν μοι δοκεῖ, καὶ ἀπόκρισιν ἀπαιτεῖν φιλάνθρωπον· σωφροσύνην, περὶ ἣν ὁρῶ τοὺς πολλοὺς κακῶς διακειμένους, καὶ τὸν νόμον αὐτῶν ἄνισον, καὶ ἀνώμαλον. Τί δήποτε γὰρ, τὸ μὲν θῆλυ ἐκόλασαν, τὸ δὲ ἄῤῥεν ἐπέτρεψαν; Καὶ γυνὴ μὲν κακῶς βουλευσαμένη περὶ κοίτην ἀνδρὸς μοιχᾶται, καὶ πικρὰ ἐντεῦθεν τὰ τῶν νόμων ἐπιτίμια· ἀνὴρ δὲ καταπορνεύων γυναικὸς, ἀνεύθυνος; Οὐ δέχομαι ταύτην τὴν νομοθεσίαν, οὐκ ἐπαινῶ τὴν συνήθειαν. Ἄνδρες ἦσαν οἱ νομοθετοῦντες, διὰ τοῦτο κατὰ γυναικῶν ἡ νομοθεσία... Εἷς ποιητὴς ἀνδρὸς καὶ γυναικὸς, εἷς χοῦς ἀμφότεροι, εἰκὼν μία, νόμος εἷς, θάνατος εἷς, ἀνάστασις μία (ΛΟΓΟΣ ΛΖ΄ Εἰς τὸ ῥητὸν τοῦ Εὐαγγελίου· «Ὅτε ἐτέλεσεν ὁ Ἰησοῦς τοὺς λόγους τούτους» καὶ τὰ ἑξῆς… P.G. 36.289).
Τὸ Εὐαγγέλιο ἔδωσε στὴ γυναίκα τὴν ὕψιστη τιμή!

6
Τὸ βρῆκα καὶ μοῦ φάνηκε ἀξιόλογο πολύ...
Μου λένε μερικοί άνδρες: «Δεν συμφωνώ με την γυναίκα μου -είμαστε αντίθετοι χαρακτήρες. Άλλος χαρακτήρας εκείνη, άλλος εγώ! Πώς κάνει τέτοια παράξενα πράγματα ό Θεός;
Δεν θα μπορούσε να οικονομήσει μερικές καταστάσεις έτσι, ώστε να ταιριάζουν τα ανδρόγυνα, για να μπορούν να ζουν πνευματικά;».«Δεν καταλαβαίνετε, τους λέω, ότι μέσα στην διαφορά των χαρακτήρων κρύβεται ή αρμονία του Θεού; Οι διαφορετικοί χαρακτήρες δημιουργούν αρμονία. Αλίμονο, αν ήσασταν ίδιοι χαρακτήρες! Σκεφθείτε τι θα γινόταν, αν λ.χ. και οι δύο θυμώνατε εύκολα" θα γκρεμίζατε το σπίτι.  Η, αν και οι δύο ήσασταν ήπιοι χαρακτήρες, θα κοιμόσασταν όρθιοι!...»...
Σε ένα ανδρόγυνο ξέρετε τι είπα; «Επειδή ταιριάζετε, γι' αυτό δεν ταιριάζετε!». Είναι και οι δύο ευαίσθητοι. Αν συμβεί κάτι στο σπίτι, και οι δύο τα χάνουν και αρχίζουν: «Ωχ, τι πάθαμε!» ό ένας, «ωχ, τι πάθαμε!» ό άλλος.
Ο ένας δηλαδή βοηθάει τον άλλον να απελπισθεί πιο πολύ. Δεν μπορεί να τον τόνωση λίγο «για στάσου, να του πει, δεν είναι και τόσο σοβαρό αυτό που μας συμβαίνει». Το έχω δει αυτό σε πολλά ανδρόγυνα.
Και στην αγωγή των παιδιών, όταν οι σύζυγοι είναι διαφορετικοί χαρακτήρες, μπορούν περισσότερο να βοηθήσουν. Ο ένας κρατάει λίγο φρένο, ό άλλος λέει: «Άφησε τα παιδιά λίγο ελεύθερα». Αν τα στριμώξουν και οι δύο, θα χάσουν τα παιδιά τους.
Και αν τα αφήσουν και οι δύο ελεύθερα, πάλι θα τα χάσουν. Ενώ έτσι βρίσκουν και τα παιδιά μία ισορροπία.
Θέλω να πω ότι όλα χρειάζονται. Φυσικά, δεν πρέπει να ξεπερνούν τα όρια, αλλά ό καθένας να βοηθάει τον άλλον με τον τρόπο του. Αν φας λ.χ. κάτι πολύ γλυκό, θέλεις να φας και κάτι που είναι λίγο αλμυρό...

7
Ανέκδοτα... προς έκδοσιν / Ἡ ὀργάνωση... Χάρυ Κλύν
« στις: 05 Απριλίου, 2013, 11:49:55 μμ »
Γιὰ νὰ θυμηθοῦμε λίγο τὰ παλιά... ἀξεπέραστα!!!


8
Μιὰ μόνο λέξη περιγράφει τὴ ζωή μας:
ΑΧΑΡΙΣΤΙΑ!


10
Ὁ περίφημος Μπὸστ ἐπίκαιρος...
Ἀναφορὰ στὴν προσπάθεια τότε τοῦ Παναγιώτη Κανελλόπουλου νὰ ἐξασφαλίσει δάνειο ἀπὸ τὴ Γερμανία.


Σελίδες: [1]