Εμφάνιση μηνυμάτων

Αυτό το τμήμα σας επιτρέπει να δείτε όλα τα μηνύματα που στάλθηκαν από αυτόν τον χρήστη. Σημειώστε ότι μπορείτε να δείτε μόνο μηνύματα που στάλθηκαν σε περιοχές που αυτήν την στιγμή έχετε πρόσβαση.


Μηνύματα - amethystos

Σελίδες: [1]
1
Προσπαθείστε... Όχι ότι το έχουμε ανάγκη βέβαια...

2
@Xenia
Καλέ, στον εσωτερικό σου κόσμο είστε πολλές;  
:ball:

3
Αγαπητέ φίλε staboz,
Σε ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια. Επειδή αγαπάς τον Τρεμπέλα δεν θα επιμείνουμε περισσότερο. Μόνο μία επισήμανση: Ο Υιός ως αντικείμενο της αγάπης του Πατρός και ο Υιός εικών του Πατρός δεν είναι το ίδιο πράγμα.
Αμέθυστος

4
Ας απολαύσουμε θεολογική γνώση: «Η αΐδιος αύτη πατρότης του Πρώτου προσώπου της Αγίας Τριάδος, οσονδήποτε και αν παρουσιάζηται μυστηριώδης και υπερβαίνουσα την κατάληψιν της πεπερασμένης του ανθρώπου διανοίας, όταν συνδυάσωμεν ταύτην προς τας δύο θεμελιώδεις ιδιότητας του Θεού, την αγάπην δηλαδή και την μακαριότητα, εμφανίζεται ου μόνον αξία του Θεού, αλλά και ανθρωπίνως ευαπόδεκτος και λογικώς επιβεβλημένη. Τούτο δε διότι η αγάπη εκζητεί διά την εκδήλωσιν αυτής αντικείμενον, προς το οποίον να εκδηλούται».

Καθαρή Λατινογενής κατήχηση!

Έχει ένα προσόν όμως. Επιτρέπει σε ανθρώπους άγευστους της πίστεώς μας να νομίζουν ότι κατανοούν τα ακατανόητα, για να μπορούν να επιδεικνύονται στον περίγυρό τους.

Αμέθυστος

5
Αγαπητοί χαρήκαμε πολύ που ανακαλύψαμε το έξοχο forum σας! Θα θέλαμε να συνεισφέρουμε στον διάλογό σας θυμίζοντας πως η θεολογία, ιδίως η σύγχρονη θεολογία, έχει να αντιμετωπίσει έναν δύσκολο σκόπελο. Την δυσκολία ή αδυναμία διακρίσεως ανάμεσα στην οικονομία της Σωτηρίας και την αποκεκαλυμμένη Αγία Τριάδα, την οικονομική, και στην άφατη Αγία Τριάδα, την Θεολογική.

Πολλά από τα αποσπάσματα, όπως αυτό του Αγίου Γρ. Παλαμά, αναφέρονται στην οικονομία. Ο Τρεμπέλλας έφυγε από κοντά μας πριν προφτάσει να μάθει την ύπαρξη αυτής της διάκρισης. Σαν θεολογία κατάλαβε μόνον αυτό που σήμερα ονομάζουμε οντολογία! Μια απλή επινόηση εργασίας.

Η νεοορθόδοξη λεγόμενη θεολογία συνεχίζει τον δρόμο του Τρεμπέλλα. Νομίζουμε πως είναι τουλάχιστον «ακαλαίσθητο» να προσπαθούμε να φωτίσουμε κείμενα των πατέρων με τις ερμηνείες του Τρεμπέλλα! Η μεγάλη ανακάλυψη της νεοορθοδόξου θεολογίας, της κοινωνίας των προσώπων της Αγίας Τριάδος και της αναλόγου δυνατότητος του ανθρώπου, στηρίζεται αποκλειστικά στην «οικονομία» και με την έννοια της κοινωνίας των προσώπων παραποιεί ή μυστικοποιεί την «Κοινή Φύση». Συνήθως οι πατέρες μας ομιλούν για Μια Φύση σε τρεις υποστάσεις!

Αμέθυστος
:judge:

Σελίδες: [1]