Συνευωχία Ιδεών

Τέχνη - Πολιτισμός => Ιδεο-γκράφιτι! => Topic started by: ρωμηός on 13 November, 2007, 01:08:12 PM

Title: Ιουστίνος Πόποβιτς
Post by: ρωμηός on 13 November, 2007, 01:08:12 PM
Από τη γραφίδα του Ιουστίνου Πόποβιτς

*«Οι άνθρωποι κατεδίκασαν τον Θεόν εις θάνατον• ο Θεός όμως δια της αναστάσεώς Του «καταδικάζει» τους ανθρώπους εις αθανασίαν». (Ιουστίνος Πόποβιτς, Άνθρωπος και Θεάνθρωπος, σελ.40)

*«Ελάτε να συλλαβήσωμεν εν προσευχή το Ευαγγέλιον της Ορθοδοξίας και την Ορθοδοξίαν του Ευαγγελίου». (Ιουστίνος Πόποβιτς, Άνθρωπος και Θεάνθρωπος, σελ.65)