Συνευωχία Ιδεών

Γιὰ πολίτες - ὀπλίτες => Εθνικά Θέματα => Μήνυμα ξεκίνησε από: staboz στις 07 Νοεμβρίου, 2011, 08:55:11 μμ

Τίτλος: Ὑπέροχος ὁ πρώην Ἀρχηγὸς ΓΕΣ
Αποστολή από: staboz στις 07 Νοεμβρίου, 2011, 08:55:11 μμ
[font size=4]Δεῖτε το, εἶναι ὑπέροχο![/fonts]

Τίτλος: Ὑπέροχος ὁ πρώην Ἀρχηγὸς ΓΕΣ
Αποστολή από: Iaspis στις 19 Μαΐου, 2012, 12:39:50 μμ
Νομίζω ὅτι τὸν ἄνθρωπο τὸν εἴδα ὑπουργὸ ἄμυνας στὴν ὑπηρεσιακή κυβέρνηση.
Καὶ ἀναρωτιέμαι: Δὲν εἶναι τόσο ἄδικο νὰ «κυβερνοῦν» τόσα χρόνια οἱ Τσοχατζόπουλοι, οἱ Βουλγαράκηδες καὶ οἱ λοιποὶ συγγενεὶς, ἐνῶ εἶναι ἀπολύτως βέβαιο ὅτι ὑπάρχουν σὲ ὅλους τοὺς τομεῖς οἱ κατάλληλοι ἄνθρωποι γιὰ νὰ ἡγηθοῦν καὶ νὰ κυβερνήσουν ὅπως πρέπει ἕναν τόπο;
Μήπως ἡ ἔλλειψη τῆς πολυδιαφημισμένης εὐρωπαϊκῆς  συναίνεσης, μέσα στὴν κοινωνία καὶ τὴν πολιτεία, ἀποτελεῖ σὲ ἑμᾶς ὄχι ἑλάττωμα ὅπως λέγετε, ἀλλὰ προτέρημα; Ἀφοῦ δὲν ἔχουμε τὴν δυνατότητα νὰ ἐκλέξουμε τοὺς καταλληλότερους καὶ τοὺς ἀρίστους κυβερνήτες καὶ ἡγέτες, ὡς  πρὸς τὶ νὰ συναινέσουμε;
Ἱστορία ἀμαρτωλή ἡ ἀνθρωποκεντρικὴ θεώρηση τοῦ κόσμου! Γίνεται ὅλο καὶ περισσότερο πιὸ ἐμφανὲς στὸ πρὸς τὰ ποῦ ὀδηγεῖ τὸν ἄνθρωπο!