Θεολογίας Πέρι > Περί παντός Θεολογικού επιστητού

Παπισμός

(1/3) > >>

staboz:
Παπικὲς ἐκπλήξεις

Μὲ ἔκπληξι καὶ ἀγανάκτησι πολλοὶ Ὀρθόδοξοι ὑποδέχθηκαν τὸ κείμενο ποὺ δημοσίευσε στὶς 10 Ἰουλίου 2007 ἡ “Συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ τοῦ Βατικανοῦ γιὰ τὴ διδασκαλία καὶ τὴν πίστη”. Στὸ κείμενο αὐτὸ διακηρύσσεται ξεκάθαρα ἡ βασικὴ θέσι τοῦ παπισμοῦ ὅτι αὐτὸς ἀποτελεῖ τὴν «Μία, Ἁγία, Καθολικὴ και Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία, ποὺ κυβερνᾶται ἀπὸ τὸν διάδοχο τοῦ Ἀποστόλου Πέτρου καὶ ἀπὸ τοὺς ἐπισκόπους ποὺ βρίσκονται σὲ κοινωνία μαζί του». Στὸ ἴδιο κείμενο ξεκαθαρίζεται ὅτι οἱ προτεσταντικὲς παραφυάδες δὲν ἀποτελοῦν ἐκκλησίες.
Γιὰ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ὁ παπισμὸς ἐπιφύλασσε καλύτερη μεταχείρισι, ἀφοῦ ἀναγνωρίζει τὴν Ἀποστολική της προέλευσι, τῆς καταλογίζει ὅμως ἔλλειμμα ἐκκλησιολογικό, διότι δὲν βρίσκεται σὲ κοινωνία μὲ τὸν ἐπίσκοπο τῆς Ρώμης ποὺ εἶναι ὁ ἀρχηγὸς τῆς Ἐκκλησίας.
Ὅλες αὐτὲς οἱ παπικὲς διακηρύξεις ἀποτελοῦν οὐσιαστικὰ ἐπανάληψι παλαιότερων θέσεων τοῦ Βατικανοῦ καὶ μάλιστα τῆς γνωστῆς ἐγκυκλίου Dominus Jesus, τὴν ὁποία εἶχε συντάξει τὸ ἔτος 2000 ἡ ἴδια ἐπιτροπή, ὑπὸ τὴν διεύθυνσι τοῦ τότε καρδιναλίου Joseph Ratzinger, δηλαδὴ τοῦ σημερινοῦ πάπα Βενεδίκτου.
Οὔτε ὅμως ἔκπληξι οὔτε ἀγανάκτησι  ἐκ μέρους ἡμῶν τῶν Ὀρθοδόξων ἔχουν θέσι ὡς πρὸς τὸ περιεχόμενο τῶν παπικῶν θέσεων.
Διότι, τί περιμέναμε οἰ Ὀρθόδοξοι; Νὰ ἀναγνωρίσῃ ὁ πάπας τὴν Ὀρθοδοξία ὡς τὴν Μία, Ἁγία, Καθολικὴ καὶ Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία; Αὐτὸ οὐσιαστικὰ θὰ ἐσήμαινε ὅτι ἀρνεῖται τὸν ἑαυτό του. Ἀλλὰ οὔτε καὶ ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι ἀναγνωρίζουμε τὸν παπισμὸ ὡς ἐκκλησία. Μάλιστα τὸν θεωροῦμε, ὅπως καὶ εἶναι, αἵρεσι. Ἑπομένως γιὰ τοὺς Ὀρθοδόξους ποὺ μένουν ἀμετακίνητοι στὴν πατερικὴ παράδοσι οὔτε ἔκπληξι, οὔτε πολὺ περισσότερο ἀγανάκτησι δικαιολογοῦνται ἀπὸ αὐτὴ την παπικὴ διακήρυξι.
Ἔκπληξι, ἴσως μάλιστα καὶ ἀγανάκτησι, δικαιολογεῖται νὰ αἰσθανθοῦν ὅσοι θεώρησαν ὅτι ἄλλαξε κάτι μὲ τὴν τακτικὴ τῶν ἐπισκέψεων Ὀρθοδόξων ἐκκλησιαστικῶν ἡγετῶν στὸν πάπα. Στὴν ὁποία δυστυχῶς τακτική - πρέπει μὲ λύπη μας νὰ σημειώσουμε - προσφάτως παρεσύρθη καὶ ὁ κατὰ τὰ ἄλλα παραδοσιακὸς καὶ ἀγωνιστὴς Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομος.
Οἱ Ὀρθόδοξοι πάντως περιμένουμε πάντοτε τὴν ἄλλη μεγάλη ἔκπληξι: μήπως κάποτε ὁ παπισμὸς ἐπιστρέψῃ μετανοημένος στὴν Ὀρθοδοξία, ἀπὸ τὴν ὁποία ἀφρόνως ἀπομακρύνθηκε.
                                          Στ.

βίκυ:
Δυστυχώς, ο η/υ μου δεν μου αναγνωρίζει τη γραμματοσειρα....

Βασιλείου Μάριος:
Είναι πολυτονικό και πρέπει να έχεις τον internet explorer 7! Μπορείς να το βρείς στα Downloads του φόρουμ!

ρωμηός:
Και ήθελα εχτές να κάνω αναφορά σε αυτό το θέμα. Βασικά το είχα ακούσει πριν μέρες αλλά δεν έδωσα ιδιαίτερη σημασία, γιατί το θεώρησα κάτι απολύτως φυσιολογικό. Αλλά εχτές, διαβάζοντας τον Ορθόδοξο Τύπο με τους πηχυαίους τίτλους («προκλητική οδηγία» «άρθρο που προκαλεί»)και σχεδόν τη μισή ύλη να ασχολείται με τη διακήρυξη αυτή του Βατικανού, απόρησα. Το κείμενο του Βατικανού μπορείται να το δείτε όλο εδώ!

Αυτό που μου έκανε τρομερή εντύπωση πάντως ήταν πως επαναφέρουν στο επίκεντρο κάθε συζητήσεως το Πρωτείο. Μου δίνει την εντύπωση το κείμενο ότι ο μόνος λόγος διαχωρισμού, ο μόνος λόγος που κάνει την «Παπική Εκκλησία» τη μόνη Εκκλησία είναι το Πρωτείο του Πάπα. Θα έλεγα ότι τονίζουν τόσο πολύ αυτό το σημείο, ώστε και χωρίς καμία άλλη συμμόρφωση στα των Λατίνων δόγματα κάθε χριστιανική ομολογία, αν αναγνώριζε μόνο το Πρωτείο του Ρώμης θα γινόταν δεκτή σε κοινωνία από το Πάπα. Αυτό δείχνει, κατ’ εμέ, την πτωχεία των εκκλησιολογικών κριτηρίων του Παπισμού και αναδεικνύει την «Εκκλησία» του, όχι «Εκκλησία» αλλά απλά προσωποπαγές τσιφλίκι.

Όταν, λοιπόν, ουσιαστικά δεν αναγνωρίζονται διαφορές δογματικού και σωτηριολογικού χαρακτήρα, όταν όλα αυτά τα κριτήρια «χωνεύονται» στην κλίβανο του πρωτείου, τότε, αλήθεια, προς τι ο διάλογος; Ο «λόγος» των Ορθοδόξων είναι η αγιοπνευματική της παράδοση, που εδράζεται στη ζωή και τους όρους των Οικουμενικών Συνόδων της αδιαίρετης, επί μία χιλιετία, εκκλησίας. Είναι πράγματα ψηλαφήσιμα, αρχαιόθεν συμπεφωνημένα και μόνο αυτά αντικατροπτίζουν και οριοθετούν την Μία Εκκλησία του Χριστού. Αν αυτή η παράδοση εκ ποδών ποιείται προ κάθε διαλόγου, αν αυτή η παράδοση δεν αποτελεί την ασφαλή δικλείδα κάθε περί ενώσεως λόγου, τότε εις μάτην κοπιάζουμε και δέρουμε τον άνεμο.

Νομίζω…Έπεται λοιπόν ότι κάθε είδους έκπληξη ή ακόμα και κάθε λόγος περί παπικής προκλήσεως είτε απλά περιττεύει είτε προδίδει άγνοια (αφελή, δυστυχώς), η οποία είναι πολύ επικίνδυνη, ειδικά όταν εκφράζεται εκ χειλέων Επισκόπων.

Επίσης, για το ίδιο θέμα, μπορείται να δείτε το πρωτοσέλιδο του Ορθόδοξου Τύπου:

staboz:
Παύλε, όταν προσθέτεις κάτι ουσιαστικό σε προηγούμενη τοποθέτησή σου, είναι προτιμότερο να κάνεις καινούργια τοποθέτηση, διότι αλλοιώς δεν εμφανίζεται στην πρώτη σελίδα ως κάτι νέο. Μάλιστα ενώ έχεις τον Ορθόδοξο Τύπο της 26.10.2007, στην ημερομηνία της τοποθέτησής σου εμφανίζει ημερομηνία 27.09.2007.
Τυχαία ανακάλυψα αυτό το εύστοχο σχόλιό σου και είναι, νομίζω, πολύ σημαντικό.
Επίσης ευχαριστώ για την σελίδα με το κείμενο του Βατικανού. Το έψαχνα και δεν το έβρισκα πουθενά.
Μήπως έχεις υπ\' όψη σου και κάποια παραπομπή στο κείμενο με το οποίο ο πάπας (αυτός ή ο προηγούμενος, δεν είμαι βέβαιος) αποκάλεσε τα Σκόπια Μακεδονία;
                                      Στ.

ΥΓ. Πάντως υπάρχει γενικότερο πρόβλημα στην εμφάνιση των νέων τοποθετήσεων. Τώρα που επέστρεψα εμφάνιζε μόνο 2 νέες τοποθετήσεις, ενώ παρατηρώντας τις ημερομηνίες βρήκα πολύ περισσότερες.
Επίσης συμβαίνει το εξής: Άν σε μία ενότητα υπάρχουν περισσότερες από μία τοποθετήσεις και πάει κανείς να δεί την τελευταία κατευθείαν από την κύρια σελίδα του Φόρουμ από την στήλη Last post, τότε, επιστρέφοντας στην κύρια σελίδα, βλέπει ότι το κόκκινο προειδοποιητικό χρώμα έχει εξαφανιστεί και μένει με την εντύπωση ότι δεν υπάρχουν άλλες τοποθετήσεις στην ενότητα.
Μακάρι να μπορούσε αυτό να διορθωθεί.

Πλοήγηση

[0] Λίστα μηνυμάτων

[#] Επόμενη σελίδα

Μετάβαση στην πλήρη έκδοση