Λόγια τῆς Τάβλας, ἥτοι προετοιμασία εὐωχίας > Νέα - Ἀνακοινώσεις - Ἀνανεώσεις

Σοβαρό πρόβλημα με τη δημιουργία νέων θεμάτων

(1/1)

admin:
Παρατηρήθηκε αδυναμία δημουργίας νέων θεμάτων και απαντήσεων για τα μέλη του φόρουμ.
Το σφάλμα αποκαταστάθηκε.
Ζητούμε συγγνώμη για την αναστάτωση...

Πλοήγηση

[0] Λίστα μηνυμάτων

Μετάβαση στην πλήρη έκδοση